חוות דעת

הפעלת כוחות צה"ל להתמודדות עם הפרות סדר בערים מעורבות- בזהירות המירבית

ראוי לעשות כל מאמץ להימנע מהכנסת כוחות צה"ל לפעילות של אכיפת החוק, שתעמיד אותם בעימות עם אזרחים ישראלים. ככל שאכן מדובר במוצא אחרון, יש לתת את הדעת לנקיטת צעדים שיקטינו את הסיכון המשמעותי הצפוי מצעד זה

לוד | Flash 90