מדד הקול הישראלי

האם ישראל ערוכה למלחמה הבאה?

| מאת:

רוב הציבור מעריך שישראל מוכנה מבחינה צבאית-לחימתית; כ-40% מתושבי הדרום ויהודה ושומרון סבורים שהעורף מוכן מבחינת מיגון, לעומת 15% מתושבי הצפון

Flash 90

על רקע דבריו לאחרונה של הרמטכ"ל אביב כוכבי כי מלחמה היא מוצא אחרון אבל לעיתים היא הפתרון הנדרש, בדקנו את הערכת הציבור לגבי מוכנות ישראל למלחמה בארבעה תחומים: היכולות הצבאיות-לחימתיות של צה"ל, מוכנות העורף בתחום המיגון וכדומה, כושר העמידה של הציבור ויכולת קבלת ההחלטות של הדרג המדיני באשר לקביעת יעדי המלחמה וניהולה. כפי שמורה התרשים שלהלן, הציבור היהודי מעריך שישראל מוכנה למלחמה יותר מאשר הציבור הערבי, למעט בתחום מיגון העורף, כאן הערכות שני הציבורים נמוכות ודומות מאוד.

הכושר הצבאי-לחימתי של צה"ל הוא התחום שלגביו הציבור היהודי רגוע יותר. ואולם, בנוגע לשלושת התחומים האחרים - תחושת הביטחון במוכנות היא נמוכה בהרבה.

מוכנות ישראל למלחמה בתחומים שונים (%, מוכנה בצורה די מלאה או מלאה)

פילוח של ההערכות לפי מחנות פוליטיים (יהודים) מורה כי השמאל מעריך נמוך הרבה יותר את מוכנות ישראל למלחמה בכל התחומים בהשוואה לשני המחנות האחרים. במקביל, הן בשמאל, הן במרכז והן הימין הערכת המוכנות הצבאית-לחימתית של צה"ל היא הגבוהה ביותר והערכת מוכנות העורף – הנמוכה ביותר.

מוכנות ישראל למלחמה בתחומים שונים בחלוקה לפי מחנה פוליטי (%, מוכנה בצורה די מלאה או מלאה, יהודים)

פילוח הערכות הציבור היהודי לפי מין מעלה כי ככלל יש דמיון רב בין גברים לנשים, אם כי הגברים מעריכים מעט גבוה יותר מהנשים אם מוכנות צה"ל במישור הצבאי-לחימתי, ואילו הנשים מעריכות מעט גבוה יותר מהגברים את המוכנות של העורף וכושר העמידה האזרחי.

מוכנות ישראל למלחמה בתחומים שונים, חלוקה לפי מין (%, מוכנה בצורה די מלאה או מלאה, יהודים)

גם חלוקה לפי גיל אינה מגלה הבדלים משמעותיים בין הקבוצות השונות בהערכת מוכנות ישראל למלחמה. עם זאת, בעוד המבוגרים (גיל 55 ומעלה) הם הקבוצה שהערכתה את המוכנות הצבאית-לחימתית של צה"ל היא הגבוהה ביותר, הרי שקבוצה זו מעריכה במידה המועטה ביותר את מוכנות העורף.

מוכנות ישראל למלחמה בתחומים שונים בחלוקה לפי גיל (%, מוכנה בצורה די מלאה או מלאה, כלל הציבור)

פילוח לפי מיקום על הרצף החרדי-חילוני מעלה כי החילונים הם הקבוצה שהערכותיה את מוכנות ישראל למלחמה בתחומים השונים הן הנמוכות ביותר- רק כרבע עד כשליש מהם ציינו כי המדינה מוכנה ללחימה מבחינת מוכנות העורף, מבחינת כושר העמידה האזרחי ומבחינת קביעת יעדי מלחמה וניהולה על ידי הדרג המדיני. מבחינת המוכנות צה"ל בתום הצבאי-לחימתי הערכותיהם של החילונים והחרדים הן הנמוכות ביותר.

מוכנות ישראל למלחמה בתחומים שונים בחלוקה לפי מיקום על הרצף חרדי-חילוני (%, כלל הציבור)

כאשר בוחנים את הערכות כושר העמידה האזרחי ומוכנות העורף בדגש על מיגון וכדומה, מצאנו הבדלים ניכרים בין המחוזות השונים. במחוז צפון, שעלול להוות מטרה מרכזית במלחמה הבאה, רק 15% מהמרואיינים ציינו כי העורף מוכן מבחינת מיגון, וכן רק כרבע מתושבי המרכז ותל אביב . זאת לעומת כ- 40% מתושבי הדרום ויהודה ושומרון אשר סבורים כי העורף מוכן מבחינת מיגון. באשר לכושר העמידה האזרחי כמחצית מתושבי הדרום ויהודה ושומרון חושבים כי הציבור הישראלי מוכן, לעומת רק קצת יותר משליש מתושבי תל אביב שסבורים כך.

ישראל מוכנה למלחמה מבחינה אזרחית – כושר עמידה אזרחי ומוכנות העורף (%, לפי מחוזות, יהודים)

מדד הקול הישראלי נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 30/12/19-1/1/20, רואיינו 600 איש ואשה בשפה העברית ו-150 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il