סדרת "סקר בקטנה"

רק 36% מהחרדים: "יום השואה הוא יום אבל"

| מאת:

לא אחת נשמעות בציבור הישראלי טענות כלפי האוכלוסייה החרדית, על שאינה לוקחת חלק במועדים לאומיים דוגמת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. כך, שנה אחר שנה מפרסים ערוצי בתקשורת השונים ידיעות וצילומים של חרדים שאינם עומדים בצפירה או אינם מכבדים בדרכים אחרות את אירועי הזיכרון למיניהם. האם אכן זה המצב? נתונים עדכניים ממחקרה של ד"ר לי כהנר על הציבור החרדי, מחקר הנעשה במסגרת המכון לדמוקרטיה ושתוצאותיו עדיין לא ראו אור, מלמדים בין השאר על עמדות הציבור החרדי כלפי יום השואה ולגבורה ויום העצמאות. המחקר מבוסס על מדגם סקר מייצג של הציבור החרדי (1,010 מרואיינים).

כשליש מהמרואיינים החרדים (36%) בסקר ענו כי יום השואה שקבעה מדינת ישראל הוא עבורם יום אבל. מידת ההזדהות שלהם עם יום העצמאות קטנה בהרבה: רק 17% מהם ענו כי יום העצמאות הוא עבורם יום חג.

התפלגות העמדות בציבור החרדי בשאלה האם עבור המרואיינים יום העצמאות הוא יום חג והאם יום השואה הוא יום אבל (%)

בחינת מידת ההזדהות עם שני המועדים אלה לפי גיל המרואיינים החרדים מעלה הבדלים מסוימים. כפי שמראה התרשים הבא, בשני המקרים ההזדהות של קבוצות הגיל המבוגרות עם המועדים הלאומיים עולה על זו של קבוצות הגיל הצעירות, כאר הדבר בולט במיוחד בנוגע ליום העצמאות.

שיעור העונים כי יום השואה הוא עבורם יום אבל ויום העצמאות הוא יום חג, לפי גיל (%)

בחינת עמדות המרואיינים החרדים כלפי שני המועדים לפי מוצא העדתי מעלה ההבדלים גדולים: מידת ההזדהות של הציבור החרדי ספרדי עולה על זו של הציבור החרדי אשכנזי. לעדותם, רק עבור 12% מהחרדים האשכנזים יום העצמאות הוא יום חג לעומת למעלה מ- 30% מהחרדים הספרדים שענו כך. יתירה מזו, במפתיע, בעוד שרק כרבע מהחרדים האשכנזים שרואיינו ציינו כי יום השואה הוא יום אבל עבורם (26%), ענו כך כמחצית מהספרדים (48.5%).

שיעור העונים כי יום השואה הוא עבורם יום אבל ויום העצמאות הוא יום חג, לפי מוצא עדתי (%, הגדרה עצמית)

גם רמת ההשכלה נמצאה משפיעה על ההזדהות של חרדים עם המועדים הלאומיים, אבל לא בהכרח בכיוון התומך בטענת מי שחושבים שיש לעודד השכלה גבוהה בקרב החרדים כדי לחבר אותם לכלל הציבור הישראלי-יהודי. בקרב גברים, אמנם רוב קטן של בעלי תעודת בגרות (חלקית או מלאה) ציינו כי יום השואה הוא יום אבל עבורם, אך שיעור חסרי השכלה לא תורנית ובעלי תואר אקדמי החשים כך נמוך יותר. התפלגות העמדות כלפי יום השואה לפי השכלה בקרב הנשים החרדיות דומה לזו של הגברים. בחינת העמדות כלפי יום העצמאות לפי השכלה מעלה כי בקרב הגברים החרדים עלייה ברמת ההשכלה הלא תורנית אכן מלווה בעלייה בהזדהות עם יום העצמאות. ואולם, בקרב הנשים החרדיות, השיעור הנמוך ביותר של מי שרואות ביום העצמאות חג הוא דווקא בקרב בעלות התואר האקדמי.

שיעור המסכימים כי יום השואה הינו יום אבל עבורם ויום העצמאות הינו יום חג עבורם, חלוקה לפי רמת השכלה (%):

גברים בלבד

נשים בלבד