צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה
להורדת התמונה

ד"ר אחמד בדראן

חוקר בתוכנית החברה הערבית בישראל

ahmedb@idi.org.il

תחומי ההתמחות: סוציולוגיה של החינוך, אי שוויון, ריבוד ומוביליות חברתית, מעמד ואתניות, בחירה בחינוך וצעירים.

בדראן בעל תואר דוקטור מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה (מינואר 2021). כותרת מחקר הדוקטורט: "ההשלכות הריבודיות של בחירה בחינוך: בחירת בית הספר היסודי בקרב הורים ערבים בישראל" (בהנחייתו של פרופ' מאיר יעיש).

גם את התואר השני של בדראן עסק בתחום בחירת בית ספר וכותרת עבודת המאסטר: "המסלול לאליטה עובר את מחסום הדת: הגורמים הקובעים אצל הורים מוסלמים בבחירת בי"ס כנסייתי-קהילתי עבור ילדיהם בשלב החינוך היסודי" (גם בהנחיית פרופ' מאיר יעיש), בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, במגמת מחקר חברתי-שימושי, באוניברסיטת חיפה.

בדראן עמית הוראה בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה וגם עמית מחקר במוקד חיפה לפוליטיקה של האי-שוויון, אוניברסיטת חיפה.

בשנתיים האחרונות עוסק בדראן בחקר תפקידה המרבד של ההשכלה בקרב צעירים ערבים בישראל, והיה שותף בכתיבת החיבור (סקירה סטטיסטית): בן סימון, ב., קונסטנטינוב, ו., בדראן, א., זוהר, ל., שורק, י. וחדאד חאג'-יחיא, נ. (2023). צעירים ערבים בישראל: תמונת מצב 2023. פמ-23-85. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, רשות הצעירים והמכון הישראלי לדמוקרטיה. https://www.idi.org.il/books/49184

תמונה: עודד אנטמן

מאמרים

פרסומים אחרונים מאת ד"ר אחמד בדראן