פרלמנט - גליון 18 גיליון 18

תמונת ברירת מחדל
פרלמנט

איחוד כוחות - ממשלות אחדות בישראל ובעולם

האם ממשלת אחדות מבטאת את רצון העם, או דווקא פוגעת בבסיס העקרונות הדמוקרטיים? סוגיית ממשלת האחדות שבה ועולה בשיח הפוליטי והציבורי בישראל אולם בניגוד לעבר, אז האופציה של ממשלת אחדות לאומית עלתה בעיקר בשעות משבר לאומי, כיום נדמה שיש גורם פרסונלי הדוחק את המפלגות לאפשרות הזו