סדרת "סקר בקטנה"

סקר הרתיעה- פה זה לא אירופה?

| מאת:

הציבור היהודי בישראל מביע הסתייגות מקשר בין-אישי עם ערבים וחלקו אף מוטרד מריבוי הערבים המועסקים בתחום הרפואה.

על רקע סקר שנערך לאחרונה בנוגע לעמדות האירופאים אודות היהודים שערכה רשת CNN, נערך סקר הבוחן את עמדות היהודים כלפי הערבים עבור התוכנית "לונדון את קירשנבאום" וחדשות עשר על ידי צוות המחקר של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה, באמצעות מכון המחקר Panles LTD. הסקר בחן את תפיסות העומק של הציבור היהודי בכל הקשור ליחס לערבים החיים בישראל במרחב הציבורי וכן את הידע של הישראלים אודות אירועי רצח עם שקרו בעולם. פרופ' תמר הרמן, מנהלת מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות שניתחה את הסקר, ציינה כי לאורכו ניכרים שני קווים מרכזיים של שוני בין אוכלוסיות בתוך הציבור היהודי בישראל: הראשון הוא שוני בעמדות כלפי ערבים לפי רמת הדתיות של המשיבים, והשני הוא שוני בעמדות לפי קבוצות הגיל. כלומר, חרדים ודתיים, כמו גם צעירים, נוטים להביע נכונות נמוכה יותר לקשרים עם החברה הערבית, לעומת חילונים ומסורתיים וכן מבוגרים. הרמן מציינת גם כי ההשוואה לסקר האירופאי אינה מדויקת, שכן בישראל קיים מתח ביטחוני בין יהודים לערבים שאינו קיים באירופה.

מהממצאים עולה בין השאר, כי לרוב גדול מהציבור היהודי (79%) יפריע שבתם תתיידד עם נער ערבי או שבנם יתיידד עם נערה ערביה (76%). כפי שניתן היה לראות בעניין זה קיימת שונות בין הישראלים היהודים לפי רמת הדתיות. בעוד שכלל החרדים (100%) השיבו בחיוב לשאלה זו, רק כ-60% מהחילונים סברו כך.
כמו כן, מחצית מנסקרים הצהירו כי יתנגדו להשכיר את דירתם לערבים וכי הם לא מעוניינים בשכן ערבי בבניין בו הם גרים.

בכל הנוגע לתחום הרפואה, רוב החרדים (86%) מוטרדים מהמספר הגדול של הרופאים והאחיות הערבים בבתי החולים בארץ, לעומת 56% מהדתיים, 50% מהמסורתיים ורק 29% מהחילונים. רוב הנסקרים (57%) שאמרו כי הנושא מפריע להם הם צעירים מתחת לגיל 30.

הסקר בחן בדומה לסקר CNN גם את הידע של היהודים לגי אירועים של רצח עם שקרו בעולם. מהממצאים עולה, כי רק מיעוט יודעים די הרבה או הרבה מאוד על רצח העם בקמבודיה (17%), ברואנדה (21%) ועל רצח העם הארמני (27%).


הסקר נערך בקרב 500 נשאלים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל באמצעות מכון הסקרים Panels LTD בראשות מנחם לזר, בין התאריכים 2-3 לדצמבר 2018. הסקר נערך בהזמנת ערוץ עשר ובמימונו. ניסוח השאלות וניתוח הסקר בוצעו על ידי צוות המחקר של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה בראשות פרופ' תמר הרמן.

לידיעה באתר חדשות 10