קמפיין

מבוא לשחיתות

| מאת:

כל עובד בשירות הציבורי משרת את הציבור. לא את הפוליטיקאים. בגלל זה קוראים לעובדים במשרדי הממשלה עובדי ציבור. מינויים פוליטיים פוגעים ברעיון הזה. הם מאפשרים מינוי של אנשים בינונים שהיתרון העיקרי שלהם זו הנאמנות למי שמינה אותם. זה מצב שמעודד שחיתות, ומציב את העובד בסיטואציה בלתי אפשרית בה עליו להגיד לפוליטיקאי שמינה אותו לתפקיד "עד כאן!".

אבל זה בדיוק התפקיד של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. הם אמורים להגיד לשר מה מותר ומה אסור לפי החוק. הבעיה היא שחלק מהשרים לא רוצים לידם משפטן עצמאי ומקצועי - הם רוצים יועץ "מטעם", שיאפשר להם – אם צריך – לעגל פינות, או לצ'פר מקורבים.

מכל הסיבות הללו, הצעת החוק המבקשת להפוך למעשה את מינוי היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה למינויים פוליטיים פסולה ומסוכנת. לא סתם כל הגופים המקצועיים במערכת הציבורית מתנגדים להצעה הזו. הם מבינים שהיא תפגע בעצמאות של השירות הציבורי, ותחליש את שלטון החוק.

אגב, חלק מהאבסורד בהצעה הוא שכהונת היועץ המשפטי קצובה ל- 7 שנים. תארו לעצמכם כמה שרים יתחלפו בתקופה הזו ויתקעו עם יועצים משפטיים שנתמנו על-ידי השרים הקודמים.

אסור לאפשר את זה, אסור לתת לפוליטיקאים כוח בלתי מוגבל!