סקר מיוחד

כ-45% מהלוחמים: "נמנענו מביצוע פעולה – מחשש להסתבכות משפטית"

| מאת:

מחצית מהלוחמים הדתיים ומחצית מהמשתייכים לימין טוענים כי טוהר הנשק ושמירה על צלם אנוש בלחימה פוגעת ביכולת המבצעית של צה"ל; רוב הלוחמים (62%) מרגישים שהפרקליטות הצבאית מגבילה את הפעילות שלהם; מחצית מהלוחמים חוששים שלא יקבלו גיבוי אם במהלך פעילות מבצעית יטעו בשיקול הדעת שלהם

סקר חדש שנערך על ידי ד"ר עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בתכנית ביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין שחק במכון הישראלי לדמוקרטיה, בחן את מידת היכרותם של לוחמי צה"ל עם ערכי הלחימה, חשיבות השמירה עליהם במהלך פעילות מבצעית, כמו גם עמדות ביחס לשיקולים מוסריים ומשפטיים בעת לחימה ובאשר למעורבותה של הפרקליטות הצבאית בקבלת החלטות מבצעיות.

להלן עיקרי הממצאים:
55% מכלל הלוחמים חושבים שצה"ל מתעסק היום יותר מדיי במוסר וערכים. מתוכם 63% מהלוחמים הדתיים המשתייכים לימין, 47% במרכז ו- 22.5% בשמאל. כאשר, 45% טענו שמערכת הערכים של דרג הפיקוד הבכיר אינה קרובה למערכת הערכים שלהם (בפילוח לפי מחנה פוליטי- 47% בימין, 51% במרכז, 31% בשמאל) באשר לטוהר הנשק ושמירה על צלם אנוש גם בלחימה, 50.5% מהלוחמים הדתיים ו- 49% מהמשתייכים לימין העידו שערך זה פוגע ביכולת של צה"ל למלא את תפקידו כי הוא מערב שיקולים מבצעיים בשיקולי מוסר, לעומת 27% מהשמאל.

ד"ר שפרן גיטלמן מסבירה כי: "על אף שהצבא משקיע רבות בהעברת המסרים על ערך טוהר הנשק, הנתונים הללו מעלים תמונת מצב בעייתית המצביעה על חוסר הצלחה בהטעמת משמעותו וחשיבותו של ערך זה, על אף המחיר שלעתים כרוך בשמירה עליו. שפרן גיטלמן מוסיפה כי, "גם בכל הנוגע לעמדות הנסקרים ביחס לטענה כי שמירה על הדין בינלאומי מקטינה את חשיפת חיילי צה"ל לחקירות בבתי דין בינלאומיים, ניכר שטענה זו לא משכנעת את מי שמראש סבורים ששמירה על הדין הבינלאומי מקטינה את יכולתו של צה"ל לעמוד במשימותיו".

תרבות התחקירים וחשש להסתבכות משפטית:
62% מכלל הלוחמים חושבים שהפרקליטות הצבאית מגבילה את צה"ל ומקשה עליו לעמוד במשימותיו הצבאיות, הסכימו עם טענה זו: 70.5% בימין, 50.5% במרכז, ו- 31.5% בשמאל. בהקשר זה, מענין ש- 45% מהלוחמים מעידים שנמנעו מביצוע פעולה בגלל חשש להסתבכות משפטית. ו- 45% מלוחמי צה"ל חוששים שלא יקבלו גיבוי אם במהלך פעילות מבצעית יבצעו טעות בשיקול הדעת שלהם.
60% מכלל הנשאלים מסכימים שאם במהלך פעילות מבצעית חייל פעל בניגוד לערכי צה"ל יש לבצע תחקר פיקודי או מבצעי בלבד ולא לערב את מצ"ח או את הפרקליטות הצבאית. פילוח לפי מחנה פוליטי מגלה כי 65% מהמשתייכים לימין, 52% מהמרכז ו- 43% מהשמאל מסכימים עם עמדה זו.
כמעט ארבע שנים לאחר פרשת אלאור אזריה- 52% מהלוחמים חושבים שלא צריך להעמיד לדין חייל שירה בפלסטיני שנחשד בניסיון לבצע פיגוע והיה מנוטרל. בפילוח לפי מחנה פוליטי: 61% בימין, 34% במרכז; 25.5% בשמאל.
על פי ד"ר שפרן גיטלמן: "צה"ל של היום מתמודד עם דמות החייל המושפעת ממעגלים חברתיים מחוץ לצבא.
בניגוד לעבר, החייל של היום חשוף לשיח ברשתות החברתיות ושטף של אינפורמציה שלעיתים מאופיינת בפייק ניוז ופייק views- מה שהופך את משימת הנחלת הערכים על ידי המפקדים למורכבת ומאתגרת ביותר, נוכח פערים שהדבר יוצר בין תפיסות ערכיות המתגבשות אצל החיילים, לאלה המאומצים על ידי הצבא ומעוגנים בקוד האתי שלו – רוח צה"ל".


הסקר המקוון נערך ב- 24-29/10/2019 בקרב 504 מרואיינים, רובם (78%) השתחררו משירותם הצבאי בחמש השנים האחרונות ו- 22% עדיין משרתים בצבא כלוחמים.