חוות דעת

חובת היועמ"ש לייצוג המדינה בערכאות משפטיות

הצעת החוק המבקשת לחייב את היועץ המשפטי לממשלה להציג את עמדות הממשלה בערכאות משפטיות, אומרים במכון כי "החוק שואף להציב את הממשלה מעל החוק ולפגוע בשומר הסף המחוייב למדינה ואזרחיה"

לקראת ההצבעה ביום א' הקרוב בוועדת השרים לענייני חקיקה על הצעת החוק של ח"כ בצלאל סמוטריץ', המבקשת לחייב את היועץ המשפטי לממשלה לייצג את עמדת הממשלה בערכאות משפטיות, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת לדחות אותה.

בחוות הדעת, מציינים פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא, כי תפקידו של היועץ המשפטי לייצג את המדינה, אזרחיה ושלטון החוק במובנו הרחב. הבלעדיות של היועץ בייצוג המדינה לפי שיקול דעתו המקצועי והעצמאי היא אחד מהכלים העיקריים המאפשרים לו לתפקד כשומר סף מטעם שלטון החוק.

עוד מציינים קרמניצר ולוריא, כי הכפפת שיקול דעתו המקצועי של היועץ המשפטי לממשלה לאישור שר המשפטים שהינו דמות פוליטית, כפי שמוצע, היא פגיעה חמורה ונטולת כל הצדקה בשלטון החוק ובאינטרס הציבורי. הכלים המצויים כיום בידי היועץ המשפטי לממשלה מאפשרים לו לבצע את תפקידו כשומר סף ולממש את אחריותו כלפי המדינה ולאו דווקא כלפי שר כזה או אחר.

בסיכום חוות הדעת, קובעים הכותבים כי מדובר בניסיון להציב את הממשלה מעל לחוק, דבר שפוגע פגיעה אנושה בשלטון החוק ולפיכך, יש להוריד אותה מסדר יום.