הפורום לתיקון שיטת הממשל: מפגש הפתיחה

ביום ראשון, ז' בחשוון תש"ע, 25 באוקטובר 2009, השיק המכון הישראלי לדמוקרטיה את הפורום לתיקון שיטת הממשל. הפורום, בראשות הנשיא (בדימוס) מאיר שמגר, מאגד חברי כנסת ויושבי ראש כנסת לשעבר, שופטי בית המשפט העליון בדימוס, אנשי ציבור, אנשי אקדמיה ומנהיגים מעולם העסקים.

במסגרת מפגש הפתיחה של הפורום עלה לדיון נייר העבודה מאת ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה. נייר העבודה מדגיש את האיומים הניצבים בפני השלטון בישראל, יעדי הפורום ושליחותו, וכן את תכנית העבודה וסדר העדיפויות שלו.

הפורום לתיקון שיטת הממשל הוקם כדי לשמש סמכות ציבורית מקובלת ומעוגנת בתודעה הציבורית. הוא אמור להיות גורם שתפקידו לבחון, לגבש ולהניע שיח ציבורי מעמיק שעיקרו רפורמות ושינויים שמטרתם לשמר את הדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון בישראל ובה בעת לתקן את פגמיה ולהשביחה. הפורום, באמצעות צוותי מחקר שהמכון הישראלי לדמוקרטיה יעמיד לרשותו, יגבש הצעות קונקרטיות, ישימות ומבוססות לשינויים ולתיקונים בשיטת הבחירות, במבנה המפלגות ותפקודן ובשיטת השלטון.

בדברי הפתיחה שלו קבע אורח הכבוד של הפורום, יושב ראש הכנסת ח"כ ראובן (רובי) ריבלין, כי אין חלופה לדמוקרטיה הפרלמנטרית כשיטת השלטון של ישראל. ה"ניסוי" של שני הפתקים - שיטת הבחירה הישירה - הביא לכך שהדמוקרטיה בישראל כמעט הוכרעה ובד בבד העמיק את הפיצול של כוחות פוליטיים בכנסת עצמה.

יושב ראש הכנסת התייחס להצעות החוזרות ומעוותות את יסודות הדמוקרטיה הפרלמנטרית וציין שאחת מהן - המציעה לקיים סיבוב שני בין שתי המפלגות שזכו ברוב הקולות - "מחזירה אותנו אחורה, לבחירה ישירה כמו בברית המועצות. זה דבר פסול, הפוגע בדמוקרטיה הפרלמנטרית ונוגד את רצון הציבור". ח"כ ריבלין הציע לחזור ולשקול צירוף רכיב אזורי לשיטת הבחירות כך שמחצית מחברי הכנסת ייבחרו ברשימה ארצית ומחציתם ברשימה אזורית.

יושב ראש הפורום לתיקון שיטת השלטון מיסודו של המכון הישראלי לדמוקרטיה, נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) השופט מאיר שמגר, קבע שבדיקה מחודשת של שיטת בחירות או שיטת ממשל היא דבר מבורך. לדעתו "גם בימים כתיקונים, ואלו אינם ימים כתיקונם, יש ברכה בכך שיש פורום אשר נותן דעתו מחדש לדברים המקובלים זה זמן רב, אך מקובלים דיים עד כי הפכו להיות כבלים על מחשבתם של אנשים". הפורום, קבע הנשיא שמגר, מאוחד סביב הרעיון שדמוקרטיה פרלמנטרית היא שיטת הממשל שישראל צריכה לטפח.

מייסד הפורום, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה ד"ר אריק כרמון, ציין בפתח הדיון שבשנים האחרונות חשרת עננים הולכת ומתעבה בשמיה של הדמוקרטיה שלנו. איום מתמשך על יציבות השלטון בישראל יוצר תחושה של מועקה ורצון לפלס דרך לפתרונות. הוא ציין כי הפורום מוקם במגמה לחפש פתרונות, ואף לנסחם, באופן יסודי ומקצועי. ד"ר כרמון פנה ליושב ראש הכנסת שיסייע במיסוד הקשר בין הפורום לבין הכנסת לקידום תיקון שיטת השלטון בישראל.

יושב ראש הוועד המנהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מר שלמה דברת, פנה לפורום להתגייס לכל מאמץ, משום ש"התיקונים בשיטת השלטון הם צורך היסטורי וההתכנסות של הפורום בהרכבו המרשים יוצרת הזדמנות היסטורית להגיע להישגים ממשיים".

עיקרי הדברים והתובנות שהעלו משתתפי הפורום

 • ייצוב המשילות וייעול התפקוד של הרשויות הנבחרות תלויים באיכות הנבחרים והמפלגות. חיזוק המפלגות הכלליות והמאמץ להביא להיווצרות שתי רשימות מפלגתיות גדולות הם מטרה שיש לבחון דרכים מעשיות למימושה.
 • שיטת הבחירות המקדימות הנוהגת במפלגות אחדות היא שיטה משחיתה, ופגיעתה הרעה היא חולי שיש לשרשו. חייב להימצא מזור לשיטה לבחירת מועמדים במפלגות.
 • יש לבחון דרכים להפחתת כוח ההשפעה של הסקטוריאליזציה ושל המפלגות המגזריות ולתמרץ אינטגרציה של החברים במגזרים הללו כמצביעים למפלגות כלליות (אגרגטיביות).
 • יש להשקיע במחקר מקיף של המפלגות על בסיס מחקר משווה: מצד אחד מדברים על ירידת ערכן ומצד אחר אין להן תחליף. יש לבדוק אילו דגמי מפלגות מתאימים לישראל של שנות האלפיים.
 • מוסד הצעות והצבעות האי-אימון אינו יעיל ויש לעשות בו תיקונים. מהלך זה יהיה אחד מכמה מהלכים הנדרשים לייצוב המשילות ולייעול יכולותיה של ממשלה נבחרת לעצב מדיניות ולהוציאה מן הכוח אל הפועל.
 • העבודה בוועדות הכנסת, הן בתהליכי החקיקה הן בפיקוח על הממשלה, טעונה בדק בית יסודי והשבחה.
 • גודל הממשלה הוא סוגיה מהותית, והוא משפיע על תפקוד הכנסת. לפיכך הוא חייב לעבור שינוי.
 • עבודת צוותי המחקר של הפורום תונחה על ידי המאמץ הקבוע לאזן בין כמה רכיבים: ייצוגיות ויעילות שלטונית; יציבות ואפקטיביות של שלטון; היענות לרחשי לבו של הציבור; יצירת סוג שיח שאינו מייצר ניכור.
 • שנים רבות לא הביאה בחשבון המדיניות של ממשלות ישראל את ערביי ישראל כחלק אינטגרלי ממדינת ישראל. יש לנסח דרכים לתיקון מצב זה.
 • יש ליצור מערכת כללים סלקטיבית שתטייב את איכות השירות הציבורי.
 1. הכינוס הבא של מליאת הפורום יתקיים השנה, במחצית השנייה של חודש דצמבר.
 2. בשבועות הקרובים יוקמו ארבע קבוצות עבודה שישלבו חברים מן הפורום עם צוותי המחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה:
  • התוויית תכניות לחיזוק המפלגות.
  • ניסוח שינויים בשיטת הבחירות.
  • בחינת דרכים לייעול התפקוד של הכנסת בכלל וביחסיה עם הממשלה בפרט.
  • העלאת נושאי העיסוק של הפורום למקום גבוה בסדר היום הציבורי וגיוס תמיכה ציבורית, בייחוד בקרב צעירים ומובילי דעה.
 3. כל אחת מקבוצות העבודה תציע למליאת הפורום יעדים לטווח הקצר ויעדים לטווח הבינוני. יושקע מאמץ להגיע להישגים כבר בטווח הנראה לעין.

  האפשרות להציע הצעות שנוכל להשפיע על העברתן בכנסת הנוכחית נתונה בידינו לתקופה של שנתיים בקירוב. איננו מתכוונים לשקוט על השמרים.