הגירה ומדינת לאום

המכון הישראלי לדמוקרטיה

קיום כנס זה מתאפשר הודות לתמיכתה הנדיבה של קרן גולדהירש-ילין

לפרטים המלאים, ללוח הזמנים ולמשתתפים לחצו כאן (אנגלית)