סקירה

מתווה הגיוס החדש - מעט מדי אך לא מאוחר מדי

| מאת:

מתווה הגיוס החדש שפורסם, רך מדי וספק אם יגשים את יעדי הגיוס וצרכי הצבא. במצב עניינים זה, מדובר על מתווה שספק רב אם יאפשר למנוע בטווח הרחוק את התפרקותו של מודל צבא העם.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה , אמר כי "מדובר בפשרה פוליטית, שניתן רק לקוות שתגדיל את גיוס החרדים לצבא, אך לא מדובר בחוק עם שיניים או ביעדים שיביאו בטווח הקרוב לשוויון אמיתי בנשיאה בנטל".

פלסנר הוסיף, כי "יש להעביר את המתווה אך ורק כהוראת שעה לתקופה מוגבלת של חמש שנים, כך שאם לא תהיה עמידה ביעדי הגיוס, ניתן יהיה להסיק מסקנות ולתקנו. שיעורי הגיוס הנמוכים בקרב הגברים החרדים, הם הגורם העיקרי לירידה המתמשכת במימוש חובת השירות בקרב אזרחי ישראל חייבי הגיוס. התעצמות מגמות אלו, עלולה לפורר בטווח הרחוק את מודל צבא העם ולסכן את ביטחון המדינה. יש למצות את המאמצים בכדי שהמתווה הנוכחי יעמוד במבחן המציאות ובמסגרת זו לבחון אופציה להגדיל את עוצמת הסנקציות ולהוריד את גיל הגיוס. במקביל, קבלת המתווה לגבי החרדים, מחייבת אימוץ גם של ההמלצה להעניק תגמול הולם למשרתים בצה"ל שיהווה גם תמריץ למימוש שירות משמעותי בקרב כלל המגזרים".

מניתוח שנערך במכון, עולים מספר כשלים מרכזיים בחוק המוצע:

  • יעדי הגיוס נמוכים- כך שגם בעוד חמש שנים, לא יגיע שיעור הגברים החרדים המתגייסים ל-50%. המתווה עוסק בקצב גידול של 8% בלבד בשנים הראשונות, ו-6.5% בלבד בשלוש השנים שלאחריהן.
  • התמריצים הכלכליים- יחולו רק לאחר שנתיים של אי עמידה ביעדים, וסכום הקנס הצפוי לישיבות נמוך ביותר וכמעט זניח.
  • גיל הפטור- עומד על 24, כך שפוטנציאל הגיוס גדל, אך תיבלם יציאתם של חרדים לשוק התעסוקה וצה"ל יצטרך לגייס יותר חרדים מבוגרים, חלקם נשואים, שעלות שירותם גבוהה בשל תשלומי התשמ"ש, והתועלת לצבא מהם מוגבלת יחסית בשל הצורך שלהם לשרת ביחידות עורפיות בלבד.
  • הגדרת "מיהו חרדי"- כוללת גם חרדים שלמדו רק שנתיים במסגרות חרדיות בשנות התיכון, כך שחלק ניכר מהמתגייסים עשויים להיות נוער נושר וחוזרים בשאלה, ללא כל הגבלה.
  • החוק קבוע וקשיח- למרות שנכון היה להעבירו כהוראת שעה לחמש שנים, בכדי שבתום תקופה משמעותית, תוכל המדינה לעשות בדק בית ולראות האם החוק מימש את יעדיו והאם נכון להמשיך באותה המגמה או לשנות.
  • השפעה על כלל המשרתים- היעדים הנמוכים יחסית, לא יאפשרו את הקלת הנטל בדמות קיצור השירות לשאר המתגייסים. כמו כן, הוועדה אמנם ממליצה על מתן הטבות לכלל המשרתים, אך אינה מפרט דיו מהן אותן ההטבות שחייבות לבוא כמקשה אחת, בכדי לתמרץ את המשרתים החרדים והלא חרדים.