מאמר דעה

כללי אתיקה בפוליטיקה? זה אפשרי

| מאת:

ככל שמתקרבת שעת ההכרעה בעניין ראש הממשלה, הצורך בביצור שלטון החוק וסמכויות רשויות אכיפת החוק הולך ומתחזק. אימוץ כללי אתיקה בסיסיים על ידי חברי הממשלה יכול להיות צעד מהותי בהנחלת נורמת התנהגות, הצבת קווים אדומים והתוויית דרך מוסרית להתמודדות עם כתבי אישום ועבירות מצד פוליטיקאים

Flash 90

מתקרבת שעת ההכרעה בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתקופה הקרובה נדע אם היועץ המשפטי לממשלה יפרסם לפני הבחירות את החלטתו אם להגיש כתב אישום נגד נתניהו בכפוף לשימוע. ככל שמתקרבת שעת ההכרעה, הולכות ומתרבות המתקפות המילוליות על רשויות אכיפת החוק והלחצים על היועץ המשפטי לממשלה.

חזקה על היועץ המשפטי לממשלה שיעשה את מלאכתו נאמנה. כמי שאמון על אכיפת החוק, יש להניח שימלא את חובתו לשמור על שלטון החוק ולהרחיק את רשויות אכיפת החוק מכל תדמית או תווית פוליטית. אולם כשישקע אבק הסערה הנוכחית, חשוב יהיה לחשוב כיצד לבצר את ההגנה על רשויות אכיפת החוק ועל עקרון שלטון החוק.

יש שלל צעדים שניתן לנקוט לשם כך. בראשם, חשוב שנבחרי הציבור, הן במהלך הבחירות והן לאחריהן, יכריזו על מחויבותם לשלטון החוק ועל כוונתם לכבד את מעמדן ואת החלטותיהן של רשויות אכיפת החוק. מכל הצעדים הנוספים שאותם ניתן לנקוט כדי לבצר את שלטון החוק ואת ההגנה על רשויות אכיפת החוק, וכדי למנוע מקרים דומים שבהם ראש ממשלה מכהן עשוי למצוא עצמו שוב נאשם בפלילים עם כל הפגיעה בתדמית הממשלה והמתחים שמצב זה מוליד – אבקש להתמקד במהלך שמשום מה נשכח בשיח הציבורי בישראל. במקום פגיעה בשוויון בפני החוק הגלומה בהצעות כגון הענקת חסינות מפלילים לראש ממשלה מכהן – כפי שהוצע בכנסת האחרונה – על הממשלה לאמץ קוד אתיקה לחברי הממשלה.

בשנת 2008 הגישה את המלצותיה לממשלה ועדה ציבורית שמונתה על ידי ראש הממשלה אהוד אולמרט כדי לגבש כללי אתיקה לחברי ממשלה. בראשות הוועדה עמד נשיא בית המשפט העליון בדימוס מאיר שמגר. (גילוי נאות: המחבר היה מרכז הוועדה.) הכללים שהציעה הוועדה נועדו לסייע לחברי ממשלה שמבקשים לנהוג כשורה, תוך התוויה ברורה של הנורמות האתיות הראויות שלפיהן הם צריכים לנהוג. בין הכללים, גם הצעה כיצד עליהם לנהוג כאשר הם מוצאים עצמם חשודים או נאשמים בפלילים, ולפיה: "חבר הממשלה ישעה עצמו או יתפטר כאשר רשויות אכיפת החוק מייחסות לו, בהודעה רשמית של מי שמוסמך להגיש כתב אישום, מעשי עבירה חמורים, הפוגעים באמון הציבור בממשלה".

הממשלה דנה בכללים האלה באמצעות ועדת שרים שמונתה לצורך זה, אך טרם החליטה על אימוצם. ברור שהממשלה לא חייבת לאמץ בדיוק את נוסח הכללים שהציעה ועדת שמגר וזכותה גם לא לאמץ כללי אתיקה בכלל. אך ההשלכות של חוסר אימוץ כללי אתיקה ניכרות לעין גם בפרשה הנוכחית. אם יאומצו כללי אתיקה, יהיה בכך כדי להבהיר לעתיד כיצד מן הראוי שחבר ממשלה ינהג באופן כללי, לדוגמה בכל הקשור בקבלת מתנות מחברים או בסיוע במימון הוצאות משפטיות. מעבר לכך, מלבד מניעת שחיתות, אולי במקרים המצערים שבהם חבר ממשלה ייחשד בפלילים, כללי אתיקה יימנעו עוד מחול שדים כמו זה הנוכחי, ועמו את הפגיעה בתדמית הממשלה ואת ההתקפה על רשויות אכיפת החוק.