פרלמנט | גליון 18

ממשלת אחדות לאומית

ראיונות עם רה"מ לשעבר יצחק שמיר וח"כ עמנואל זיסמן

ש': מדוגמאות של קואליציות גדולות עולה כי הן מוקמות כמענה למשבר לאומי. באילו נסיבות לדעתך מופיעות בישראל יזמות לממשלת אחדות?

ת':  בארץ ישראל יש תמיד משברים, כך שתמיד יש תנאים מתאימים לממשלת אחדות. כיוון שהעימותים הבין-מפלגתיים הם חריפים מאוד, יש מי שרוצה להוריד את הווליום של העימותים, והתרופה היא ממשלת אחדות. העיקרון של ממשלת אחדות, המורכבת משתי המפלגות הגדולות, הוא שבמסגרת הקואליציה המחייבת הוויכוחים נהיים פחות חריפים.

ש': האם המצב בארץ כיום יכול להיות מוגדר כמשבר הדורש הקמת ממשלת אחדות?

ת': בהחלט, יש יחסים מאוד לא נורמלים, החריפות היא רבה, הפולמיקה היא מעבר לכל נימוס ולכל התאפקות ואין גבולות לחילופי הדברים. ממשלת האחדות, אם רק תבוצע, יכולה למתן ולאפשר לאנשים המשתייכים למפלגות שונות לחשוב אחרת.

ש': אחת הטענות המועלות נגד ממשלת אחדות היא שלמרות יכולתה להכריע בנושאים בעלי אופי של משבר לאומי, בטיפולה בעניינים הנתונים במחלוקת היא בגדר "ממשלת שיתוק לאומית". האם לאור ניסיונך יש בסיס לטענה זו?

ת': אני חושב שזה לא נכון. דווקא בממשלה כזאת יש לפעמים יותר אפשרויות לנקוט יזמות חדשות, משום שהיעדר הפולמיקה החריפה מאפשר לאנשים לחשוב על פעולה משותפת. הקושי העיקרי הוא במציאת אינטרס משותף על רקע חילוקי הדעות הקיימים.

ש': אילו השלכות עשויות להיות לעצם קיומה של ממשלת אחדות על תפקודה של הכנסת?

ת': יש אומרים שהיות שיש פחות ויכוחים ודיונים מחפשים את הקונסנזוס בתוך הממשלה, ולכן לא ממהרים לדון בדברים בכנסת. זה לא מוכח להיות כך, אבל יכול מאוד להיות שבממשלה כזאת הכנסת תהיה "שקטה" יותר.

ש': האם לדעתך, בעקבות חוק הבחירה הישירה, עדיין תיתכן ממשלת אחדות עם הסדרים מיוחדים, כפי שהיה בזמנך (הסכמי הרוטציה למשל)?

ת': היות שראש הממשלה נבחר אין מקום לרוטציה, ואז איפה הדבר המייחד את ממשלת האחדות? אני אומר שחוק הבחירה הישירה לא טוב לשום ממשלה. אולי כדאי להקים ממשלת אחדות כדי לבטל את הבחירה הישירה, ויכול להיות שהבחירה הישירה חיסלה את האפשרות של ממשלת אחדות.

ש': כיצד משפיע עצם כינונה של משלת אחדות על המפלגות הקטנות?

ת': הן לא אוהבות את זה. זה מחליש את השפעתן משום שלא זקוקים להן. כשאין ממשלת אחדות המפלגה הדומיננטית מחזרת אחרי כל מפלגה קטנה. בעבר המפלגות הדתיות, למשל, לא היו חסידות של רעיון ממשלת האחדות, שכן הן פסקו מלשחק תפקיד רציני. היום נוצר מצב שונה לגמרי, מפני שהמפלגות הקטנות הפכו גדולות, והגדולות קטנו.

ש': כיצד אתה מעריך באופן כללי את ממשלת האחדות?

ת': אני בדרך כלל מתייחס בחיוב לממשלת אחדות, מפני שאני חושב שהמאבקים החריפים הבין-מפלגתיים הם גורמים הרסניים ולא בונים, והם משתקים את המחשבה הפוליטית של חלק גדול מהכנסת, הכל משתעבד לאינטרס המידי של כל מפלגה ואינו משרת את העניין הכללי.

ש': האם לדעתך המצב כיום יכול להיות מוגדר כמשבר הדורש הקמת ממשלת אחדות לאומית?

ת': המצב כיום דורש ממשלת בעלת בסיס רחב על-מנת שתוכל לקדם את תהליך השלום, לנקוט אמצעים להבטחת הביטחון, וכן לשם נקיטת צעדים בלתי שגרתיים כדי לקרב לבבות על רקע השסע ההולך ומחריף בעם.

ש': אחת הטענות המועלות נגד ממשלת אחדות היא שלמרות יכולתה להכריע בנושאים בעלי אופי של משבר לאומי, בטיפולה בעניינים השנויים במחלוקת היא בגדר "ממשלת שיתוק לאומית". האם לדעתך יש בסיס לטענה זו?

ת': ממשלות האחדות הלאומית שהיו בישראל בעבר, למרות הביקורת שמותחים עליהן, אכן הצליחו לקבל הכרעות חשובות ולהתמודד עם משברים חריפים. איני מאמין שבמשטר דמוקרטי יש צורך בממשלת אחדות לעולמי עד. כל ממשלת אחדות צריכה להיות למשימות מוגדרות ועם תכנית פעולה מוסכמת. אני מודע לכך שיש חילוקי דעות תהומיים בנושאים מסוימים, אך צו השעה הוא להקים ממשלת אחדות לאומית. ממשלה כזו תפעל לפי קווי יסוד מוגדרים לתקופה מסוימת בלבד.

ש': האם לחוק הבחירה הישירה יש השפעה על האפשרות להקים ממשלת אחדות לאומית?

ת': חוק הבחירה הישירה לא מאפשר רוטציה בתפקיד ראש הממשלה, ועל כן יידרשו הסדרים אחרים.

ש': אילו השלכות עשויות להיות לעצם כינונה של ממשלת אחדות לאומית, שמעצם טבעה נשענת על קואליציה רחבה, על תפקודה של הכנסת ועל דימויה?

ת': מאחר שיש רוב גדול, הדבר בהכרח פוגע בכנסת: בתחום החקיקה, בולם יזמות; מפסיק פעילויות. אבל מצב כזה ייתכן גם במקרה שבו הקואליציה, כפי שהיא היום בעיניי, פועלת באופן לא ממוקד ומאוחד. דווקא ממשלת אחדות לאומית יכולה לתת היום תוצאה הפוכה כך שבנושאים מסוימים יהיו קווי יסוד, תכניות ויעדים חדשים.

ש': כיצד משפיע עצם כינונה של ממשלת אחדות על עצמתן של המפלגות הקטנות ועל תפקידן?

ת': בכל מקרה יהיה צורך במפלגות הקטנות, אם כי ייתכן שהמפלגות הקטנות לא יקבלו את אותן עמדות כוח. מפלגה כמו הדרך השלישית תאזן את הקואליציה, ואנו מוכנים לשלם את המחיר של אבדן מוקדי עצמה פוליטיים למען קידום ממשי בתהליך השלום.