שיתוף ואחווה


 

שיתוף ואחווה

רשימת מיעוטים נלווית למפא"י (מפלגת לוויין) שהתמודדה בבחירות לכנסות הרביעית (1959) עד השמינית (1973). שאבה את תמיכתה מהמגזר הערבי בצפון המדינה.

 

table
שנת בחירות קולות מושבים (מנדטים) אחוז הקולות רשימת מועמדים מצע
1973 9,949 - 0.6 המועמדים המועמדים
1969 19,943 2 1.4 המועמדים המועמדים
1965 16,034 2 1.3 המועמדים המועמדים
1961 19,342 2 1.9 המועמדים המועמדים
1959 11,104 2 1.1 המועמדים המועמדים