כבוד האדם

כבוד האדם

בכנסת ה-20 עבר "חוק ההזנה בכפייה" שקודם בכנסת הקודמת, הפוגע בכבוד האדם ולפי מומחים רבים יכול להיחשב כמעט כחוק המתיר עינויים. חוק נוסף שעלה, ואפילו עבר קריאה טרומית, הוא חוק עונש מוות למחבלים, שנושא עמו פגיעה קשה בערך החיים וכבוד האדם.

עונש מוות למחבלים

נעצר בוועדה הכנה לקריאה ראשונה

ההצעה מבקשת לקבוע עונש מוות למי שמבצע עבירת רצח בנסיבות של פעולת טרור.
שורה של נימוקים הביאו לביטול עונש המוות בעולם, בעיקר הפגיעה בערך החיים והעובדה שהעונש אינו מרתיע ולכן גם לא אפקטיבי.

חוק ההזנה בכפייה

עבר כחוק

הצעת החוק מבקשת לעגן את סמכותו של נשיא או סגן נשיא בית המשפט המחוזי להתיר מתן טיפול בכפייה לאסיר, לרבות עציר מנהלי, השובת רעב, כאשר קיימת אפשרות ממשית שתיגרם בתוך זמן קצר סכנה חמורה לבריאותו.
החוק פוגע בכבוד האדם ואף עשוי להיחשב כחוק המתיר עינויים. תכלית החוק היא מניעת הישגים משביתת רעב, ולא באמת שמירה על חייו של האסיר.