פורום קיסריה חורף 2008

ביום שלישי, י"ח באדר ב' תשס"ח, 25 במרס 2008ערך המכון הישראלי לדמוקרטיה את פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית זו השנה השש עשרה, גם השנה במתכונת של מושב חורף. הסיבה להקמת הפורום היא התקווה להתוות וליצור מצע כלכלי שיהיה הבסיס למדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל. שלא כמו כינוסים כלכליים אחרים, המשמשים בעיקר בימה ארעית להבעת עמדות, משתתפי הפורום פועלים חודשים ארוכים כדי להביא לדיוניו תכניות מעשיות שהממשלה יכולה לאמץ ולבצע. גם השנה, במטרה להעשיר, לגוון ולהעמיק את הדיון הציבורי הכלכלי נוסף מושב חורף. המושב הוקדש לדיון בנושא: בין ירושלים לתל אביב: הקשר בין המגזר הציבורי למגזר העסקי.

צוות ההכנה של הפורום ממליץ על הקמת צוות לתיאום הרגולציה והסרת חסמים במשק. הצוות מצביע על הצורך החיוני לפתח תרבות עסקית ראויה במגזר הציבורי והפרטי, לשם המשך שגשוגו של המשק הישראלי. כמו כן נקראים גופי הפיקוח לפרסום מלא וברור יותר של מדיניותם, להגברת התיאום ביניהם ולמיסוד התייעצותם עם הציבור. הדו"ח גם מפנה לנתוני הבנק העולמי שהתפרסמו לאחרונה בנושא המערך הבירוקרטי, המצביעים על ירידה בדירוגה של ישראל למקום ה-29 ומציין כי בחלק מהמדדים ממוקמת ישראל הרחק מאחורי מדינות המערב: מקום 102 באכיפת חוזים; 109 בתחום הרישוי ו 152 ברישום נכסים.

לחצו כאן לעיון בהמלצות צוות ההכנה

נאומו של מר ירום אריאב, מנכ"ל משרד האוצר, ממושב הבוקר

משתתפים נכבדים ואורחים יקרים,

אני רוצה בפתח דברי להודות לצוות בראשותה של טלי ירון-אלדר על העבודה החשובה והקולעת שהם הציגו היום בפנינו, ועל הדו"ח שהוגש בעקבותיה. משרד האוצר שלח נציג לצוות של טלי, ודוּוַח לי שנעשתה בו עבודת מחקר יסודית - עינינו הראות כי הדו"ח הצליח לגעת בנקודות מהותיות רבות. אני בכוונה משתמש בביטוי "עבודה חשובה וקולעת", משום שהמכון הישראלי לדמוקרטיה העלה לסדר היום הציבורי מספר סוגיות אשר מעסיקות אותנו במשרד האוצר בשבועות אלו ממש. הייתי רוצה לנצל את הבמה שניתנה לי כדי לפרושֹ בפניכם את תפישת העולם שלי בנושא, וכמו כן לנסות ולהציג את הפרספקטיבה של משרד האוצר. בתוך דברי אשתדל גם להתייחס למרבית הנקודות שהועלו בדו"ח שזה עתה הוצג בפנינו.

משרד האוצר הוא המשרד הכלכלי המרכזי בממשלת ישראל. ככזה הוא מחוייב לשמירה על יציבותה הכלכלית של ישראל, לצמיחתה ולפיזור חברתי ראוי של פירות הצמיחה. עומדים לרשותו מגוון אמצעים לצורך כך. בראש ובראשונה האחריות לתקצב את פעולות הממשלה תוך שמירה על איזון נאות וביצוע על פי סדרי עדיפויות מוסכמים. על האוצר גם לוודא כי ביצוען התקציבי של המשימות הממשלתיות עומד בסטנדרטים ראויים של יעילות ותקינות. עוד חשוב לציין, כי בידי המשרד סמכויות פיקוח ומעקב אחר פעילותם של גופים פיננסים גדולים במשק בכלל, ובשוק ההון בפרט. וכמובן, בל נשכח את פעולות הגבייה של רשות המיסים, המבטיחות את 'צד ההכנסות' ולמעשה את עיקר המקורות לפעילות הממשלתית.

הסמכויות האמורות של משרד האוצר יוצרות רשת אדירה של פעילות בירוקרטית ממשלתית המתקיימת בכמה רבדים. בהמשך דברי אני מעוניין להתייחס לכל אחד מן הרבדים הללו. אנסה לתאר כל אחד מהם בקצרה, ובתוך כך להסביר כיצד אנו, בהנהלת משרד האוצר, יכולים לצמצם את היקף הבירוקרטיה.

הרובד הראשון  הוא פעילות פנים-ממשלתית. האוצר פועל מול כל משרדי הממשלה. הוא מתקצב אותם ומוודא את ביצוע התקציב באמצעות חשביו. הוא מעצב את מדיניות השכר שלהם. הוא שותף לתהליכי עבודה מרכזיים המנוהלים ביחידות ממשלתיות רבות. אנשי האוצר לא פעם מלווים פרויקטים ממשלתיים גדולים במשותף עם המשרד הביצועי הרלוונטי, כמו גם שינויים מבניים פנימיים באותם משרדים. ואכן, פעמים רבות נשמעות הטענות כי מעורבותו של המשרד גבוהה יתר על המידה. מבלי להיכנס לויכוח הגדול בסוגיה זו, די שאומר כי היסטוריה ארוכה של יצירת בלמים ואיזונים הביאה למעורבות אוצרית בתהליכים ממשלתיים מרובים. למעורבות זו ביטוי בירוקראטי רחב. תקנות, נהלים, חוזרים והוראות מרכיבים את הפעילות האוצרית אל מול משרדי הממשלה. עלינו, כלומר על הנהלת האוצר, לחשוב היטב האם דרגות החופש הנוכחיות המסורות ליחידות הממשלה מאפשרות את הפעילות הציבורית היעילה ביותר. אחריות וסמכות ראוי שילכו יד ביד - ואכן יש לשאול האם במרוצת השנים לא נידלדלה הסמכות מידי משרדי הממשלה, ונותרה בידם בעיקר האחריות. האם גלישת הסמכויות למשרד מרכזי כמו משרד האוצר אכן משרתת את התכלית הציבורית. במרוצת השנים, לא רק מרכיבים מרכזיים של סמכות נשאבו לאוצר, אלא גם של האחריות הציבורית הנלווית לה - האם לכך אנו שואפים? עלינו כמשרד אוצר לשאול באומץ את השאלות הללו. עד כה נקטנו במשרד במספר צעדים. אחד מהם הוא הרפורמה בייעול הרכש הממשלתי. במסגרת זו הועברה סמכות חלקית מידי ועדת הפטורים במשרד האוצר לידי ראשי המשרדים, בבד בבד עם הטלת אחריות אישית על מקבלי ההחלטות. אבל נותרה עוד עבודה רבה. אני בהחלט חושב שחשיבה מחודשת על מהות היחסים בין האוצר ליתר יחידות הממשלה יכולה להביא לקיצור תהליכים בירוקרטים פנים-מִמְשַליים. פתרונות אפשריים לדילמה הזו נדונים בימים אלו במשרד האוצר. 

רובד שני הוא פעילות שמקיים משרד האוצר אל מול האזרח באופן עקיף וישיר. השירותים הניתנים לאזרחי המדינה על ידי הממשלה הינם מוצר ציבורי. הממשלה כולה מחויבת לאיכות המוצר. היא אחראית על ייצורו והגשתו באופן הטוב ביותר, תחת המגבלות הנתונות לה. אם נתייחס לרגע לסקטור הציבורי כאל מפעל, הרי שניתן לזהות פסי-ייצור וריטואלים, המייצרים את אותם מוצרים ציבוריים. אלה יכולים להיות פסי-ייצור קצרים ופשוטים, אולם בדרך כלל מדובר בפסי-ייצור מרובי-חוליות. לפעמים פונקציה אוצרית הינה חלק בלתי-נפרד משרשרת הייצור; כדי להשלים את הייצור נדרשת פעולה פוזיטיבית של פונקציונר כזה או אחר במשרד. קיימים כמובן מקרים בהם האוצר רק מפקח מקרוב או מרחוק על כל תהליך הייצור: הוא יאשר את שכר ומספר העובדים בקו-הייצור, ויבחן הן את מידת חיוניותו, הן את מידת יעילותו. הטענה שלי היא שניתן לפשט ולקצר מספר רב של פסי-ייצור. לא מכבר היה ניסיון לעשות זאת. ועדת הבר בחנה את "תהליך ייצור" רישוי עסקים. זהו מודל טוב מבחינה קונספטואלית, ועלינו לחשוב כיצד לשכפלו ביעילות. בראש ובראשונה עלינו לבצע עבודת מיפוי יסודית של התהליכים המרכזיים בממשלה. בעשותנו זאת, עלינו לתת את הדעת בין היתר לאותו מדד בינלאומי Doing Business, שהוזכר בדו"ח. לאחר מכן יהיה עלינו להתמקד במספר קווי-ייצור, ולחשוב כיצד לשדרג אותם ולהביא לייעולם. לרשותנו עומדים כלים מגוונים על מנת להתמודד עם האתגר הזה, ואגע בכמה מהם בהמשך דברי.

עוד בהקשר זה חשוב לי לציין כי האוצר מקיים גם "מגע בירוקראטי ישיר" עם האזרחים. אני מתכוון בעיקר לרשות המיסים, הפועלת אל מול אזרחים פרטיים ופירמות. במילים אחרות, אנו במשרד האוצר, בתוך הבית שלנו, יכולים לפשט הליכים בירוקרטים פנימיים. במדד המדובר Doing Business , בקטגוריית המיסים, אנו ממוקמים במקום השישים-ותשעה הבלתי-מכובד. אמנם התקדמנו בעשרה מקומות בהשוואה לשנה הקודמת, אולם דרך ארוכה עוד לפנינו - נמצאו אצלנו לא פחות מ-33 תשלומי מס שונים.    

נעבור כעת אל הרובד השלישי - משרד האוצר כמפקח. כאן אנו עוסקים בפעילות בירוקרטית ורגולטורית של האוצר אל מול חברות ותאגידים שונים בסקטור הפרטי. המשרד מפקח על חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות נאמנות ושחקנים נוספים בשוק ההון. כמו כן המשרד אחראי על פעילותן של עשרות חברות ממשלתיות, חלקן שחקנים מרכזיים במשק. אנו כמובן לא לבד ב"משחק" הזה. פועלים במקביל אלינו רגולאטורים נוספים, המפקחים על גופים פיננסיים משיקים כמו בנקים, לצד חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה. אני מתאר כאן מערכת יחסים כפולה - בין הרגולאטורים לבין עצמם, ובין הרגולאטורים לבין הסקטור העסקי. אין ספק ששידוד מערכות היחסים הללו הוא תנאי לפעילות תקינה ושוטפת של המשק הישראלי כולו. שיפור הקשרים הללו הוא תנאי לצמיחה כלכלית. אז מה עלינו לעשות? בראש ובראשונה אנו צריכים לשאוף לפעילות מתואמת בין הרגולאטורים. אני מכנה זאת "הרמוניזציה של הרגולציה". אנו עוסקים בנושא זה במסגרת ועדה לנושא פיתוח שוק ההון שבראשותי. למרות שאנחנו מודעים למאפיינים הייחודיים של המשק הישראלי, אנחנו כל העת בוחנים מודלים בינלאומיים מקבילים. לצד זאת, עלינו לחשוב על מנגנוני בדיקה של הרגולציה הפנימית שלנו, בתוך האוצר. נכון להיום, אין כללי בקרה ברורים לבחינת אפקטיביות הפיקוח. האם הכללים אכן מסדירים את כשלי השוק, או שמא הם מעכבים את התפתחותו; האם אכן אותרו כל הכשלים באותו השוק; כיצד מנוהלים הסיכונים על ידי המפקח - אלו הן דוגמאות לשאלות שיש לבחון. מנגנון ה-RIA שהוצג בדו"ח הוא ללא ספק אחת האלטרנטיבות שיש לבחון. קיימים לצידו מודלים הפועלים יפה בבריטניה, עליהם אחראית מחלקה מיוחדת בשם Department for Business Enterprise and Regulatory Reform. כאן, ללא ספק, נדרשת מהפכה תפישתית.  

אלה הם שלושת המישורים שאני מזהה בבירוקרטיה הישראלית, מהפריזמה של משרד האוצר. בדברים שאמרתי התייחסתי גם לְכלים ולְמנגנונים העומדים לרשותנו. אני רוצה עם זאת להקדיש כמה מילים לשני אמצעים מרכזיים ומיוחדים אשר יש להשתמש בהם באופן מושכל:
הכלי הראשון הוא האינטרנט. אני כמובן מתכוון לשירותים ממשלתיים מקוונים, המכונים "ממשל זמין", על שם היחידה האיכותית שעומדת מאחוריהם. רמת החשיפה של הציבור הישראלי לשירותים אלה הולכת וגוברת. לא רק בגלל גידי גוב, אלא גם משום שאזרחים רבים במדינה כבר הבינו ששימוש באינטרנט הוא יעיל וחסכוני. לא צריך לעמוד עוד בתור בסניף משרד הפנים כדי לחדש דרכון; אין הכרח לכלות את הזמן אצל פקיד השומה כדי לשלם מסים; ודאי שאין טעם בבילוי בתורים ארוכים במשרד התחבורה רק כדי לקבל מידע על הליכי הוצאת רשיון. כיום פעולות בירוקרטיות רבות ניתנות לביצוע דרך הרשת. הן זמינות יותר, ומכאן שמקוצרות יותר. הן מאפשרות חיסכון בזמן ובכסף. הן מביאות לשיפור הקשר בין האזרח לרשויות. השקיפות המתחייבת מתהליך זה הינה אמצעי ראשון במעלה לביעור שחיתות שלטונית. ככל שרמת השירות עולה, כך גם רמת האמון ברשות גוברת, וזו נקודה חשובה ביותר שאגע בה בהמשך בקצרה.

חשוב לי להדגיש ש"ממשל זמין" אינו אמצעי טכני בלבד. זהו כלי מהותי, שיורד לשורש הבירוקרטיה השלטונית. הוא עוזר לנו למפות תהליכים ממשלתיים, ולזהות איים של חוסר-יעילות והתארכות-יתר של פרוצדורות. פישוט הליכים הם שם המשחק, ועלינו להגביר את השימוש ברשת כדי להוביל בו. שמה של יחידת gov.il מפורסם בקרב גורמים מקצועיים בעולם. מזמינים את העומדים בראשה לממשלות בעולם כדי להעביר את הידע שצברו. היא ממוקמת בדירוג העולמי מקום ה-17 המכובד, אולם אין די בכך - "ממשל זמין" יכולה וצריכה להמשיך להתקדם בדירוג העולמי. סקטור ההיי-טק הישראלי הוכיח את עליונותו ברמה הגלובלית, ואין כל סיבה שה-IT הממשלתי לא ילך בעקבותיו. עלינו לשאוף להיות אחת המדינות המובילות בעולם בתחום השירותים המקוונים, אם לא המובילה שבהן.

אמצעי נוסף שאתייחס אליו בקצרה הוא מדדי שירות. בממשלות מערביות, ובמיוחד בארה"ב, מקובל לקיים מערך עצום של משובים לרשויות השלטון. מנגנון זה תכליתו לבחון את מידת שביעות הרצון של האזרחים מהשירות שניתן להם על ידי הרשויות. זהו מדד כמותי בעיקרו, וקל למעקב לאורך השנים. עלינו להנחיל בממשל הישראלי את התפישה לפיה ביצועי הגופים הבירוקרטים נמדדים גם על פי איכות השירות, כפי שנתפש על ידי האזרחים. כיום הפעילות הזו נעשית באופן חוץ-ממשלתי, על ידי גורמים אקדמיים, המופקדים על מלאכה חשובה זו. הם מקיימים מחקרי עומק מועילים ביותר, אבל בגזרה צרה מדי. עלינו לחשוב כיצד להרחיב את הפעילות הזו, וכיצד לרתום את השלטון אליה.

כמה מילים לסיכום. משרד האוצר שם לו למטרה לשפר את רמת השירותים הממשלתיים. לקצר את הבירוקרטיה; לייעל את הרגולציה. ניסיתי להסביר לכם באילו מישורים אנחנו יכולים לפעול - במישור הפנים ממשלתי, ובמישור שבין הממשלה לאזרחים, כלומר שבין המגזר הציבורי לסקטור העסקי. עמדתי בקצרה על הכלים שעומדים לרשותנו. אנחנו בתחילתו של תהליך ארוך-טווח, אשר מחייב שינוי תפישתי - הממשלה כנותנת שירותים לאזרח, ביעילות המרבית. הדבר יורד לשורש יחסי השלטון והאזרחים, לא פחות. לכן, אם נצליח לעמוד באתגר הזה, אין לי ספק שנזכה לחיות במדינה טובה יותר. 

מושב ראשון: בין ירושלים לתל אביב: הקשר בין המגזר הציבורי למגזר העסקי

מנכ"ל משרד האוצר, ירום אריאב, הגיב הבוקר (25.3) על דו"ח המלצות צוות ההכנה של פורום קיסריה להתוויית מדיניות כלכלית לאומית, שנערך בירושלים מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה זו השנה ה-16. יו"ר הפורום הוא שר האוצר ח"כ רוני בר און, והמנהל האקדמי הוא מר דוד ברודט. את המלצות הצוות הציגה עו"ד טלי ירון-אלדר, שותפה במשרד תדמור ושות' ונציבת מס הכנסה לשעבר.
 
אריאב הסביר כיצד לשיטתו ניתן לצמצם את הביורוקרטיה במערכת הממשלתית. רובד אחד שבו ניתן לפעול הוא הפעילות הפנים ממשלתית. אריאב: "פעמים רבות נשמעות טענות כי מעורבותו של משרד האוצר בתהליכי העבודה הממשלתיים גבוהה יתר על המידה. מבלי להיכנס לוויכוח הגדול בסוגיה זו, די שאומר כי היסטוריה ארוכה של יצירת בלמים ואיזונים הביאה למעורבות אוצרית בתהליכים ממשלתיים מרובים. עלינו, כלומר על הנהלת האוצר, לחשוב היטב האם דרגות החופש הנוכחיות המסורות ליחידות הממשלה מאפשרות את הפעילות הציבורית היעילה ביותר. אחריות וסמכות ראוי שילכו יד ביד - ואכן יש לשאול האם במרוצת השנים לא נידלדלה המסכות מידי משרדי הממשלה, ונותרה בידם בעיקר האחריות. האם גלישת הסמכויות למשרד מרכזי כמו משרד האוצר אכן


משרתת את התכלית הציבורית? במרוצת השנים, לא רק מרכיבים מרכזיים של סמכות נשאבו למשרד האוצר, אלא גם של האחריות הציבורית הנלווית לה - האם לכך אנו שואפים? אחד הצעדים שבהם נקטנו הוא הרפורמה בייעול הרכש הממשלתי".

כמו כן ציין אריאב כי יש לייעל את הקשר עם האזרחים. "אם נתייחס רגע לסקטור הציבורי כאל מפעל, הרי שניתן לזהות פסי ייצור וירטואליים המייצרים את אותם מוצרים ציבוריים. אלה יכולים להיות פסי ייצור קצרים ופשוטים, אולם בדרך כלל מדובר בפסי ייצור מרובי חוליות. כדי להשלים את הייצור נדרשת פעולה פוזיטיבית של פונקציונר כזה או אחר במשרד. קיימים כמובן מקרים שבהם האוצר רק מפקח מקרוב או מרחוק על כל תהליך הייצור: הוא יאשר את שכר ומספר העובדים בקו הייצור, ויבחן את מידת יעילותו וחיוניותו. הטענה שלי היא שניתן לקצר ולפשט מספר רב של פסי ייצור כאלה. עלינו לבצע עבודת מיפוי יסודית של התהליכים המרכזיים בממשלה. לאחר מכן יהיה עלינו להתמקד במספר קווי ייצור ולחשוב כיצד לשדרג ולייעל אותם".

אריאב התייחס גם לתפקידו של משרד האוצר כמפקח על הפעילות העסקית בסקטור הפרטי, כמו גם על עבודת הפיקוח על חברות ממשלתיות. "אין ספק ששידוד מערכות היחסים בין הרגולטורים לבין עצמם ובין הרגולטורים לבין הסקטור העסקי הוא תנאי לפעילות תקינה ושוטפת של המשק הישראלי כולו. בראש ובראשונה עלינו לשאוף לפעילות מתואמת בין הרגולטורים. אני מכנה זאת 'הרמוניזציה של הרגולציה'. צריך לחשוב גם האם כללי הרגולציה אכן מסדירים את כשלי השוק, או מעכבים את התפתחותו".

עו"ד תמר בן דוד: יש להקים עוד רשויות עצמאיות, שיתנו מענה לכשלים של משרדי הממשלה  
עו"ד תמר בן דוד, ממשרד עורכי הדין GKH - גרוס, קלינהנדלר, חודק, ברקמן ושות', הגיבה גם היא להמלצות צוות ההכנה, והעבירה ביקורת על כשליה של הביורוקרטיה הממשלתית: "השקעתי לא מעט זמן בהשתתפות בוועדות ממשלתיות, ותמיד המסקנות היו מקיפות, אבל לא כך הביצוע. לפעמים מי שסיכל את הביצוע היה משרד האוצר, ולפעמים משרד המשפטים. לכולם כמובן כוונות טובות, אבל מי שיישאר בלי מים או חשמל היום יצטרך לשבת בחושך ולהתרחץ בדיאט קולה - מי זוכר כמה שרים ומנכ"לים עברו במשרד התשתיות בשנים האחרונות. זה מעורר צורך בהקמת רשויות עצמאיות דוגמת רשות ניירות ערך, שכפופה לדרג הממשלתי רק במישור החקיקתי".

רונית קן: אי אפשר להתייחס לכל הסקטור הציבורי כאל מקשה אחת
רונית קן, הממונה על ההגבלים העסקיים, הדגישה את המחויבות של רשויות המדינה להעצמתן הכלכלית של חברות פרטיות, והציעה לשנות את אופן התקצוב של משרדי הממשלה: "אחד הדברים הראשונים שאנחנו מחויבים להם כנותני שירות לציבור - ובוודאי לסקטור העסקי - הוא עמידה בלוחות זמנים, בוודאי כשהיא מעוגנת בחוק. לשקיפות ולממשל זמין גם כן יש חשיבות גבוהה בהקשר הזה. בניגוד להמלצות הדו"ח, אני חושבת שפרסום תכוף מדי של עמדות והחלטות אינו תורם לוודאות של הסקטור העסקי. כמו כן, יש להחליט על סדר עדיפויות, ואי אפשר להתייחס לכל הסקטור הציבורי כאל מקשה אחת - לא יכול להיות שבכל משרד ממשלתי יהיה מבנה שכר אחיד, עם תקנים ותנאים אחידים".

שלמה זיו: פחות רשויות ממשלתיות, יותר הפרטה ומיקור חוץ
רו"ח שלמה זיו, יו"ר משרד רואי החשבון BDO זיו האפט, ביטא את האינטרסים הכלכלים של הסקטור הפרטי. חרף הבעיות התרבותיות הייחודיות לישראל שעליהן הצביע הדו"ח ("תרבות של תכמנות", בלשונו), זיו סבור שיש למעט ברגולציה: "אני רוצה כמעט-להתקומם על דבריה של טלי ירון, שאמרה שהוועדה יוצאת מנקודת השקפה של תרבות של תכמנות שכביכול יש בישראל. זה כמו להתלונן שהבעיות בחינוך הם לא המורים, התקציבים או תוכניות הלימודים - אלא התלמידים. המלצה אחת של הדו"ח שהיית מסתייג ממנה היא הקמת עוד ועדות וגופים שיעסקו ברגולציה. אנחנו לא צריכים עוד ועדות. אני הייתי מוסיף להמלצות הדו"ח גם המלצה על קידום ההפרטה ומיקור החוץ (Outsourcing) - ואולי אפילו ויתור מוחלט על רגולציה, כל עוד ישנה שמירה על החוק. לאופי הרגולציה - הייתי מעלה תמיהות לגבי ההמלצות על אופי הרגולציה, שכביכול בשלב זה של התפתחות המדינה צריכה להיות רגולציה סגורה, בלי אפשרות של שיקול דעת. האם כאלה רגולטורים אנחנו רוצים לראות על כס נגיד בנק ישראל? ולאו דווקא בעקבות משברים כמו זה מהחודש האחרון".

סיכום דיון קבוצה ג: איזו תרבות עסקית התעצבה במשק הישראלי?

מנחה: פרופ' יאיר אורגלר

פרופ' יאיר אורגלר: מה שמאפיין את הדיאלוג של בין תל-אביב לירושלים היא שכל האחריות חלה על המגזר העסקי. כאשר המגזר העסקי נוהג כשורה, מפעילים עליו רגולציה רבה, כשהמשימה היא לצמצם את הרגולציה למרות כל המגבלות.
אורגלר לא מקבל את דבריה של טלי, לא חושב שהכל תוצר של קומבינות ותחמון.
בשנים האחרונות חל שינוי גדול במגזר העסקי בתחומים דוגמת ממשל תאגידי. כיום, לא מדברים רק על בעלי עניין אלא גם על מחזיקי עניין (Stake holders). במושב זה נתייחס לדרך התנהלות המגזר העסקי, אך גם התנהלותו מול המגזר הציבורי.
מדבר על הסף ועל הרף. הסף הוא המקום בו כולם נמצאים בעוד הרף מבטא את ההתנהגות האתית, את המקום אליו ראוי להגיע. יש מגבלות חוקיות והנחיות שמשפיעות על ההתנהגות של חברות.
שלוש רמות:

 1. רמת הפירמה.
 2. רמת הענף
 3. רמת המשק / הציבור.
 4. (הרמה הגלובאלית) - לדעתו חסר נושא הגלובליזציה. לעולם השפעה גדולה על ההתנהגות בישראל.


קיימת סכנה של מציאת דרכים אוכפות.
רגולציה עצמית - בחוברת יש דוגמא של רגולציה עצמית בכימיקאלים ישראל (בנספח).
ברמת הענף, יש Self Regulating Organizations דוגמת לשכת עורכי הדין, התאחדות התעשיינים, לשכת רואי חשבון.
ממשל תאגידי - נושא שמושפע בחלקו מרגולציה, מביא מצד אחד לטרחה רבה, ומצד שני לאלמנטים חיוביים של בקרה.
במערכת הבנקאות יש הפרזה גדולה במה שהדירקטוריון צריך לעשות. כך, הדירקטוריון עוסק בנושאים רבים שגוזלים מזמנו ולא נשאר זמן לקביעת יעדי שיפור.

נושאים לדיון:

 1. דרך ההתמודדות של המגזר העסקי עם רגולציה: שכנוע או דרכים אחרות
 2. פעילות במגזרת רגולטוריות - מקומית או גלובאלית - מה הדרך האופטימאלית לפעול?
 3. מה המגזר העסקי צריך לקבוע לעצמו? מעבר לפעילות על-פי הכללים שנקבעים בירושלים.


פרופ' יוג'ין קנדל, האוניברסיטה העברית: (חבר בועדת אריאב). רוצה לדבר על מיזם של ממשל תאגידי. מבקש לתת דוגמא לקשר בין ירושלים לתל-אביב בנושא זה. בישראל יש א-נומלייה, אנו נמצאים במצב של ארה"ב מבחינת רגולציה וחקיקה בנושא של ממשל תאגידים, חוק חברות, דרישה לשקיפות והגנה על משק קטן, ולעומת זאת נראים כמו יוון ופורטוגל בפועל, אם לא במצב גרוע מזה, הדומה למדינות אסיה.

בארץ הבעיה היא לא פיזור של החזקות, אלא בעיה של בעל שליטה שמנהל את המנהלים הסמי-אוטונומיים, כאשר הבעיה נוצרת כשהעוגה נוצרה ושיש לחלק אותה, ולא בהכרח מעוניינים לחלק אותה באופן שווה לבעלי המניות.
החוליה החסרה היא התנהגות המשקיעים המוסדיים, שכן יש צורך באכיפת המשמעת על השוק (הרף). החקיקה היא הסף, כאשר הסף הוא המינימום שהמחוקק או הרגולטר דורש בהתאם למגבלות השוק. אם השוק לא אוכף את נושא זה ולא מעלה את הרף למקום שצריך, הסף יעלה.

הרבה יותר קל לעלות את הרף כיוון שהרב לא חקוק ולכן יותר גמיש. למעשה, יש ליצור מצב של תחלופה בין רגולציה לבין פעילות השוק. לשוק יש את כל הרצון, כך שיש לתת לו את היכולת ואת הכלים לבצע רגולציה-עצמית. היתרון של השוק הוא בזה שהשוק יכול להגיד שעסקה מסוימת טובה לכל בעלי המניות של החברה. לעומת זאת, יכולה להיות עסקה שעומדת בכל דרישות החוק, אך עדין מדובר בעסקה מפוקפקת.

לטענתו, יש ליזום מבנה של לוביסטים ורגולטורים בתוך המגזר העסקי, כך שהרגולציה מבוצעת מבפנים.
העול על המחוקק ועל הרגולטור הוא ליצור מצב שיהיה ברור שכאשר המגזר העסקי עושה את המצופה ממנו, הרגולציה לא רק שלא עולה, אלא אף יורדת.

פרופ' נתן זוסמן, האוניברסיטה העברית: (מתייחס ממבט של היסטוריון כלכלי). לטענתו, חלק מההצעות שעלו כאן משמרות מבנה של גילדות. מהמבט של אדם סמית', מצער שאנו עדין במצב זה. גילדות קמו בתקופה היסטורית בה לא היו ממשלות, כאשר היה צורך ברגולציה אישית.
לאורך ההיסטוריה הגילדות היו מכשול על המשק כאשר מנעו פיתוח. בשלב הבא, הממשלות השתלטו על הגילדות, שכן אלה ביטאו את חולשת המדינה. גילדות הם גופים אינטרסנטים שלא מתייחסים להשפעות החיצוניות השליליות של פעולתם.

בעיות של Moral Hazard: התנהגות שמועילה לצרכן אך לא לחברה. מערכת הנורמות בין העסקים היא חלק מכוחות השוק. הנקודה הבעייתית היא הממשק בין המערכת העסקית לבין ההשלכות של פעילות זו על שאר החברה ועל השוק. כאן נכנס הצורך הבלתי-נמנע של רגולציה.
לטענתו, אי-אפשר להשאיר את הרגולציה לעסקים עצמם, כיוון שאלה דואגים בסופו של דבר לרווחיהם. יש צורך ברגולציה ממשלתית שדואגת לכלל החברה. לא היה ממליץ להקים אגודות של מקצועות מסוימים, כיוון שזה מחזיר אותנו אחורה מבחינת תהליכים של רגולציה ואתיקה עסקית.

פרופ' ידידיה שטרן: המתח בין ירושלים לבין תל-אביב מתייחס לארבעה סוגי פיקוח אפשריים על העסקים:

 1. פיקוח משפטי
 2. פיקוח מבני - משטר ממשל תאגידי.
 3. פיקוח על-ידי השוק
 4. פיקוח עצמי


כל אחד מארבעת דרכי פיקוח אלו סובל בישראל מכשלים מהותיים שמעורר ספק לגבי קיום פיקוח אמיתי. אין תרבות של ביקורת אמיתית בזמן אמיתי לגבי תהליכי פיקוח.

 1. פיקוח משפטי: דיני החברות בישראל חדשים מ-1999 הם דינים שאינם מתפקדים. האם החברה מתפקדת למען בעלי המניות הוא למען ציבור רחב יותר? הפיקוח העקרוני לא קיים. יש להוסיף לאמור את מימד הדיונים המשפטיים שלא קיימים בנושא זה.
 2. פיקוח מבני: אילו הינו מצפים שפיקוח לא יבוא להגן רק על בעלי המניות, הינו מצפים שבדירקטוריונים ישבו גם אנשים שאינם בעלי מניות. דיני התאגידים מבחינה היסטורית דואגים לאינטרסים של בעלי המניות. אחת מהסיבות שיחסי העבודה בישראל גרועים כל-כך קשורה בדיני החברות שלא דואגים לעובדים.
 3. פיקוח על-ידי השוק
 4. פיקוח עצמי: נשאלת השאלה האם אנו מעוניינים ברגולציה עצמית במדינה בה 50% מהאוכלוסייה לא משלמת ארנונה, מדינה בה 80,000 בניינים נבנו באופן לא חוקי, מדינה בה לא נשמרים חוקי עבודה ומנוחה בימי שבת. שטרן טוען שאינו מאמין בשיטה זו לאור האמור. חברה ללא תרבות שמירת חוק אינה חברה שיכולה לבצע רגולציה עצמית.


התמונה המצטברת היא שכל הרגולטוריים הקיימים כיום, אינם מתפקדים.
פתרון אפשרי: סעיף 11 לחוק החברות קובע שחברה צריכה לפעול משיקולים עסקיים למען אינטרסים של החברה. לטענתו, מדובר בסעיף החשוב ביותר בדין. יש לפעול לא רק לטובת בעלי המניות אלא גם לטובת ה stake holders.

גידי גרינשטיין, מכון ראות: איך מחוללים קפיצת מדרגה של צמיחה כלכלית בשיעורים גבוהים לפרקי זמן מתמשכים. מבקש להתייחס לכמה אזורים שחסרים בדו"ח ומאחר והמנדט של הצוות לא הופיע כאן, יכול להיות שפשוט הופיעו מחוץ למנדט:

הרקע של מערכת היחסים בין ירושלים לתל-אביב היא המשבר העצום ביכולת של ממשלת ישראל למשול, והעובדה שיותר ויותר מגזרים כבר לא סומכים על ירושלים שתיתן מענה ומנסים למצוא את הבעיות בעצמם. המופע הדרמטי ביותר של תרחיש זה הוא מלחמת לבנון השנייה ב- 2006. ארבעה מגזרים עולים בצורה דרמטית בחברה הישראלית ולא באים לידי ביטוי בדו"ח זה:

 1. מגזר עסקי
 2. עמותות
 3. פילנטרופיה
 4. שלטון מקומי
  ארבעת הדברים שלחלוטין לא מופיעים בדו"ח, כשכולם מייצגים את מערכת היחסים בין ירושלים (המגזר הציבורי) לבין תל-אביב (המגזר העסקי) לבין שחקן שלישי שלא מופיע:

 

 1. המגזר המוניציפאלי
 2. המגזר השלישי: הממשלה עושה רגולציה, זהו מגזר שעוסק בדברים חשובים בחברה, ובעל מערכת יחסים חשובה עם המגזר העסקי, אך לא בא לידי ביטוי בדו"ח.
 3. משולש מגזר ציבורי-מגזר עסקי-עובדים: מודל שנותן גמישות לעובדים בפיטורין, כאשר וויתרו על זכות השביתה, אך קיבלו.
 4. המסמך מתייחס למערכת היחסים בין ירושלים לתל-אביב בתהליך הרגיל של התפתחות כלכלית, אך כשמדברים על קפיצות מדרגה, יש לזכור שכדי לזנק, על מדינות לעשות הימורים אסטרטגים שמחייבים שיתוף פעולה יוצא דופן בין עסקים לבין ממשלה. לכן, כל הנושא של ניהול הימורים אסטרטגים מחייב גישה שונה מהגישה הקיימת כאן.


המלצתו: להרחיב את הדו"ח לעיסוק גם במשולשי השפעה.


אלי גונן: מבקש לבדוק איפה אנו נכשלים ברגולציה.

 1. אף אחד לא מוכן לקבל החלטה - הרגולציה קיימת על דברים ברורים, אך בניסיון לסטות קצת, נופלים כיוון שאין החלטה.
 2. החלפת שלטון מהירה כל-כך שמקשה על דיון רגולטיבי. השרים מתחלפים כל הזמן כך שקשה לדבר על רגולציה מולם.
 3. שחיקת המעמד של השירות הציבורי.
 4. השלכות איומות של מבקר המדינה: הכל תקוע אצל היועצים המשפטיים, כשיש פחד לקבל החלטות ללא יעוץ משפטי.


היה מצפה שתוקם תנועה שתחזיר את הגאווה, העוצמה והביטחון של היושבים בפורום הנוכחי לקבל החלטות. חושב שחיזוק היכולת של הרגולטורים לקבל החלטה היא הליבה.


אורי דורי:
בתי-המשפט הם אחד מהכשלים הכי רציניים במדינת ישראל, כיוון שמבחינת אנשי העסקים, בתי-המשפט כמעט ולא קיימים. כאשר מקבלים תשובה לאחר כל כך הרבה זמן (5-7 שנים), החלטות אלה הופכות חסרות משמעות.

החברות הציבוריות בישראל עשו ב- 15 השנים האחרונות צעדים אדירים בכיוון הרף. הסף נקבע בחוק, אך בעולם הגלובאלי הקוד האתי הפנימי מסדיר גם עניינים שנמצאים בחוק (למרות שבישראל לא כך הדבר).
החוקים במדינת ישראל הם בלתי-אפשריים, כאשר היחידים הנאחזים בחוקים הם הרגולטוריים והפוליטיקאים. כך לדוגמא חוק תכנון בנייה.

הבעיה היא לא האם התאגידים מוכנים לקבל על עצמם רף יותר גבוה, אלא בקביעת מערכת חוקים יותר הגיונית ונכונה. מעבר לזה, נושא הצדקנות והטרחנות הם בסדר גודל כזה שלא מאפשר להזיז דברים, כיוון שהכל נתון לביקורת. נוצר מצב של מערכת אכיפת חוק לא מתפקדת.

ההמלצה היא שלרגולטור יהיה כוח, אך יהיה לו גם אומץ לקבל החלטות סביב החוק וסביב הכוח. בעניין הצדקנות והטרחנות, לא יודע מה להציע. קיימת שקיפות, אך העיתונות במדינה אינה כלי לשקיפות אלא כלי לאינטרסנטים לעשות פעולות שמשתקות רגולטורים בעבודתם.
טוען שיש לקחת רגולטורים מהמעלה הראשונה, לעלות את שכרם ואת מעמדם, כך שיהפכו לרגולטוריים בעלי כוח ובאיכות גבוהה.


דוד ברוך: חוסר היכולת של המגזר הציבורי לבצע את המשימות שאותם צריך לבצע. יש להתרכז בדבר אחד: איך הממשלה תהיה מסוגלת להוציא את דבריה לפועל. על-ידי הוספת שופטים ובתי-משפט יהיה ניתן ליעל את התהליכים.
טוען שהבעיות עמוקות יותר מבניית מנגנונים ויצירת מודלים שמותאמים למדינה, יש לפתור את הבעיות הפרקטיות לפני חיפוש פתרון על ההליכים הגדולים.


ביגה שוחט:
ההתנהלות בחברות יכולה לנוע מחברות מאוד מסודרות בהן מדברים בדו"ח ברנע בדיוני דרקטוריון, לחברות שלא עוסקות בדברים הללו בכלל.
המסקנה היא שלרגולטור תפקיד חשוב מאוד. כל עוד יש קבוצה של אנשים שרואים את הדברים בזווית מצומצמת של רווח כדבר מרכזי, אז יש מקום לרגולטור. כמובן שאף אחד לא רוצה שהרגולטור ייהפך לבירוקרט שלא מאפשר לחיות, אך יש צורך ברגולציה.


דני רוטשילד:
מסכים עם דבריו של אורי דורי. טוען שהבעיה העיקרית היא בעיית מנהיגות, גם כלכלית וגם פוליטית. רגולטורים נזקקים לרגולציה שלא מסייעת למגזר העסקי אלא מגנה על עצמם. הגנה זו היא לאור המנהיגות החלשה, היעדר האכיפה. נוצר מצב של רגולציה שמגנה על הרגולטור.

המגזר העסקי למד בשנים האחרונות לקבל את המגזר הציבורי כנטל ולא כנכס. ברגע שהרגולציה הופכת לנטל, הרגולציה הופכת  למכשול בפני התקדמות. לכן, התיקון הדרוש הוא בתפיסת הרגולטור על-ידי המגזר העסקי.


סמדר אלחנני: מבקשת להדגיש יותר את היחיד, הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי. יש להעביר את נורמות ההתנהגות הנדרשות לנורמות התנהגות של היחיד. על היחיד לדעת לא רק מה מגיע לו, אלא גם שעליו לבצע את חובותיו.
בנוסף, יש לעודד את המעבר בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי ולהפך. מעבר זה יתרום לשני המגזרים.
טוענת שה- steering צריך להיות מצפן.

ידידיה שטרן: טוען שהפתרון אינו בהוספת שופטים.

פרופ' יאיר אורגלר: מבקש המלצות למגזר העסקי.

יוג'ין קנדל: מדבר על פיקוח שוק ולא על פיקוח עצמי. מציע גוף של משקיעים מוסדיים בעלי אינטרס לפקח על חברות. אין זה אומר שהחברות יפקחו על עצמם, משקיעים עצמיים יפקחו במקום הרגולטור. זהו מודל קלאסי לממשל תאגידי אך יכול להיות רלוונטי גם למקומות אחרים.
 NASD - מודל שקיים בארה"ב שמפקח על התעשייה.

יאיר אורגלר: חברות הדירוג.

ידידיה שטרן:

 1. לחזק את השירות הציבורי - מדינת ישראל יכולה ליצור קריירה ציבורית כקריירה ולא כמקפצה למעבר לקריירה אחרת. לכך נדרש הכשרה, משכורות גבוהות וכו'.
 2. יועצים משפטיים וחשבים כלכליים מנהלים את המגזר הציבורי - חזקת כשרות של המגזר הציבורי. כיום יש חזקה הפוכה, הכל לא כשר עד שיוכח שכשר. מציע להיפוך פורמאלי של חזקה זו.
 3. בתי המשפט לא נותנים שירות בתחום המגזר העסקי - טוען שיש ליצור מערכת של הכרעה פרטית בנושאים של סכסוכים עסקיים.


גידי גרינשטיין:

 • קודים תרבותיים - היערכות לשעת חירום. ההפרדה בין חזית לעורף קורסת, בשעה שמערכים מרכזיים של המדינה הופרטו. השאלה היא מה הציפיות מהרבה מאוד שחקנים שיהיה להם תפקיד בזמן חירום.
 • "אליטה משרתת" - בעבר לא הכללנו באליטה המשרתת את ההנהגה של המגזר העסקי ויש מקום להכללה כזו.
 1. מערכת היחסים בין המדינה לבין המעסיקים בנושא פיטורין ולכן גם גמישות בכוח העבודה (בדומה לדנמרק).

 

מושב שלישי: המלצות ומסקנות לעתיד

רו"ח אילן כהן, שהנחה דיון בנושא תפקידי הרגולציה בכלכלת שוק, סיפר כי המשתתפים בפאנל היו חלוקים בנוגע להגדרת תפקידה של רגולציה. "אני חשבתי שההגדרה היא 'כל דרך שבה מסדירים כללי עשה ואל תעשה עבור ארגונים'. האם תפקידה של הרגולציה הוא קודם כל לחנך תוך התערבות בפעילות העסקית, או שהיא רק צריכה רק לקבוע את העקרונות שעל פיהם מותר ואסור להתנהל? כשאין את ההיררכיה הברורה, שלפיה השלטון קובע ומחליט מה הסמכות של הרגולטור, הרגולטור מתחיל לפעול על דעת עצמו - וזה לא ראוי. תפיסת העולם שמדינות ה-OECD הולכות אליה היא רגולציה של עקרונות, שלפיה צריך להפחית את הרגולציה המנהלת ולאפשר לגופים המפוקחים חופש פעולה".

כמו כן ציין כהן כי יש לזכור עבור מי מיועדת הרגולציה על הסקטור העסקי. לטענתו, ה"קליינט הסופי" של הרגולציה הוא הצרכן. אלא שלעתים קרובות רשויות המדינה והגופים העסקיים אינן מייחסות לכך משקל ראוי. "הצרכן הוא לא חלק מהדיאלוג הזה, וצריך לתת לו הרבה יותר אפשרויות להיכנס לדיון. הקליינט הסופי הרבה פעמים לא נשמע. כמו כן, למערכת הציבורית לא תמיד יש אפשרות לאסוף מידע אובייקטיבי, כי את המידע מוסרים לרוב הגופים המפוקחים".

עו"ד טלי ירון-אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר, הנחתה דיון שכותרתו היתה "הביורוקרטיה בין מינהל ציבורי תקין ובין תפקוד המגזר העסקי". לטענתה, הביורוקרטיה של רשויות השלטון בישראל מכבידה ופוגעת במגזר העסקי. ירון-אלדר: "יש איזה משבר מנהיגות במגזר הציבורי בארץ מול התרבות של ההתנהלות העסקית. הגורמים הממשלתיים השונים מעבירים אחריות מגורם זה לגורם אחר. יש גם חוסר אמון בין הגופים השונים, בין משרדי הממשלה למשרד האוצר, בין הממשלה לגורמים העסקיים, חוסר אמון כללי - כחלק מתרבות - שלפיו המחשבה היא איך לנצל את המצב. ואולם, בד בבד ישנו רצון לפקח יותר מדי, מה שמביא לעודף ביורוקרטיה. בכלל זה ניתן לציין גם עודף משפטיזציה, עם הרבה מאוד ביקורת ובקרה משפטית עד כדי קושי לקבל החלטות. הדבר מסרבל את פעילותם של הגופים העסקיים ומזיק להם. אחת המסקנות היא שצריך להעביר יותר סמכויות למנכ"לי המשרדים, להעביר סמכויות רגולטוריות למגזר הפרטי ולהמשיך לקדם את ההפרטה כחלק מצמצום הביורוקרטיה, עם סייג: עלתה טענה שצריך להפריט רק את הפעילות העסקית של הממשלה, ולהיזהר בהפרטת השירותים.

פרופ' יאיר אורגלר מאוניברסיטת תל אביב, הנחה דיון בנושא התרבות העסקית שהתעצבה במשק הישראלי: "יש את הרף החוקי שצריך לעמוד בו, אבל מצד שני יש גם רף גבוה יותר, שמביא בחשבון את האתיקה העסקית. כאן כבר השאלה יותר מורכבת: מי קובע את הרף? החברה או הענף? ולפעמים הרף הזה נקבע בכלל בחו"ל". אורגלר ציין כי בדיון הועלו טענות על כך שכשהרגולציה היא "בלתי סבירה", הדבר דוחק בגופים המפוקחים לבצע עבירות, והביא כדוגמה את המצב בענף הבנייה. "לעומת זאת", ציין, "בתחום הבנקאות, שהוא מאוד מפוקח, יש הקפדה ברורה מאוד על הרגולציה - לפעמים עד כדי כך שהדירקטוריון לא חופשי לפעול כרצונו. בבתי ההשקעות אנחנו רואים שחלק השיווק תופס נפח בלתי סביר, וכתוצאה מכך ההשקעה בפיקוח פנימי היא לעתים כושלת".

ח"כ סילבן שלום, שר האוצר לשעבר: "הזעזועים האחרונים בכלכלה העולמית הם מאוד גדולים, וכמו ב-2001, ישראל שומרת על יציבות. כשאנחנו חושבים מדוע זה קרה אנחנו צריכים לדעת שזה בעיקר בשל הרפורמות שנעשו בשנים האחרונות - בצמצום הרגולציה ובניתוק של תל אביב מירושלים. הדבר המרכזי שקרה בשנים האחרונות הוא שחרור הכבלים בשוק ההון, שניטרלו את הלפיתה של ההסתדרות, ששלטה בקרנות הפנסיה, ואת הלפיתה של הבנקים, ששלטו בקרנות הנאמנות וקופות הגמל, ושל חברות הביטוח.
"ברגע שהלכנו למהלך של הוצאת קרנות הפנסיה מההסתדרות ויישום הרפורמה בפנסיה, הצלחנו לשחרר סכומים אדירים שהוחזקו בלפיתת ההסתדרות - לצורך האינטרס הפרטי שלה, של המשך שליטה במשך הישראלי. אותו דבר בבנקים ובביטוח, ויש לזה השפעה מרכזית על הצמיחה במשק. הרפורמה במס הביאה מהפכה, ושיחררה מקורות כספיים אדירים שסייעו לשוק ההון ולכלל המשק. מאז 2003, אז יצאה הרפורמה לפועל, היינו עדים לגידול בהכנסות ממס בלמעלה מ-15 מיליארד שקלים, סכום דמיוני לכל הדעות. כך השתחררה תל אביב מהתלות בירושלים, אבל דווקא בימים האלה אנחנו יודעים שתל אביב עדיין צריכה את ירושלים. כשראינו את העדר שהוריד את ערך הדולר ראינו התערבות של נגיד בנק ישראל שהצילה את המצב. לפעמים ההתערבות הזאת נכונה. ההתנתקות של תל אביב מירושלים היא דבר חשוב, אבל אני לא מאמין בהתנתקות של תל אביב מבאר שבע ומקריית שמונה. אנחנו חייבים לדעת שההתנתקות הזאת בין תל אביב לירושלים מטרתה היא אחת: להביא למצב שבו הצמיחה תהיה צמיחה כללית, ולא תתמקד במקום מסוים, אזור או סקטור מסוים. אסור שזו תהיה התנתקות מהפריפריה".

שוקי אורן, החשב הכללי במשרד האוצר: "בשנים האחרונות הממשלה הפחיתה את נקודות המגע שבהן היה צריך אותה. ממשל זמין זה תחום שעוד לא כולם הפנימו את העוצמה שיש בו. פרויקט ממשל זמין מאפשר לאזרחים, לעסקים ולנתמכים לבצע את הפעילות שלהם באינטרנט. הפרויקט הזה תופס תאוצה, ואחת המכשלות העיקריות היא תעודת הזהות: בישראל אין עדיין תעודת זהות חכמה שתהיה לה חתימה אלקטרונית, וכשתהיה תעודה כזאת היא תפשט עוד יותר את השירותים שניתן יהיה להשיג באינטרנט.
בתחום המכרזים, הקמת מינהל רכש היתה אחד התהליכים החשובים ביותר, שאיפשר חיסכון גדול.
הערה אחת לגבי השקיפות - לפעמים השקיפות מנוצלת לרעה על ידי מטרפדי תהליכים - בממשלה או מחוצה לה, כולל המגזר העסקי. מי שהפסיד במכרז יעשה הכל כדי להפיל את המתחרה שלו".

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "לדעתי אין נושא שהוא חשוב יותר לצמיחת המשק מאשר שיפור וייעול המינהל הציבורי. נדמה לי שלפעמים אנחנו לא מבינים איזו מאסה של פעילות עסקית מתעכבת, נעצרת ולפעמים גם נשחקת בגלל מינהל ציבורי שלפעמים לא יודע לתפקד באופן אלמנטרי.
"ההשתלטות של משפטנים היא במידה רבה מאוד תוצאה של חולשה של המנהלים והפקידות הבכירה. כשאני רואה שהמשפטנים - בניסוחים שלהם - משפיעים על התכלית של חוק כלשהו, והמנכ"ל הרלוונטי לא בא לדיון כדי לכוון את ניסוח החוק, אנחנו בבעיה. המנכ"לים והפקידות הבכירה משאירים למשפטנים לנהל את העניינים, והם הופכים להיות אלה שקובעים את המהות.

"מה שחסר לנו כאן זה הליך כמו זה שקיים בבריטניה, שאם הממשל מחליט לעשות פעולה שתשפיע על הרשות העסקית, צריך לקיים דיון עם נציגי הסקטור העסקי לפני כן.
לקראת סוף דבריו הציע לין תוכנית פשוטה לצמצום מצבת כוח האדם בסקטור הציבורי, שלשיטתו תצמצם גם את עול הביורוקרטיה, תוך חמש שנים: "צמצום הסקטור הציבורי יכול להתבצע בקלות: על כל שני עובדי מדינה שפורשים מרצונם הטוב - נקבל רק עובד מדינה אחד".