חוות דעת

סערת מיזוג רשת-עשר: "דרוש הליך מהיר לאישור המיזוג"

המכון הישראלי לדמוקרטיה למועצת הרשות השניה על רקע סערת מיזוג רשת-עשר: "דרוש הליך מהיר לאישור המיזוג. כזה שישמור על האינטרס הציבורי"

על רקע הליך המיזוג בין ערוץ עשר ורשת קוראים במכון הישראלי לדמוקרטיה להזדרז ולקבל החלטה הנסמכת על עבודת הרשות להגבלים עסקיים בכל הנוגע לשאלת ההיתכנות הכלכלית, תוך שמירה על האינטרס הציבורי להמשך קיומה של חברת חדשות עצמאית ובעלת ערך.

ראשית מזכירים ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר וד"ר אסף וינר, שהמצב כיום הוא תוצאה של פיצול ערוץ 2 שנוצר בתהליך בלתי מקצועי. אלו שהובילו את התהליך והבטיחו לנו רק לפני שנה שהשוק יהיה תחרותי יותר, תוך התעלמות מהמצב הכלכלי בשוק השידורים והיעדר הטיפול בכניסת מעצמות האינטרנט לשוק הפרסום, חייבים בימים אלה תשובות לציבור. המצב הכלכלי של השוק בישראל היה ידוע עוד לפני הפיצול- מהלך שערורייתי ובלתי אחראי, שלא התחשב בדעת הרגולטור.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה: "גרירת הרגליים של מועצת הרשות השנייה והעיכובים בקבלת החלטה לאישור המיזוג, עלולה להוביל לגסיסתו האיטית של ערוץ 10. הרגולטור חייב לקבל החלטה מהירה לאשר את המיזוג ולהניח בצד כל שיקול פוליטי, תוך שמירה על האינטרסים של כולנו- לשוק חדשות איכותי ועצמאי"

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, עמיתה בכירה במכון: "המצב כיום הוא תוצאה של פיצול ערוץ 2 שנוצר בתהליך בלתי מקצועי. אלו שהובילו את התהליך והבטיחו לנו רק לפני שנה שהשוק יהיה תחרותי יותר, תוך התעלמות מהמצב הכלכלי בשוק השידורים והיעדר הטיפול בכניסת מעצמות האינטרנט לשוק הפרסום, חייבים בימים אלה תשובות לציבור".

בחוות דעת שנשלחה לחברי מועצת הרשות השנייה ולגורמים נוספים, מתייחסים החוקרים לחובתה של הרשות השנייה לוודא כי הערוץ החדש ישמור על סיקור הוגן ומהימן כחלק מהאינטרס הציבורי וסמכויותיה. במסגרת זו, עליה לשמור על כוח האדם במערכת החדשות, שעות השידור של התוכן החדשותי ועיצוב מנגנונים קשוחים יותר שיבטיחו את עצמאות הדירקטוריון של הערוץ החדש.

עם זאת, מדגישים שוורץ-אלטשולר ווינר, כי אין צורך לערוך בחינה כלכלית נוספת, אלא אך ורק לוודא כי האינטרס הציבורי נשמר. עוד מוצע, כי ככל שהתהליך ימשך יש לבחון מתן הקלות רגולטוריות זמניות לערוץ עשר, בכדי להבטיח שישרוד כלכלית.

החוקרים מסכמים וכותבים, כי היום ברור שפיצול ערוץ 2 היה צעד שנבע מתכנון כלכלי לקוי וכי, חובה לתקן את המצב במהירות האפשרית ולאשר את המיזוג, תוך הבטחה כי הערוץ החדש ייבנה כמתחרה שיציב אלטרנטיבה לחברת החדשות שבבעלות רשת וקשת.