הודעה לעיתונות

הנורמה הציבורית מחייבת התפטרות ראש הממשלה

תגובת המכון הישראלי לדמוקרטיה להחלטת היועמ"ש בענייני רה"מ נתניהו: המשך כהונת ראש ממשלה תחת צל כבד של כתב אישום, פוגע קשות באמון הציבור במערכות השלטון. הנורמה הציבורית המתבקשת היא שעל ראש הממשלה להתפטר מתפקידו ולהתרכז בהוכחת חפותו

מתוך כתב האישום

הגשת כתב אישום בשוחד נגד ראש ממשלה מכהן היא אירוע מטלטל וחסר תקדים. תפקוד ראש ממשלה תחת כתב אישום יוצר נסיבות בלתי אפשריות ובלתי מתקבלות על הדעת: כל החלטה שלו עלולה להיתפס לא עניינית ואינטרסנטית, תוך חשש אמיתי למתקפות חוזרות על מוסדות שלטון החוק, וזאת מכיסא ראש הממשלה.
אכן יש מקום לספק בפרשנות החוק, באשר לעיתוי שבו ראש ממשלה חייב משפטית לפנות את מקומו במקרה של כתב אישום, אך אין כל ספק שהמשך כהונת ראש ממשלה תחת צל כבד של כתב אישום, פוגע קשות באמון הציבור במערכות השלטון ובדמותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הנורמה הציבורית המתבקשת היא שעל ראש הממשלה להתפטר מתפקידו ולהתרכז בהוכחת חפותו.

יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, מציין כי: "ההחלטה מעוררת סימן שאלה משמעותי ביחס לסמכות הנשיא להעניק לראש הממשלה את המנדט להרכבת הממשלה פעם נוספת. עם זאת, אסור להשאיר את ההכרעות בנוגע להמשך תפקודו של ראש הממשלה במצב החדש רק בידיים של מערכת המשפט. לציבור ולכל נציגיו הנבחרים ישנה אחריות להשמיע קול ציבורי וערכי, ולבלום כל ניסיון לפגיעה בלגיטימיות ובתפקוד של מערכות אכיפת החוק. ביקורת על ההחלטה היא לגיטימית, אך חשוב לזכור שישראל מאופיינת במערכות משפטיות שאוכפות את החוק באופן שוויוני מול כלל האזרחים - חזקים כחלשים, וזה מקור הגאווה שלנו".