מייסם סאלם

עוזרת מחקר בתוכנית לחברה הערבית בישראל