מאמר דעה

הגיע הזמן לדרוש דין וחשבון מנבחרי הציבור

| מאת:

האם אנחנו באמת יודעים מה עושים נבחרי הציבור שלנו, הממומנים מכספינו, ואיזה נושאים הם מקדמים? רק כשתהיה לציבור גישה מלאה למידע שישקף את פעילותם של חברי הכנסת, נוכל לבחור באופן אחראי ומושכל

Flash 90

השמועה אומרת שאנחנו בעיצומה של תקופת בחירות. השקט והנמנום יכולים אולי להטעות, אבל ככל שנתקרב ל-17 בספטמבר יחזרו הרוחות לגעוש והקמפיינים השונים יפעלו בשיא המרץ. אין מועד טוב מזה לחשוב על זכות הציבור למידע בימים אלה של לקראת בחירות. בכדי שנוכל לממש את זכותנו הבסיסית לבחור, עלינו לדעת. לדעת מה עשו נבחרי הציבור עם הכספים שלנו, במהלך שעות העבודה שלהם (שמומנו על ידינו), את מה הם קידמו ומה בין הבטחות לעשייה בפועל. בלא שנדע את התשובות לכל השאלות האלה, נגזר עלינו ליפול שבי למנגנונים משומנים של פייק ניוז, תעמולה ודיס אינפורמציה.

בבסיס ההנחה שזכות הציבור למידע היא קריטית למימוש זכות הבחירה, נמצאת התפיסה שידע הוא כוח, וכאשר הידע או המידע לגבי המתרחש במרחב הפוליטי נמצא בידיהם של נבחרי הציבור ואנשי שלומם בלבד, יש בכך בכדי להעניק להם כוח רב, רב מדי, שבסופו של דבר מנוצל כנגד הציבור עצמו.

דוגמה בולטת לכך היא במקרים בהם נבחרי ציבור במהלך בחירות מתפארים בהישגיהם ובמחויבות שלהם לעבוד למען הציבור. אין ספק, מועמדים כאלה הם מועמדים שהיינו רוצים לבחור בהם ובהן, אך כיצד נדע אם הם דוברים אמת אם לא נראה את היומנים שלהם? את מספר הימים שהם נכחו במליאה או בכלל בארץ? אם הכספים שהם ממונים עליהם הוצאו משיקולים ענייניים ולא לצרכים פרטיים? רק כאשר הציבור יקבל גישה למידע עצמו, שישקף את הפעילות האמיתית של נבחרי הציבור שמבקשים להיבחר שוב, הוא יוכל לממש את זכותו לבחור את נבחריו באופן מושכל ואחראי.

לציבור המתעניין, גישה בלתי אמצעית למידע אודות נבחרי הציבור היא קריטית בכדי לגבש עמדה פוליטית עצמאית נטולת לחצים. וגם אם זה חזון אוטופי, כי הרי בעידן הפופוליסטי של ימינו הכל מוטה, מימוש מיטבי של זכות הציבור למידע יכולה לפעול לאיזון של מפות האינטרסים השונות ולסייע להבהיר את התמונה, ואולי חשוב מכל, לחזק את כוחו של הציבור מול המערכת הפוליטית כגורם מרתיע שחייבים לו דין וחשבון.

מדינת ישראל עברה כברת דרך בעשור האחרון בכל הקשור לקידום שקיפות. יאמרו זאת גם מבקריה. לא ניתן להתעלם מכך שמאגרי מידע נפתחו, הוקמה במשרד המשפטים יחידה ממשלתית שאמונה על תחום חופש המידע, ישנה עליה מתמדת במספר בקשות חופש המידע המוגשות לרשויות השונות, והתחושה הכללית היא ששקיפות היא משהו שרוצים להתהדר בו. התקדמות זו יפה ומבורכת, אך היא מעטה מדי ורחוקה מאוד מהמקום אליו עלינו לשאוף. עד שיבואו הנבחרים ומיוזמתם ישתפו את הציבור במידע מהותי הנוגע להתנהלותם הפוליטית, על הציבור המתעניין לדרוש מידע אמין והתנהלות שקופה מצד אלה המבקשים להוביל את המדינה. תקופת בחירות היא עת מצוינת להתחיל ולדרוש זאת.

פורסם לראשונה בדה מרקר.