חוק וסדר

בעשור האחרון אנו עוקבים אחרי תופעה רחבה של חקיקה הפוגעת בערכים ובמוסדות דמוקרטיים, בתחומים שונים. את יוזמות החקיקה ניתן לחלק (בחלוקה גסה) למספר קטגוריות: חקיקה הפוגעת בשוויון, חקיקה הפוגעת בחופש הביטוי וההתאגדות, פגיעה בזכות לבחור ולהבחר, חקיקה הפוגעת בליבת כבוד האדם, וחקיקה הפוגעת בשלטון החוק, מערכת המשפט ושומרי הסף. נציין כי התמונה המסתמנת מורכבת: מצד אחד, התהליך של ביקורת ציבורית ואיזונים בכנסת ובקואליציה מונע מחלק גדול מההצעות להפוך לחוקים. מצד שני, מספר חוקים חשובים עברו, וגם חוקים שלא עברו משפיעים על השיח הדמוקרטי במדינה.