להורדת התמונה

פרופ' קרנית פלוג

פרופ' קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל לשעבר, מצטרפת למכון הישראלי לדמוקרטיה כסגנית נשיא למחקר בתחומי הממשל והכלכלה. במסגרת תפקידה תעסוק פלוג באתגרי היסוד של מערכות הממשל והכלכלה בהתמקדות תחומי מחקר הקשורים לשגשוג וחוסן כלכלי, מוביליות כלכלית, פריון וצמיחה ארוכת טווח. בין יתר התחומים שיהיו תחת אחריותה במכון: שיפור האפקטיביות של שירות המדינה, היערכות כלל הגורמים בממשלה ובמגזר העסקי לשוק העבודה העתידי, תוך הובלת תהליכים ארוכי טווח מבוססי מחקר לשיפור התפקוד של מבני הממשל והמשק.

במסגרת תפקידה כנגידת בנק ישראל, פלוג הובילה בין היתר, את הייעוץ הכלכלי לממשלה הנסמך על ניתוח תהליכים כלכליים במגוון רחב של נושאים; קודם לכן, בתפקידה כמנהלת חטיבת המחקר בבנק ישראל ניהלה את הניתוח הכלכלי והמחקר שתמך במדיניות של בנק ישראל בתחומים המוניטריים והפיננסיים, וביעוץ הכלכלי לממשלה בכל תחומי המדיניות המקרו כלכלית והחברתית ובהם המדיניות הפיסקלית, בעיית הפריון, ומדיניות שוק העבודה והרווחה (לרבות הנהגת מס הכנסה שלילי); כחוקרת עסקה פלוג, בין היתר בהשפעות השינוי בשכר המינימום על התעסוקה, השפעת מדיניות הרווחה על השתתפות בשוק העבודה ושיעורי העוני, השינויים בביקוש לעובדים לפי רמות השכלה, מחזורי העסקים בישראל והשקעה בהון אנושי.