קידמה ופיתוח


 

קידמה ופיתוח

נוסדה בשנת 1959

רשימת מיעוטים נלווית למפא"י (מפלגת לוויין) שהתמודדה בבחירות לכנסות הרביעית (1959) עד השמינית (1973).

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1973 22,604 2 1.5 המועמדים המועמדים
1969 28,046 2 2.1 המועמדים המועמדים
1965 23,430 2 1.9 המועמדים המועמדים
1961 16,034 2 1.6 המועמדים המועמדים
1959 12,347 2 1.3 המועמדים המועמדים