חוות דעת

תיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה

המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת הדיון: "כוחות השוק כבר מזמן התגברו על החוק שאינו נאכף- נדרשת הסדרה אמתית ורחבה של יום המנוחה"

המכון הישראלי לדמוקרטיה קורא לחברי ועדת השרים לחקיקה שלא לאשר את התיקון לחוק שעות עבודה ומנוחה המעניק לשר העבודה והרווחה את הסמכות להשתמש בשיקולים של "מסורת ישראל" והפגיעה במרחב הציבורי, בבואו לתת היתר עבודה בשבת.

פרופ' ידידיה שטרן, ד"ר שוקי פרידמן ועו"ד גלעד ויינרב, מציינים בחוות דעת שנשלחה הערב (שבת) לשרים, כי לפי דוחות שונים, כבר היום, כוחות השוק התגברו על הוראות החוק ומאות אלפי עובדים מועסקים בשבת בתחומים שונים. לפיכך, אין כל הגיון בשינוי קוסמטי בחוק שאינו נאכף בפועל מלכתחילה.

החוקרים מוסיפים, כי כי אין כל תוחלת בניסיון לפתור את המשברים הפוליטיים הפורצים חדשות לבקרים סביב סוגיית השבת באמצעות הוספת טלאי נוסף על ההסדרה הקיימת שהיא כמעט וחסרת משמעות. ניסיון שכזה רק ינציח את הפיכתה של השבת ליום של מחלוקת לאומית ולא יתקן את הדרוש תיקון. רק באמצעות מהלך חקיקתי שלם, ניתן יהיה להגיע להסכמה לאומית רחבה על צביונה של השבת במדינת ישראל ולהבטיח את שמירתה כיום בעל ייחוד לאומי וחברתי במקום ליום שבו נאבקים דווקא סביב כמה עשרות פועלים המבצעים עבודות חיוניות למליוני אזרחים ברכבת ישראל.