סקירה

חוק ההסדרה

| מאת:

שלוש שנים לאחר שהכנסת חוקקה את חוק ההסדרה בנוגע למעמדם של כ-2000 בתים שנבנו על קרקע פרטית פלסטינית, בג״ץ הכריע לבטל את החוק בשל פגיעה חמורה ולא מידתית בזכויות

  • החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון תשע"ז – 2017 (חוק ההסדרה) התקבל על ידי הכנסת בקריאה שניה ושלישית ביום 6 לפברואר 2017. החוק מורה לעכב צווי ההריסה שניתנו כנגד בתים שהוקמו בהתיישבות ביהודה ושומרון על קרקע שהינה קרקע פרטית, כמעט תמיד בבעלות פלסטינית, או קרקע לא מוסדרת, כל עוד הבתים נבנו בהסכמת המדינה או בתום לב. במהלך תקופת העיכוב יוסדר מעמד הקרקע, או תינטל מהבעלים זכות השימוש בקרקע, וזכות השימוש בקרקע תועבר למתיישבים. לבעלי הקרקע יינתן פיצוי כספי. החוק אינו חל על בתים שלגביהם יש כבר פסק דין חלוט של בית משפט המחייב להורסם.

החוק מעורר שורה של בעיות מתחום המשפט הבינלאומי והחוקתי. נטען כי הוא מהווה הפקעה אסורה של קרקע לפי דיני הכיבוש, וכי הוא פוגע בזכויות הקנין. נטען נגדו גם כי הוא מהווה פעולת חקיקה אסורה של הכנסת מחוץ לשטח מדינת ישראל. מנגד, טוענים תומכי החוק כי הוא מהווה פיתרון צודק ומדתי לבעיה של מאות ואלפי מתיישבים שהתיישבו ביהודה ושומרון בהסכמת המדינה, ולאחר זמן התברר כי הם יושבים על קרקע שעולות לגביה טענות סותרות של בעלות.

הטענות העולות בסוגיה זו יורדות לשורשן של שאלות יסוד במשפט הישראלי: מהו מעמדה של מדינת ישראל בשטחים – האם היא כובשת אותם? האם יכולה הכנסת לחוקק לגבי השטחים? מהו מעמדו של המשפט הבינלאומי במשפט החוקתי הישראלי? האם וכיצד יש להפעיל את עיקרון השוויון ביחסים שבין המתיישבים הישראלים לתושבים הפלסטינים בשטחים? עד כמה רחבה פרשנות זכות הקניין במשפט הישראלי בכלל, וביחס לקניינם של תושבי השטחים הפלסטינים בפרט?

שאלות אלו, ונוספות, מעוררות ויכוח נוקב במישור הפוליטי והמשפטי. כנגד החוק הוגשו כבר כמה עתירות לבג"צ. היועץ המשפטי לממשלה כבר הודיע כי לא יגן על החוק בבג"צ, אך יאפשר למדינה לשכור עורך דין פרטי לשם הגנה על החוק. עשרות מרצים למשפטים בישראל חתמו על בקשה להצטרף כ"ידיד בית המשפט" לעתירות, בקשה בה הם טוענים כי דין חוק ההסדרה להפסל.

הדיון בנושא עתיד להעסיק את הציבור בישראל בחודשים הקרובים.

בדף זה ריכזנו עבור המתעניינים את החומרים הבסיסיים הקשורים בנושא: את החוק וקישור לפרוטוקולים של הדיונים לגביו. את מסמכי העתירות לבית המשפט, חוות דעת ומאמרים שהתפרסמו בהקשר לחוק. ככל שהדיון המשפטי יתקדם נפרסם כאן מסמכים נוספים.

מסמכים הקשורים להצעת חוק ההסדרה:

מאמר מתעדכן