מדד השלום

קרוב למחצית מהישראלים סבורים שהדמוקרטיה בישראל בסכנה חמורה

| מאת:

46% מהנשאלים במדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת ת"א חוששים לשלטון הדמוקרטי. 41% מהישראלים סבורים שיש להאריך את הקדנציה של המפכ"ל.

מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל-אביב, מוצא כי רוב הישראלים סבורים שאסור לראש הממשלה להתערב במינוי המפכ"ל הבא. עוד נמצא, כי כמעט מחצית סבורים שהשלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה וכי למרות שההפגנות על הגדר בעזה הן יוזמה מאורגנת של החמאס, יש לפעול בכדי להקל על החיים של תושבי עזה באמצעות הרחבת חופש התנועה והכנסת סחורות.

להלן עיקרי הממצאים:

לקראת ההפגנות על הגדר- 61% מהיהודים סבורים שהטיפול של צה"ל בהפגנות הפלסטינים על הגדר היה מתאים מבחינת הפעלת הכוח, זאת לעומת 2% בלבד מהערבים שסבורים כך. לעומת זאת, 92% מהערבים סבורים שצה"ל הפעיל כוח רב מדי לעומת 4.5% מהיהודים הסבורים כך (בסה"כ 51.5% מהציבור סבורים שהשימוש בכוח היה מתאים ו-19% מהציבור סבורים שהופעל הכוח רב מדי). רוב הישראלים (52.5%) סבורים שישראל צריכה לפעול בכדי להפוך את החיים של תושבי עזה לפחות קשים, למשל על ידי הקלות בחופש התנועה ובהכנסת סחורות (לעומת 41.5% שסבורים הפוך). למרות זאת, 57% סבורים שההפגנות על הגדר הן תוצאה של תכנון יזום של החמאס, בעוד שרק 17% סבורים שמדובר בתוצאה של הייאוש של תושבי עזה. התוצאות מצביעות על פער גדול בין היהודים ש-68% מהם סבורים שההפגנות מתוכננות על ידי החמאס, בעוד שבקרב הערבים 62% סבורים שמדובר בהפגנות על רקע ייאוש.

המפכ"ל וראש הממשלה- 41% מהישראלים סבורים שיש להאריך את הקדנציה של המפכ"ל בשנה נוספת לעומת 32% שסבורים שיש למנות מפכ"ל חדש. עם זאת, רק שליש מבעלי העמדות הימניות תומכים בהארכת כהונתו של אלשייך, לעומת כמעט שני שליש ממצביעי המרכז והשמאל (60% ו-64% בהתאמה). רוב משמעותי (61%) סבורים שאסור שראש הממשלה יהיה מעורב בהליך מינוי מפכ"ל חדש בשל החקירות המתנהלות נגדו.

הדמוקרטיה הישראלית בסכנה? קרוב למחצית מהישראלים (46%) סבורים שהשלטון הדמוקרטי בישראל נמצא כיום בסכנה חמורה. בעוד שבמחנה הימין מיעוט של 28% סבורים שקיימת סכנה כזו, במרכז (55%), בשמאל (75%) ובקרב הערבים (70%) סבורים כך.

הפגנות הערבים בחיפה- בעוד ש-49.5% מהיהודים סבורים שהטיפול של המשטרה בהפגנות של אזרחי ישראל הערבים בוצע תוך שימוש בכוח מתאים ו-24.5% סבורים שהכוח שהופעל היה מועט מדי, 77% מהערבים סבורים שהופעל כוח רב מדי. בהתאם, 69.5% מהיהודים מאמינים לעמדת המשטרה שמדובר היה בהפגנות אלימות, בעוד 73.5% מהערבים סבורים כי ההפגנות היו שקטות וחוקיות. שני שליש מהיהודים, גם סומכים על המחלקה לחקירות שוטרים שתחקור לעומק וביושר את הפעלת הכוח בהפגנות לעומת 16.5% בלבד מהערבים.

העורף ואיראן- חלק ניכר מהציבור הישראלי (43%) סבורים שישנו סיכוי גבוה לפרוץ מלחמה כוללת עם איראן או גורם צבאי אחר בשנה הקרובה. בהקשר זה, רוב הישראלים (56%) סבורים שמערכות החירום בישראל מוכנות להגן על האזרחים אם תפרוץ מלחמה כזו, אך רק 28.5% מצהירים שעשו את כל ההכנות או חלק גדול מההכנות בכדי להגן על עצמם ומשפחתם לפי הנחיות פיקוד העורף.


הסקר נערך על ידי פרופ' אפרים יער מהתוכנית לניהול סכסוכים וגישור ע"ש אוונס באוניברסיטת תל-אביב ופרופ' תמר הרמן ממרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה בין התאריכים 28 ל-30 במאי 2018 בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם ארצי מייצג.

למדד המלא