סקירה

התפטרות יו"ר הכנסת - מה קורה עכשיו

| מאת:

מה יקרה לאחר כניסת התפטרותו לתוקף והאם ההתפטרות פוטרת את יו"ר הכנסת מהחובה לקיים את פסק הדין? האם התערבות בג"ץ בנושא הזה הייתה ראויה?

Flash 90

מתי נכנסת התפטרות יו"ר הכנסת לתפקידו?

בתוך 48 שעות (סעיף 5 א2 לתקנון הכנסת)

האם ההתפטרות פוטרת את יו"ר הכנסת מהחובה לקיים את פסק הדין?

לא. משום שההתפטרות תיכנס לתוקף רק בעוד 48 שעות. עד אז הוא מפר את פסק הדין של בית המשפט העליון. יש לכך משמעות חמורה מאוד ותקדימית, בה איש ציבור כלשהו מפר צו של בג"צ, לא כל שכן כשמדובר בראש הרשות המחוקקת. יש בכך פגיעה קשה בשלטון החוק, וקיימת גם האפשרות שבית המשפט יוציא נגדו צו לפי פקודת ביזוי בית המשפט שיכול להטיל עליו קנס כספי.

מה לגבי האיזון בין הרשויות? האם התערבות בג"ץ בנושא הזה הייתה ראויה?

התערבות בג"צ בנושא בחירת היו"ר התחייבה מפרשנות חוק יסוד הכנסת ותקנון הכנסת. במקרה זה בג"צ לא רק שלא "התערב" בפעולת הכנסת, אלא ההיפך – הוא הגן עליה ועל החופש של הרוב בה לפעול ולבחור לו יו"ר כנסת קבוע, בהתאם לתקנון ולפרשנות חוק היסוד. בג"צ מתערב במקרים נדירים ביותר בהליכים פנימיים בכנסת, רק כשיש פגיעה קשה במרקם החיים הפלרמנטריים וביסודות המשטר החוקתיים – והתבצרות אדלשטיין בתפקידו היתה בדיוק כזו. יש לומר עם זאת, שגם מי שלא מסכים כי פסק הדין ראוי ומוצדק משפטית – חייב לציית לו אחרת נהיה במצב של "איש הישר בעיניו יעשה". ראוי להיזכר זה בפרשת "אלון מורה" והתעקשותו של ראש הממשלה מנחם בגין לקיים את פסק הדין של בית המשפט העליון.

מה יקרה לאחר כניסת התפטרותו לתוקף?

מדובר במצב לא פשוט ותקדימי שלא נחזה בחוקים או בתקנון הכנסת. לפי חוק יסוד הכנסת (סעיף 20א (ג)) "נתפנתה משרתו של יושב ראש הכנסת - מפני שהתפטר או נפטר או מפני שקבעה ועדת הכנסת כי מטעמי בריאות נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו - יכהן סגן ליושב ראש כיושב ראש הכנסת בפועל עד שתבחר הכנסת יושב ראש חדש".
אלא שבכנסת הנוכחית טרם מונו עוד סגנים. הוועדה המסדרת רשאית להמליץ על סגנים אך לא מוסמכת לבחור אותם (המליאה היא שבוחרת את סגני היו"ר, ועל כינוס המליאה לשם כך יכול להחליט רק היו"ר).
מכאן שאנו נמצאים במצב שאין לו פתרון ברור לא בחוק יסוד הכנסת, לא בחוק הכנסת ולא בתקנון הכנסת. למצב זה נועד סעיף 141 לתקנון הכנסת, המסמיך את ועדת הכנסת (ובהיעדר ועדת כנסת, את הוועדה המסדרת הנכנסת לנעליה) להחליט בעניין. פתרון אפשרי עליו יכולה להחליט הוועדה המסדרת הוא למנות, בהתאם לרציונאל של סעיף 20 לחוק יסוד הכנסת, הנוגע למצב בו יו"ר הכנסת הקודמת אינו נבחר, את וותיק חברי הכנסת ליו"ר הכנסת (כפי שהיה לפני שתוקן החוק ב-2016) עד לבחירת יו"ר קבוע. יש להדגיש שכל זאת יכול לקרות רק אחרי שתיכנס התפטרותו של אדלשטיין לתוקף.

האם יש אפשרויות נוספות?

באם באמת היה מעוניין יו"ר הכנסת ב"מוצא של כבוד" ולהימנע מהפרת צו של בית משפט, יכול היה (ועדיין יכול - היום) להכריז על כך שנבצר ממנו למלא את תפקידו. כך היתה יכולה הוועדה המסדרת להפעיל את סמכותה לפי סעיף 141, ולהכריז כי ותיק חברי הכנסת ימלא את תפקידו עוד היום.