הודעה לעיתונות

למנות את נציב שירות המדינה בוועדת איתור

| מאת:

המכון הישראלי לדמוקרטיה בעקבות צו בג"ץ על מינוי נציב שירות המדינה: "חייבים לשנות את שיטת המינוי של נציב שירות המדינה ולהעביר את האחריות לוועדת איתור"

במכון הישראלי לדמוקרטיה אמרו, על רקע החלטת בג"ץ בנושא מינוי נציב שירות המדינה וההארכה הצפויה של כהונתו של ממלא מקום הנציב, אודי פרוואר, כי מדובר בעוד הוכחה שהשיטה הקיימת למינוי נציב שירות המדינה כשלה ומחייבת תיקון.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון, וד"ר אסף שפירא, החוקר את הנושא, אמרו כי שני הליכי המינוי האחרונים לנציב שירות המדינה הוכיחו שיש לשנות את אופן מינוי הנציב – במקום המצב הקיים, שבו ראש הממשלה בוחר את הנציב בכפוף לבדיקת ועדת מינויים (שגם אותה ממנה ראש הממשלה), יש לעבור למינוי באמצעות ועדת איתור מקצועית ועצמאית, בדומה למודל שבו נבחרים בעלי תפקידים בכירים רבים אחרים בשירות המדינה. ועדה כזו תאתר ותמליץ על מועמדים איכותיים, עצמאיים ובעלי רקע ניהולי מתאים מחד, אך תאפשר גם לדרג הפוליטי לומר את דברו במסגרתה מאידך.

פלסנר ושפירא הוסיפו, כי העובדה שאין לישראל נציב שירות מדינה קבוע במשך תשעה חודשים, היא בלתי-נסבלת וגורמת נזק חמור לשירות המדינה. חמורה לא פחות היא העובדה שראש הממשלה אינו בוחר במועמדים הראויים ביותר לתפקיד. ממצא זה תואם לעולה מסקירה בינלאומית שנערכה במכון על מינוי נציבי שירות המדינה (או תפקידים מקבילים) בבריטניה, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, צרפת ואיטליה, ממנה עולה כי הנציבים שמונו בשנים האחרונות הם בעלי רקע מקצועי מתאים ובעלי ניסיון ניהולי עשיר יותר מהמועמדים האחרונים שאותם הציג ראש הממשלה.

להלן ההשוואה הבינלאומית שערך ד"ר אסף שפירא:

המדינה דרך המינוי כללים לגבי סיום כהונה ניסיון של הנציב הנוכחי עיכובים במינוי (לאחרונה)
בריטניה הגורם הממנה הוא ראש הממשלה, אך האחראי על אופן המינוי הוא גורם עצמאי (First Civil Service Commissioner). המינוי מתבצע באמצעות מכרז פומבי (בעבר גם מעין ועדת איתור עצמאית, שמומלציה הועברו להכרעת ראש הממשלה) לא מוסדר  

ג'רמי הייווד (Jeremy Heywood) כיהן כמזכיר הקבינט (המוגדר כעובד הציבור הבכיר בבריטניה), שימש גם כראש הסגל במשרד ראש הממשלה ומזכיר ראש הממשלה.

נושא המשרה הקודם (Bob Kerslake) כיהן כמנכ"ל משרד ממשלתי ("משרד הקהילות והשלטון המקומי" - Department for Communities and Local Government), כמנהל הסוכנות הממשלתית לדיור בר השגה (Homes and Communities Agency) ומנכ"ל עיריית שפילד.

לא
ארה"ב בחירה על ידי הנשיא, בכפוף לשימוע ואישור בסנאט (שבו לא תמיד יש לנשיא רוב) כהונה קצובה ל-4 שנים

- נכון לעכשיו מכהנת ממלאת מקום, אך הנציב המיועד שמחכה לאישור הסנאט (ג'ף טיאן האן פון,Jeff Tien Han Pon) כיהן בעבר כסגן הנציב, מנהל כוח אדם במשרד האנרגיה, מנהל כוח אדם ואסטרטגיה באגודה מקצועית גדולה העוסקת בניהול כוח אדם (Society for Human Resource Management), ותפקידי ניהול בכירים בחברות מסחריות גדולות (למשל Booz Allen Hamilton).

נושאת המשרה הקודמת (הרשמית – לא בפועל; קת'רין ארצ'ולטה, Katherine Archuleta) כיהנה כראש הסגל במשרד התחבורה ומנכ"לית של עמותה (National Hispanic cultural center)

עיכובים משמעותיים – מאז 2015 אין נציב קבוע (יש רק נציבים בפועל)
אוסטרליה מינוי על ידי המושל, בפועל לפי בחירת ראש הממשלה

כהונה קצובה ל-5 שנים;

פיטורים דורשים את אישור הפרלמנט.

ג'ון לויד (John Lloyd) כיהן כמנכ"ל במשרד ממשלה במדינות שונות באוסטרליה, סמנכ"ל במשרד העבודה/תעסוקה בממשלת אוסטרליה, ומנהל הסוכנות הממשלתית לבנייה.

נושא המשרה הקודם (סטיב סדג'ויק, Steve Sedgwick) כיהן כמנכ"ל של משרדים ממשלתיים, ובהם משרד שאחראי על תעסוקה וחינוך (Department of Employment, Education, Training and Youth Affairs) ומשרד כלכלי (Department of Finance).

לא
ניו זילנד הממשלה לפי המלצת ראש הממשלה כהונה של 5 שנים, אך ניתנת להארכה; פיטורים דורשים את אישור הפרלמנט.

פטר יוז (Peter Hughes) כיהן כמנכ"ל של משרדי ממשלה (פנים, שירותים חברתיים - Social Development), איש אקדמיה בכיר בתחום המינהל הציבורי.

נושא המשרה הקודם (ליין רני, Iain Rennie) כיהן בעבר כסגן הנציב וכסמנכ"ל משרד האוצר.

לא
קנדה המושל לפי המלצת ראש הממשלה; עם זאת, רה"מ טרודו הורה לנציב לגבש שיטה חדשה, עצמאית ומקצועית יותר לא מוסדר – לפי שיקול דעתו של הגורם הממנה

נושא המשרה הנוכחי (מייקל וורניק, Michael Wernick) כיהן כסגן הנציב וכמנכ"ל של משרדי ממשלה, ובהם משרד התרבות.

גם הנציבה הקודמת (ג'ניס צ'ארט, Janice Charette) כיהנה כסגנית הנציב.

לא
צרפת הנשיא לא מוסדר – לפי שיקול דעתו של הגורם הממנה

הנציב הנוכחי (ת'יירי לה-גוף, Thierry Le Goff כיהן כסגן הנציב, בתפקידי ניהול בכירים בעיריית פריז (סגן המנכ"ל, האחראי על כוח האדם), כאחראי על כוח האדם במשרד החינוך.

הנציבה הקודמת (מארי-אן לבק, Marie-Anne Levêque) כיהנה כסגנית הנציב, יועצת ראש הממשלה לעניין השירות הציבורי, ראש הסגל במשרד החינוך.

לא
איטליה ראש הממשלה יש אפשרות להחליף את נושא המשרה עם כניסת ממשלה חדשה לתפקיד, או בהתאם לנהלים הרגילים להדחת ראשי מחלקות בשירות הציבורי הנציבה הנוכחית (פיה מרקוני, Pia Marconi) כיהנה בתפקידים בכירים בנציבות, ובהם ראשת אגפים (למשל המשרד למודרניזציה של שירות המדינה) לא