מדד הקול הישראלי

מי אחראי לכך שעדיין לא הוקמה ממשלה?

| מאת:

מנתוני מדד הקול הישראלי לחודש נובמבר עולה כי 43% מהציבור סבורים שרה"מ בנימין נתניהו אחראי לכך שבחודשיים האחרונים לא הוקמה ממשלה; 38% תולים את האשם בח"כ אביגדור ליברמן, ורק 7.5% מפנים אצבע מאשימה כלפי ח"כ בני גנץ; 37% ממצביעי הליכוד: על נתניהו לסיים את תפקידו בעקבות הגשת כתב האישום

Flash 90

  • ירידה חדה באופטימיות של הציבור לגבי עתיד הדמוקרטיה בישראל נמדדה בסקר נובמבר בהשוואה לחודשים הקודמים. גם באופטימיות לגבי עתיד הביטחון הלאומי נרשמה ירידה ואולם היא תלולה פחות מאשר בנוגע לעתיד הדמוקרטיה.
  • ירידה נמצאה גם בהערכה החיובית של מצבה של הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה לראשית השנה.
  • בכלל הציבור, וכן בשמאל ובמרכז (יהודים), הרוב תולים בנתניהו את האחריות לאי הקמת הממשלה, ואולם בימין הרוב מאשים בכך את אביגדור ליברמן.
  • יש כמעט קונצנזוס ציבורי כי קלוש הסיכוי לכך שבזמן הנותר יצליח חבר כנסת כלשהו לכונן ממשלה שתזכה בתמיכת 61 חברי כנסת.
  • כבחודש שעבר, גם החודש כלל הציבור נותר חצוי בשאלה האם כחול לבן תישאר מאוחדת או תתפצל בעקבות אי הצלחתו של בני גנץ להקים ממשלה. בקרב מצבעי המפלגה הרוב סבורים שהיא לא תתפצל.
  • מה על נתניהו לעשות כעת? בכלל הציבור, כשליש, השיעור הגבוה ביותר, סבורים כי על נתניהו להתפטר ולנהל את משפטו כאזרח. פילוח לפי מחנה פוליטי (יהודים) מראה כי הרוב בשמאל והשיעור הגבוה ביותר במרכז היו רוצים שנתניהו יתפטר בעקבות הגשת כתבי האישום נגדו, לעומת מיעוט בלבד בימין. בימין בכלל ובקרב מצביעי הליכוד בפרט השיעור הגבוה ביותר רוצים שנתניהו ימשיך בתפקידו כפי שמתיר לו החוק.
  • הרוב בין מצביעי מפלגות הימין מסכימים עם נתניהו כי התהליך המשפטי נגדו היה "מזוהם" שעה שרוב מצביעי השמאל והמרכז, כמו גם מצביעי ישראל ביתנו, שוללים זאת.

"מצב הרוח" הלאומי

פחות משליש (32%) בציבור הישראלי הם אופטימיים כיום לגבי עתיד הדמוקרטיה בישראל, ירידה חדה לגבי החודשים האחרונים והמשך מואץ של מגמה הירידה מאז התחלנו למדוד את הדבר אחרי בחירות אפריל. שיעור האופטימיים הוא נמוך בכל שלושת החנות הפוליטיים (יהודים), אבל הוא נמוך במיוחד בשמאל ובמרכז ומעט גבוה יותר בימין (בהתאמה 22%, 25%, 40%). בציבור הערבי שיעור האופטימיים עומד על 23% בלבד.

גם שיעור האופטימיים לגבי עתיד הביטחון הלאומי ירד בהשוואה לחודשיים הקודמים, והוא עומד כיום על 49% בכלל הציבור. עם זאת, שיעור זה כאמור גבוה במידה ניכרת משיעור האופטימיים לגבי במצב העתידי של הדמוקרטיה הישראלית. גם כאן שיעור האופטימיים בשמאל הוא הנמוך ביותר (36%), לעומת המרכז (42%) והימין (57.5%). בקרב הציבור הערבי שיעור האופטימיים באשר לביטחון עומד על 40%, כמעט כפליים משיעור האופטימיים לגבי עתיד הדמוקרטיה.

אופטימיים לגבי עתיד הדמוקרטיה הישראלית ולגבי עתיד הביטחון הלאומי, אפריל-נובמבר 2019 (%, כלל הציבור)

אי הנחת ממצבה של הדמוקרטיה הישראלית מתבטא גם בהשתנות מסוימת לרעה בהשוואה לתחילת השנה של התפלגות התשובות לשאלה: "בסולם ציונים של 1 עד 5, כאשר 1 משמעו גרוע ו-5 משמעו מצוין, איזה ציון את/ה נותן/ת למצב של הדמוקרטיה הישראלית היום?". כפי שאפשר לראות בתרשים שלהלן, חלה ירידה בשיעור מי שאפיינו את מצבה של הדמוקרטיה כטוב או מצוין משליש לרבע, עלייה בשיעור מי שמגדירים את המצב ככה-ככה, וכן חלה עלייה בשיעור ה"לא יודעים".

בסולם ציונים של 1 עד 5, כאשר 1 משמעו גרוע ו-5 משמעו מצוין, איזה ציון את/ה נותן/ת למצב של הדמוקרטיה הישראלית היום? (%, ינואר ונובמבר 2019)

מי אשם בכך שלא הוקמה ממשלה?

בעקבות "הפלונטר" הפוליטי שנוצר לאחרונה, שאלנו: "מי, לדעתך, האחראי המרכזי שבחודשיים האחרונים לא הוקמה ממשלה?" מתברר שנתניהו הוא האיש שאליו מפנים אצבע מאשימה בשיעור הגבוה ביותר של אזרחי ישראל (43%) ולאחריו - אביגדור ליברמן (38%). רק מיעוט קטן (7%) רואים בבני גנץ את האחראי למצב. כצפוי, ההבדלים בין המחנות הפוליטיים (יהודים) הם גדולים, אם כי בשלושתם גנץ נתפס "הכי פחות אשם" (שמאל - 1%, מרכז - 4%, ימין - 8%). בשמאל ובמרכז רוב גדול (86% ו-67%) רואים בנתניהו את האשם המרכזי, כאשר בימין רק 23% תולים בו את האשם, בעוד שאת עיקר האשמה הם מעמיסים על כתפיו של ליברמן (57%).

הציבור הערבי תולה את האשם בראש ובראשונה בנתניהו (54%) כאשר ההבדל בין ליברמן בליברמן (16%) וגנץ (13%) הוא מינורי. ייתכן כי השיעור הגבהו יחסית של הערבים המטילים את האשם על גנץ הוא תוצאה של התפיסה שהוא ויתר על האפשרות של חבירה אל הרשימה המשותפת.

האחראי העיקרי לכך שבחודשיים האחרונים לא הוקמה ממשלה (%, יהודים, לפי מחנה פוליטי)

הסיכוי להקמת ממשלה בשבועיים הקרובים

רוב גדול בציבור (82%) אינם מאמינים שבזמן שנותר עד תום התקופה שבה עדיין אפשר להקים ממשלה חבר כנסת כלשהו יצליח לעשות כן. ההבדלים בעניין זה בין שלושת המחנות הפוליטיים (יהודים) וכן בין יהודים לערבים הם קטנים. במילים אחרות, רוב גדול בציבור סבור שפני ישראל לבחירות נוספות.

מה הסיכוי שבשבועיים הקרובים יצליח אחד מחברי הכנסת להציג ממשלה הנתמכת על ידי 61 חברי כנסת? (%, כלל הציבור)

עתיד כחול-לבן

כלל הציבור נותר חצוי בשאלה האם כחול לבן תישאר מאוחדת או תתפצל בעקבות אי ההצלחה של בני גנץ להקים ממשלה. ואולם, פילוח לפי מחנות פוליטיים (יהודים) מראה הבדלי ענק: בקרב מי שהגדירו עצמם שמאל 71.5% סבורים שהמפלגה תישאר מאוחדת, במרכז 48% ואצל מי שמיקמו עצמם בימין 32% בלבד צופים טובות לכחול לבן. בקרב מצביעי כחול לבן בבחירות ספטמבר הרוב (60.5%) מאמינים כי המפלגה תישאר מאוחדת.

מה צריך נתניהו לעשות בעקבות הגשת כתבי האישום נגדו?

מעל שליש, השיעור הגבוה ביותר בכלל הציבור (35%), סבורים כי על נתניהו להתפטר ולנהל את משפטו ככל אזרח אחר. 17% סבורים שהוא יכול להישאר בתפקידו כפי שמתיר לו החוק ושיעור דומה מאוד (16%) סבורים שהוא צריך לעזוב כעת זמנית את תפקידו ולשוב אליו אם יזוכה במשפט. 15% סבורים כי הוא זכאי לקבל חסינות, ו-8% היו רוצים לראות אותו חותם על עסקת טיעון ומתרחק מן החיים הפוליטיים והשאר אינם יודעים. במילים אחרות הרוב סבורים כי באופן כזה או אחר עליו לעזוב עכשיו את תפקידו.

לאחר החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, מבין האפשרויות הבאות איזו עדיפה מבחינתך? (%, כלל הציבור)

פילוח לפי מחנות פוליטיים (יהודים) מראה כי בשמאל יש רוב מוצק (68%) שהיו רוצים לראות את נתניהו מתפטר לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. במרכז מעדיפים זאת 45% ואילו בימין 17% בלבד. השיעור הגבוה ביותר בימין (27%) מעוניינים לראות את נתניהו ממשיך בתפקידו כפי שהחוק מאפשר, לעומת 11% במרכז ואפס בשמאל. העדפות הימין כיום דומות מאוד לאלה שמצאנו בסקר ביוני 2019. ואם להתמקד במצביעי ליכוד בלבד – הרי בקרבם השיעור הגבוה ביותר (27%) סבורים כיום שעל נתניהו להמשיך בתפקידו כפי שמאפשר החוק וכמספר הזה שיש להעניק לו חסינות. 17% מעדיפים פרישה זמנית ואז אם יזוכה בדין – חזרה לתפקיד. 12% רוצים לראותו מתפטר ורק 8% תומכים בכך שיחתום על עסקת טיעון ויתרחק מהחיים הפוליטיים.

לאחר החלטת היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה נתניהו, על נתניהו לסיים את תפקידו (%, לפי הצבעה בבחירות ספטמבר 2019)

התהליך המשפטי בעניינו של נתניהו "מזוהם"?

בעקבות נאומו של נתניהו לאחר הודעת היועץ המשפטי מנדלבליט שאלנו: "האם, לדעתך, נתניהו צדק או לא צדק כאשר אמר בנאומו לאחר פרסום החלטת היועץ המשפטי לממשלה שהתהליך המשפטי נגדו היה מזוהם, כלומר נועד להפיל אותו מהשלטון?" הנתונים מורים כי מעט יותר ממחצית הציבור (52%) דוחים אמירה זו של נתניהו ואילו מעט יותר משליש (36.5%) מסכימים עם גרסתו. השאר אינם יודעים. פילוח לפי הצבעה לכנסת בבחירות ספטמבר מעלה, כצפוי, הבדלים גדולים: בימין הרוב מסכימים עם גרסת נתניהו ובשמאל שוללים אותה. הממצא המעניין הוא לגבי מצביעי ישראל ביתנו שעמדתם בעיין זה כעמדת מצביעי כחול לבן.

התהליך המשפטי נגד נתניהו היה "מזוהם" (%, מסכימים, כלל הציבור, לפי הצבעה לכנסת)

מדד הקול הישראלי נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 24-26/11, רואיינו 607 איש ואשה בשפה העברית ו-148 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il