סקרי קורונה

רוב הישראלים חוששים למצבם הכלכלי

| מאת:

63% מהישראלים סומכים על הגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הרפואה, לעומת 48% שנותנים אמון בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצר. ולמרות הכל, רוב הישראלים אופטימיים וסבורים שהחברה הישראלית תצליח להתאושש מהמשבר

Flash 90

"באופן כללי, איך היית מגדיר את רמת הלחץ שלך כיום, על סולם שבין 1=אין לחץ כלל, ל- 10=לחץ רב מאוד?"

 • רמת הלחץ של הציבור היהודי ממוצעת (5.47) ושל הציבור הערבי מעט גבוהה יותר (6.46).
 • נשים (5.88) חוות קצת יותר לחץ מגברים (5.39).
 • למרות האיום המיוחד עליהם מבחינה בריאותית, פילוח לפי גיל מעלה כי הקבוצה המדווחת פחות מהשאר על לחץ גבוה היא דווקא קבוצת המבוגרים מעל גיל 65 (4.86).
 • פילוח לפי הגדרה דתית (יהודים) מעלה כי הקבוצות שבממוצע הלחץ שלהן הוא הנמוך ביותר הן קבוצות החרדים (5.08) והדתיים (5.12), ומעליהן: החילונים (5.34), המסורתיים הדתיים (5.44) והמסורתיים הלא דתיים (6.12).

"עד כמה אתה חושש או לא חושש למצבך הכלכלי בעתיד הנראה לעין?"                          

 • כשני שליש (65%) מהציבור הישראלי חוששים למצבם הכלכלי בעתיד הנראה לעין.
 • החשש בציבור הערבי גבוה מהחשש בציבור היהודי (78% ו-62%, בהתאמה).
 • פילוח לפי גיל העלה שבכל הקבוצות מדובר ברוב החושש מהעתיד הכלכלי אבל הקבוצה החוששת ביותר הם אנשים בגילי 35-44 (75%) ואחריהם קבוצת הגיל 25-34 (70%).
 • החשש המועט ביותר לעתיד הכלכלי נמצא אצל המבוגרים מעל גיל 65 (51%).
 • פילוח לפי הגדרה דתית (יהודים) מראה כי בעוד שני שליש מהחילונים ומהמסורתיים הלא-דתיים חוששים לעתידם הכלכלי, רק 44% מהחרדים ושיעור דומה מהדתיים (45%) חווים חשש כזה.
 • רוב (71%) מאלה שהכנסתם מתחת לממוצע הביעו חשש לעתידם הכלכלי וכן 66% מאלה שהכנסתם ממוצעת. מקרב אלה שהכנסתם מעל הממוצע רק 50% הביעו חשש זה.

"האם אתה אופטימי או פסימי לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר הנוכחי של החברה הישראלית?"

 • כשני שלישים (67%) מהמרואיינים הם אופטימיים לגבי יכולת ההתאוששות מהמשבר של החברה הישראלית.
 • פילוח לפי הגדרה דתית (יהודים) מעלה רוב גדול לאופטימיים בכל הקבוצות: מסורתיים דתיים– 82% , דתיים – 80%, חרדים – 72.5%, מסורתיים לא דתיים – 63% וחילונים – 62%.

 "האם יש או אין לך אמון באישים ובגורמים המקצועיים המובילים את ההתמודדות עם נגיף הקורונה?"

 • האמון בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הרפואה (63%) גבוה מהאמון בגורמים המקצועיים בממשלה בתחום הכלכלה והאוצר (48%).
 • האמון בראש הממשלה נתניהו (56%) גבוה בהרבה מהאמון בראש כחול-לבן גנץ (28%).
 • היהודים ביטאו אמון רב יותר מהערבים בשני המוסדות ובשני האישים הללו גם יחד.

אמון באישים ובגורמים מקצועיים שונים (%, יהודים וערבים)

אמון בגורמים מקצועיים השונים (%, לפי הצבעה בבחירות האחרונות)