חוות דעת

פתיחת עסקים בשבת בסמכות הרשות המקומית

הצעה להפקיע סמכויות מהרשויות המקומיות בנושא מסחר בשבת: "מהלך כוחני שלא יעמוד במבחן המציאות - יש לקדם הסדר רחב המקיף את כל סוגיות השבת"

לקראת הדיון בהצעת החוק המבקשת להתנות את סמכויותיהן של הרשויות המקומיות בנושא פתיחת עסקים בשבת, נשלחה חוות דעת מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה הקוראת שלא לאשרה. לעומת זאת, מציעים חוקרי המכון, פרופ' ידידיה שטרן, ד"ר שוקי פרידמן ועו"ד גלעד וינר, לאמץ את הצעת החוק שהוגשה על ידי ח"כ מיקי זוהר מהליכוד ביחד עם חברי כנסת נוספים, המבקשת לערוך הסדרה רחבה יותר של סוגית השבת.

בחוות הדעת, מציינים החוקרים, כי בידודה של סוגית המסחר בשבת משאר הסוגיות שעל הפרק בנושא השבת, לרבות סוגית התחבורה הציבורית וחוקי העבודה, אינה ראויה. מדובר בחקיקה ספציפית בעקבות פסיקת בג"ץ בנושא המרכולים בתל-אביב.

סוגית השבת ממילא, מוסדרת בחקיקה שנעשתה טלאי על טלאי, בפרשנות לסטטוס-קוו שהפך כבר מזמן להסדר לא רלוונטי. לפיכך, קוראים החוקרים לקדם את הצעת החוק המערכתית ולדון בסעיפיה, מתוך שאיפה לשמור על אופיה היהודי של המדינה, תוך פגיעה מצומצמת ככל הניתן בחופש שניתן לאזרחים ולאוכלוסיות השונות. ניסיון הסדרה כוחני, תוך ניצול כוח פוליטי אחת ולתמיד את סוגית השבת במרחב הציבורי מתוך הסכמה ופשרות, ולא כמהלך כוחני תוך עצימת עיניים מהמציאות בשטח.