• פתוח לקהל בהרשמה מראש

דמוקרטיות מדומיינות: ערב דיון לכבוד ספרו של ירון אזרחי

מכון ון ליר, רח' ז'בוטינסקי 43, ירושלים. טל'02-5605222

<strong>הכניסה חופשית</strong>

בספרו החדש דמוקרטיות מדומיינות מראה ירון אזרחי עד כמה חיונית ההכרה בכוחו ההיסטורי של הדמיון הפוליטי הציבורי לכונן ולהרוס משטרים להבנת המגמות המהפכניות המשנות את פני הדמוקרטיה בתקופתנו. הספר מדגים כיצד התרופפות הקשר המדומיין בין מדע, קִדמה וחירות בחזון הנאורות, ושינויים מפליגים בטכנולוגיות התקשורת ותפיסת הידע המדעי, מעצבים מחדש את החירות הפוליטית והדמוקרטיה בזמננו (Cambridge University Press).

 

ברכות: פרופ' גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים
יו"ר: פרופ' מרדכי קרמניצר, המכון הישראלי לדמוקרטיה; האוניברסיטה העברית

פרופ' זאב שטרנהל, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מרב ג'ונס, מכון הרצל; אוניברסיטת תל־אביב
פרופ' יונתן גארב, האוניברסיטה העברית בירושלים
מגיב: פרופ' ירון אזרחי, האוניברסיטה העברית בירושלים

התמונה בעמוד הבית באדיבות shutterstock