סקירה

השבעת הכנסת ה-22

| מאת:

כיצד תראה הכנסת החדשה מבחינת חברי כנסת חדשים, נשים, גנרלים וכמות מפלגות?

מפת המפלגות לאחר בחירות ספטמבר 2019

שיעורי הצבעה

מספר הרשימות המתמודדות

חברי כנסת לא-יהודים

גנרלים בפוליטיקה