מאמר דעה

זה כואב ומקומם, אבל יש דברים שאינם תלויים בהדדיות

| מאת:

העובדה שצד אחד מפר את הכללים אין משמעותה שגם הצד השני פטור מכיבודם, וגם מי שמחזיק בתפיסה הסכמית של חוקי המלחמה, מחויב לעיקרון שיש כללים הומניטריים בסיסיים שאין להפר גם לנוכח הפרתם בידי האויב. אחריות מוסרית איננה משחק סכום אפס, ומהעובדה שיש מי שאחראי לפגיעה לא נלמד שאחרים פטורים מאחריות לאותה פגיעה גם כן.

המהומות סביב הפגנות הגדר בעזה בשבועות האחרונים, חשפו שוב את הטרגדיה ההומניטרית בה שרויים תושבי הרצועה. גם בלא לנקוט עמדה ביחס לצדקת המפגנים ודרכם, וגם נוכח חלקה של תנועת החמאס במצב התושבים, המציאות הכלכלית וההומניטרית ברצועת עזה זועקת.

כחלק מהניסיונות לשיפור המצב, סקר השבוע שליח האו"ם למזרח התיכון ניקולאי מלדנוב את המצב ברצועת עזה בפני חברי מועצת הביטחון של האו"ם בוועידת וידאו. במהלך הוועידה הציג מלדנוב יוזמות קונקרטיות לשיפור המצב והתייחס גם לפתיחת מעבר רפיח ולפתיחת מעבר כרם שלום ולאופן בו הם עשויים לסייע בהתמודדות עם מצוקות בעזה.

בתוך כך, הועברו השבוע מרצועת עזה 22 פצועים פלסטינים וקרוביהם לצורך קבלת טיפול רפואי בירדן. המעבר תואם על-ידי יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים לבקשת המלך הירדני ובתאום עם הדרג המדיני. "זו הפעם השלישית בשבוע האחרון בה צה"ל מאפשר העברת סיוע הומניטרי באופן שוטף לתושבי רצועת עזה ויוסיף לעשות כן", נמסר מצה"ל.

הידיעות על המגעים להסכמים והצעדים ההומניטריים העלו לדיון שוב את הסוגיה הכואבת סביב החזרת גופותיהם של סגן הדר גולדין ז״ל, וסמ״ר אורון שאול ז״ל. בראיון ברדיו אמר אביו של סגן גולדין ד״ר שמחה גולדין כי לראש הממשלה בנימין נתניהו אין לגיטימציה לעשות הסכמים הומניטריים, מבלי להשיב גופות החיילים לישראל, וכי "החזרתם של חיילים משדה הקרב לקבר ישראל היא עניין הומניטרי… אנו רוצים שהעולם ישמע שזה תנאי מוקדם".
גם אחיו של סגן גולדין, צור, התבטא בנושא בציוץ בטוויטר בו כתב: ״ראש הממשלה בימים האלה מתחת לרדאר חותם על עסקאות והסכמים לשיקום עזה. לא ניתן שהשבויים שלנו יהיו מחוץ להסכם. לא ניתן שישקר לנו ולציבור״.

קשה שלא לחוש הזדהות עם משפחות גולדין ושאול. לאורך כל הקמפיין להשבת גופות החיילים, הקפידו המשפחות להבהיר כי הן אינן דורשות שחרור מחבלים תמורת השבת גופותיהם, אלא ״רק״ הפעלת לחץ על חמאס והתניית חתימה על הסכמים הומניטריים בהשבתם לקבר בישראל. לפחות לכאורה, דרישותיהם ראויות, ובכלל - אין חולק על כי העובדה שבזמן שישראל נוקטת צעדים הומניטריים - בין שהיא נושאת באחריות למשבר בעזה ובין שאינה - בזמן שחמאס סוחר בגופות חייליה, מקוממת נפש ממש. אולם, עם כל הצער, ההבנה וההזדהות, גם כשהלב זועק יש לזכור שישנם דברים שאינם תלויי הדדיות. העובדה שצד אחד מפר את הכללים אין משמעותה שגם הצד השני פטור מכיבודם, וגם מי שמחזיק בתפיסה הסכמית של חוקי המלחמה, מחויב לעיקרון שיש כללים הומניטריים בסיסיים שאין להפר גם לנוכח הפרתם בידי האויב.

הדבר נכון אגב גם ביחס לטענה שמכיוון שחמאס עושה שימוש באזרחים פלסטיניים כמגנים אנושיים, האחריות למותם של האזרחים מוטלת עליו ולא על ישראל. אחריות מוסרית איננה משחק סכום אפס, ומהעובדה שיש מי שאחראי לפגיעה לא נלמד שאחרים פטורים מאחריות לאותה פגיעה גם כן. איש לא יבקש לפטור את הנהג שהתנדב להסיע את המחבל למקום הפיגוע מאחריות רק משום שהמחבל נושא באחריות לרצח בעצמו, ובאופן דומה לא נסיר אחריות ממציל שהיה עסוק בטלפון הנייד שעה שמישהו טבע בבריכה שבאחריותו, גם אם אותו אדם נזרק לבריכה על ידי אדם שלישי.

ראוי שממשלת ישראל תעשה מאמצים גדולים להשבת חייליה משבי האויב, והצבת הדרישה להשבת גופות חייליה שנשבו כחלק מהסכמים כלליים במקומה אף היא. אולם, ראוי גם שההתנגדות להשתת מחיר ההסכם על אזרחי ישראל על ידי שחרור מחבלים, תחול אף על השתת המחיר על אזרחים חפים מפשע פלסטיניים על ידי קטסטרופה הומניטרית. גם אם ישראל איננה האחראית הבלעדית או העיקרית לקטסטרופה זו. ויש לומר עוד בכאב - העובדה שמדובר למצער בגופותיהם של החיילים, הופכת את הפגיעה באזרחים חיים למען השבתן לעוד יותר בלתי קבילה מוסרית. גדולים ככל שיהיו ערך כבוד המת והרצון הכנה להביא נחמה ואולי מעט שקט נפשי למשפחות, הם אינם שקולים לחיי אדם.

נכון. לא כל תושבי רצועת עזה הנם אזרחים חפים מפשע. בתוכם חיים גם כאלה המשתפים פעולה עם חמאס או פועלים נגד ישראל בדרכים אחרות. אבל הפעלת לחץ על חמאס דרך פגיעה באוכלוסייה האזרחית מהווה התייחסות לאנשים כאילו היו מכשירים לקידומה של מדיניות מסוימת, ולא גם אנשים, בני אדם ממש, עם חיים משלהם, וזכויות, וכאב, ותקוות. זוהי התייחסות פסולה כמובן, והיא בלתי מוסרית גם כאשר מדובר בבני אדם פלסטיניים, ואפילו כשהמטרה מעוררת הזדהות לאומית חזקה כל כך.

פורסם לראשונה בהארץ.