מאמר דעה

לשתף אחרת!

| מאת:

יוזמת חברי הכנסת לשיפור מעמד הכנסת על ידי שיתוף הציבור נובעת ממקום טוב ומבורך, אבל הכיוון שצריך להילקח הוא אחר.

קראו את מאמר התגובה של ח"כ חיליק בר למאמר זה

שיתוף אזרחים בפוליטיקה הוא מבורך במשטר דמוקרטי. לכן, הרעיון של חברי הכנסת בר וקיש, לאפשר לאזרחים לקחת חלק פעיל בעבודת הכנסת, הוא יוזמה שיש לברך עליה ברמה העקרונית. עם זאת, האופן שבו בחרו חברי הכנסת לפעול של שיתוף על ידי כלים של דמוקרטיה ישירה (או משאלית) אינו מתאים לדמוקרטיה הפרלמנטרית-ייצוגית שקיימת בישראל. בהקשר זה, הכיוון הנכון ללכת אליו הוא דמוקרטיה דליברטיבית (שיתוף הציבור בהליך עצמו ובהתדיינות ישירה).

בהצעת החוק "האזרח ה-121" המבקשת לאפשר לאזרחים שיחתימו 50,000 תומכים להגיש הצעת חוק, יש אמנם מנגנון בלימה של הצעות חוק קיצוניות ובלתי סבירות, אך היא נותנת עדיפות ברורה לבעלי משאבים של ארגון, כסף וידע ולכן היא לא תאפשר כלל לאזרח הקטן לקדם נושאים החשובים לו. ארגונים או פרטים שיש להם את הידע הנדרש לצרכים אלו לרבות כתיבת הצעות חוק וקידום "קמפיין" לחתימה עליה, הם ממילא כאלו שיש להם גם כיום נגישות לחברי הכנסת. לכן, זהו כלי שישרת בעיקר גורמים בעלי כוח ואמצעים שיבקשו לעקוף את חברי הכנסת מסיבות כאלו ואחרות.

זאת ועוד, הכנסת ממילא עוסקת בצורה אינפלציונית בהגשת הצעות חוק ופועלת מעט מדי במילוי תפקיד הבקרה על הרשות המבצעת. בתכנית המכון הישראלי לדמוקרטיה לתיקון עבודת הכנסת, שחלק ממנה משולב בעבודה הנידונה בימים אלו על ידי מספר חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה, ישנם מרכיבים שיאפשרו את שינוי האיזון הנוכחי והגדלת יכולות הפיקוח על חשבון העיסוק בחקיקה בלתי פוסקת ומיותרת. בהקשר זה, יש מקום רב לשיתוף הציבור מרמה של התייעצות, קבלת מסרים המצביעים על ליקויים ביישום החלטות הממשלה, מתן שיניים לשאילתות המוגשות ואף השתתפות פעילה של אזרחים המומחים בתחום מסוים או שנפגעו ממנו בוועדות השונות או במסגרת שימועים.

עוד עולה מבדיקה השוואתית, כי במדינות שבהן נהוג לאפשר לאזרחים ליזום חקיקה או משאלי עם, מי שמצליח בפועל להשפיע על המדיניות, הם בדיוק אותם בעלי אמצעים ועוצמה שניתן להם כלי נוסף המעצים את כוחם ולכן ברור שהחסרונות בשיטה זו עולים על יתרונותיה.

כאמור, יוזמת חברי הכנסת לשיפור מעמד הכנסת על ידי שיתוף הציבור נובעת ממקום טוב ומבורך, אבל הכיוון שצריך להילקח הוא אחר- מתן מענה לפניות הציבור, מתן אפשרות לגישה ישירה לחברי הכנסת לשרים ולגורמי המקצוע האמורים לבצע את החלטות הממשלה וכמובן שקיפות בקבלת ההחלטות ושימוש באמצעים דיגיטלים. כל אלו יתנו מענה אמיתי לצורך לשיתוף הציבור וגם יחזקו את תדמיתו של בית המחוקקים שלנו.

קראו את מאמר התגובה של ח"כ חיליק בר למאמר זה