הודעה לעיתונות

התכתבות מסוכנת

המכון הישראלי לדמוקרטיה על רקע חשיפת ההתכתבות בין שופטת השלום לחוקר הרשות לניירות ערך: "אירוע חמור שיש ללמוד ממנו בכדי שלא יפגע אמון האזרחים במערכות שלטון החוק; יש לבחון ברמה העקרונית את מדיניות המעצרים לצרכי חקירה בישראל"

במכון הישראלי לדמוקרטיה אמרו בעקבות פרשת המסרונים בין חוקר הרשות לניירות ערך לבין שופטת בית משפט השלום, כי מדובר באירוע חמור ביותר שעלול לפגוע באמון הציבור שהוא אבן היסוד של מערכת המשפט ושלטון החוק. לפיכך, טוב עשו שרת המשפטים, נשיאת בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה, שנקטו בצעדים מידיים להפסקת פעילותם של המעורבים בפרשה ולחקירתה.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון ושני סגניו, פרופ' ידידיה שטרן ופרופ' יובל שני ציינו גם, כי אין לגזור מפרשה יוצאת דופן זו מסקנות מרחיקות לכת לגבי התנהלות רשויות החוק ובתי המשפט בישראל ואסור לתת לגורמים חסרי אחריות לנצלה לעשיית דה לגיטימציה למערכת אכיפת החוק.

פלסנר, שטרן ושני הוסיפו, כי הפרשה מציבה תמרור אזהרה בנוגע למדיניות המעצרים לצרכי חקירה בישראל, לאופן בה נשמרת זכותו של החשוד לחירות וזכותו לתנאי מעצר ומאסר הולמים, כמו גם לחשש כי האצבע קלה מדי על ההדק בהליכי המעצר מסיבות לא נכונות. ללא קשר לתיק הספציפי ולהתנהלות שאליה נחשפנו, חשוב לשוב ולבחון האם מדיניות המעצרים הנוכחית עומדת בקנה אחד עם הצרכים האמתיים של שלטון החוק ומאזנת כנדרש בין צורכי החקירה והאינטרס הציבורי במאבק בפשיעה לבין זכויות החשודים.