• פתוח לקהל בהרשמה מראש

חופש אקדמי - חופש מחקרי - חופש ביטוי

מכון ון ליר, רחוב ז'בוטינסקי 43, ירושלים
טלפון לבירורים, מכון ון ליר: 02-5605222

ערב דיון המשותף למכון הישראלי לדמוקרטיה ולמכון ון ליר בירושלים, שיוקדש לעיון בסוגיות עכשוויות הקשורות בניסיון של המשטר הנוכחי לסגור את המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן־גוריון, וכן לסלק מדענית בכירה מפגישה בין־לאומית על שיתופי פעולה מדעיים. הדוברים יעסקו בגבול המתכרסם שבין הפוליטי והאקדמי.

יו"ר ודברי פתיחה: פרופ' גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים

ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
פרופ' ירון אזרחי, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר גבי אביטל, יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי
מר אסף שגיב, מרכז שלם

מגיבה: פרופ' רבקה פלדחי, אוניברסיטת תל־אביב