להורדה

להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראלית

תכנית לתיקון המשילות בישראל

 • מאת:
 • שנה:
 • כריכה: רכה
 • מספר עמודים: 80 עמ’
 • מרכז: המרכז לממשל וכלכלה
 • מחיר: 45 ₪

ספר זה הוא קול קורא לשינוי, שמטרתו לנסות להניע דיון ציבורי ופעולות תיקון.  החיבור מציע שני סוגים של תיקונים ברשות המחוקקת: האחד, עריכת רפורמות אלקטורליות שתכליתן לחזור וליצור מפלגות גדולות וחזקות. בכך תגדל ותתחזק הזיקה בין הבוחרים לנבחרים; האחר, השבחה של יכולת התפקוד של בית הנבחרים באמצעות שינויים מבניים ותקנוניים. 

המשילות בישראל - הדם הזורם בעורקי הדמוקרטיה - שרויה במשבר עמוק. מאפייניו של המשבר ברורים ומובהקים: אי־יציבות פוליטית מתמשכת, חוסר ודאות באשר למדיניות הממשלה בנושאים קריטיים-קיומיים, סימנים שמעידים על אפשרות קריסתו של הפרלמנטריזם, ומעל הכול התגברות הרגש האנטי־פוליטי, קרי הסלידה מהפוליטיקה בקרב קבוצות רבות בחברה הישראלית, סלידה שמלווה גם בירידה מתמשכת במידת האמון שהציבור רוחש למוסדות הדמוקרטיה.

גם התרסקות המפלגות הגדולות, השיבושים בתפקוד כל אחת משלוש רשויות השלטון והעכרת השיח ביניהן, הפרסונליזציה של הפוליטיקה והפרת האיזון בין השמירה על טוהר המידות מצד המופקדים עליה ובין השמירה על התנהלות התהליכים הפוליטיים- כל אלה מאיימים איום של ממש על הדמוקרטיה הישראלית.

חיבורו של ד"ר אריק כרמון  "להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראלית" הוא קול קורא לשינוי, שמטרתו לנסות להניע דיון ציבורי ופעולות תיקון. תכנית מקיפה לתיקונים בתוואי המשילות חייבת להציב לעצמה כיעד- כחזון שמגדיר את התהליכים המעשיים למימושו- השגה של איזון נכון בין ייצוגיות ובין יעילות שלטונית. החיבור מציע שני סוגים של תיקונים ברשות המחוקקת: האחד, עריכת רפורמות אלקטורליות שתכליתן לחזור וליצור מפלגות גדולות וחזקות. בכך תגדל ותתחזק הזיקה בין הבוחרים לנבחרים; האחר, השבחה של יכולת התפקוד של בית הנבחרים באמצעות שינויים מבניים ותקנוניים.

שלמי תודה

תקציר

פתח דבר

פרק ראשון: האבחנה: הערות דיאגנוסטיות למצבה של הדמוקרטיה הישראלית

פרק שני: המרשם: ממציאים מחדש את הדמוקרטיה הישראלית

 1. כינונה של חוקה בהסכמה
 2. המשטר
 3. המשילות
 4. מערכת אכיפת החוק
 5. לא לפּוּטיניזציה של הדמוקרטיה הישראלית; נגד הנשיאותיזם

נספח: פרק הרשויות המקומיות בהצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה לחוקה בהסכמה

Abstrac