נדב פורת הירש

עוזר מחקר בתוכנית לרפורמות בשוק העבודה, המרכז לממשל וכלכלה

מאמרים

פרסומים אחרונים מאת נדב פורת הירש