פרלמנט | גליון 29

רשימת המשתתפים בכנס הראשון של המועצה הציבורית

• ד"ר דן אבנון, המח' למדע המדינה, האונ' העברית
• רב גונדר אורית אדאטו, נציבת בתי הסוהר
• פרופ' יוסף אדרעי, דיקן הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
• גב' נורית אור, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• מר חיים אורון
• פרופ' ירון אזרחי , עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• מר אבנר אילנאי, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• ח"כ מיכאל איתן
• מר איתן אלימי, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• השופטת בדימוס עדנה ארבל, פרקליטת המדינה
• פרופ' אשר אריאן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• עו"ד יורם ארידור
• ח"כ פרופ' משה ארנס
• השר ד"ר יוסי ביילין, שר המשפטים
• פרופ' אלה בלפר, אונ' בר- אילן
• אלוף איתן בן אליהו, מפקד חיל האויר לשעבר
• ח"כ עוזי ברעם
• ח"כ מוחמד ברכה
• גב' יוליה ברקוביץ, עורכת "וסטי"
• פרופ' רות גביזון, עמיתה בכירה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• עו"ד שלמה גוברמן
• פרופ' עמנואל גוטמן, המח' למדע-המדינה, האונ' העברית
• פרופ' ארנון גוטפלד, החוג להיסטוריה כללית, אונ' תל אביב
• פרופ' גיורא גולדברג, המח' למדע-המדינה, אונ' בר אילן
• עו"ד אמנון גולדנברג, חבר הנהלה, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• גב' לוריין גסטרויט, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• מר אהרון דברת
• ח"כ יעל דיין
• מר אורי דרומי, ראש פרויקט, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• מר איתן הבר
• מר בני וקנין, ראש עירית אשקלון
• פרופ' בן-ציון זילברפרב
• מר רון חולדאי, ראש עירית תל אביב
• ח"כ פרופ' נעמי חזן
• ח"כשאול יהלום
• גב' בתיה כנעני-ברם, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• ד"ר אריק כרמון, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה
• פרופ' אסא כשר, המחלקה לפילוסופיה, אונ' תל-אביב
• ח"כ נחום לנגנטל
• ח"כ עוזי לנדאו
• ח"כ דן מרידור
• פרופ' דוד נחמיאס, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• מר ישראל סגל, ראש פרויקט, מכון הישראלי לדמוקרטיה
• פרופ' זאב סגל, המחלקה למדיניות ציבורית, אונ' תל אביב
• ד"ר פייסל עזאיזה, ראש מועצה מקומית דבוריה
• מר צבי ענבר, היועץ המשפטי של הכנסת
• גב' סנדרה פיין, ראש פרויקט, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• ח"כ אופיר פינס
• עו"ד חיים צדוק
• פרופ' ארווין קוטלר, קנדה
• גב' נעמי קוליץ, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• ד"ר מיכאיל קריאני, הפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן
• פרופ' מרדכי קרמניצר, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• ח"כ עו"ד דליה רבין-פילוסוף
• פרופ' אבי רביצקי, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• פרופ' פרנסס רדאי, הפקולטה למשפטים, האונ' העברית
• מר גידי רהט, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• ח"כ פרופ' אמנון רובינשטיין
• ח"כ ראובן ריבלין
• עו"ד משה שחל
• ח"כ מאיר שטרית
• פרופ' ידידיה צ. שטרן, עמית בכיר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
• אלוף אילן שיף, נשיא בית הדין לערעורים צה"ל
• פרופ' גבריאלה שלו, הפקולטה למשפטים, האונ' העברית
• השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון בדימוס
• פרופ' עמוס שפירא, הפקולטה למשפטים, אונ' תל אביב