חוות דעת

שקיפות בוועדת השרים לענייני חקיקה

| מאת:

לקראת ההצבעה בוועדת השרים לענייני חקיקה על הצעת החוק של ח"כ סתיו שפיר, המבקשת לחייב את פרסום פרוטוקול דיוניה של ועדת השרים לענייני חקיקה וכן את פירוט הצבעות השרים בה, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לאשר את ההצעה.

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, ראשת התכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון, כותבת בחוות הדעת, כי "ועדת השרים לחקיקה הינה צומת ההחלטות החשוב ביותר בתהליך החקיקה משום שבה נקבעת דה פקטו החלטת הקואליציה האם לתמוך בחוק או לא. הוועדה אינה עוסקת בסודות מסחריים או ביטחוניים ואף לא בנושאים הקשורים בהגנה על פרטיות. בנוסף בוועדה לא יושבים פקידים מקצועיים אלא נבחרי ציבור ומדובר בתהליך שמסתיים בישיבה עצמה ולא בהליך מקדמי החושף מדיניות בשלביה הראשונים. לכן, מבחינת הליך דמוקרטי תקין, אין כל מניעה ואף יש חובה לחשוף את הפרוטוקולים וההצבעות המתקיימות בה".

לחוות הדעת המלאה: לחצו כאן.