מאמר דעה

"משטרה בשביל הנייטיב'ס": ההיסטוריה של הקמת התביעה המשטרתית

מתוך כתב העת: "משטרה והיסטוריה"

| מאת:

שימורה של התביעה המשטרתית עם הקמת המדינה נקבע בעקבות הסדר בין שתי אסכולות – הראשונה רצתה להפקיע מידי המשטרה את תפקידה כתובעת וליצור פרקליטות מדינה מונוליטית ואנרכית, והשנייה שאפה להותיר את התביעה המשטרתית על כנה. מאמר זה סוקר את הסיבות שהובילו לשימורה של התביעה המשטרתית במתכונתה הנוכחית

Flash 90

מאמר זה עומד על המקור האנגלי-מנדטורי של התביעה המשטרתית, ומצביע על הסיבות אשר הובילו לשימורה עם הקמתה של משטרת ישראל, תוך התבססות על מקורות ארכיוניים שטרם נחשפו עד כה. מאמר זה מצביע על המאפיינים הקולוניאליסטיים של התביעה המשטרתית בתקופת המנדט, ועל שאיבת ההשראה בפעילותה הן ממדינת האם והן ממושבות אחרות באימפריה הבריטית. כמפורט במאמר, עם הקמת מדינת ישראל, התקיים ויכוח בין שתי גישות באשר להמשך קיום התביעה המשטרתית. אדריכלי פרקליטות המדינה במשרד המשפטים וחלק מחברי הכנסת הובילו את הגישה הראשונה. הם שאפו לבטל את התביעה המשטרתית וליצור פרקליטות מדינה מונוליטית והיררכית שבידה מרוכזת כל התביעה הכללית. משרד המשטרה והמשטרה עצמה הובילו את הגישה השנייה, והיא להשאיר על תילן את התביעה המשטרתית ואת סמכויותיה. בעקבות מהלך, שנחשף לראשונה במאמר זה, אומץ בסופו של יום הסדר, אשר הותיר בעינו את דגם "המשטרה התובעת", והוא שנוהג עד היום. זאת, אף שדגם זה היה ונותר אנומלי על רקע הרציונל של עיצוב פרקליטות המדינה כגוף המרכז את כל סמכויות התביעה הכללית בישראל.

ניתן לקרוא את המאמר המלא בכתב העת "משטרה והיסטוריה" של בית מורשת משטרת ישראל [גיליון מס' 1, תשע"ט 2019].