משבר הקורונה והדרך להסרת בירוקרטיה

| מאת:

משבר הקורונה הוא הזדמנות מצוינת להסיר חסמים ביורוקרטיים באמצעות מעבר להצהרות המבוססות על אמון בין בעלי העסקים לממשלה

Shutterstock

הצהרות מהוות מכשיר בעל שימוש הולך וגובר בתחומי כלכלה רבים, ובשנים האחרונות הממשלה משלבת הצהרות ביותר ויותר מצבים שבהם נדרשה עד היום רגולציה כופה.  ההצהרות מגדילות את האמון בין האנשים ובין הממשלה ומאפשרות טיפול מהיר ויעיל יותר בנושאים השונים. תקופת הקורונה עשויה לתת הזדמנות להוריד עוד חסמים בירוקרטיים והשימוש בהצהרות שיעשו אונליין הוא בוודאי כלי שיכול לתמוך במגמה זו. הצהרות מפעילות אצל אנשים מנגנון התנהגותי המגביר את מחויבותם המוסרית לקיים את מה שהצהירו עליו.

עקרונות להצהרה אפקטיבית:

  • ניסוח פשוט ובהיר של ההצהרה
  • חידוד והדגשת התרומה לחברה כתוצאה מעמידה בכללים
  • מעורבות אקטיבית של המצהיר – כגון כתיבה בפועל ולא רק סימון "וי" או לחיצה על כפתור


שימושים אפשריים להצהרות בתקופת קורונה:

בקשה לדמי אבטלה/פיצויים לעצמאים – במקום לדרוש מאנשים להביא טפסים ואישורים על מנת לקבל זכאות לדמי אבטלה או פיצויים, ניתן לעבוד באופן הפוך – לתת לאנשים אפשרות להצהיר על זכאותם, תוך שהם מתחייבים להשלים את האישורים בזמן שייקבע. נוסח ההצהרה צריך להדגיש שהמצהיר יבין שהקנס על אי אמירת אמת יהיה משמעותי יותר בשל ההקלה הבירוקרטית הניתנת לו. ניתן כמובן בהדרגה להרחיב השימוש בהצהרות לכל בקשה של האדם מרשות ממשלתית אשר בשל תקנות הקורונה הופכת מורכבת ומסוכנת יותר.

הצהרה על עבודה מהבית  - כחלק מתוכנית הממשלה עובדים רבים נאלצים לעבוד מהבית. במקרים רבים קשה לפקח על הפרודודטיביות של העובדים (למשל כשאין תוצר ברור) . מוצע לייצר מערכת שבה יהיו 2 הצהרות, האחת מראש בתחילת היום, בלשון עתיד בה יצהירו העובדים על כמה שעות הם מתכוונים להקדיש נטו לעבודה  בהינתן הנסיבות הביתיות בהם הם נמצאים , והתחייבות להימנע מדיווח יתר על שעות שבהם לא עבדו בפועל. ובסוף היום נוסח אחר של
הצהרה שיהיה בנוסח של לשון עבר שבו יידרשו העובדים לציין כמה שעות עבדו בפועל ואולי אף לציין בצורה מפורטת יותר על מה עבדו.

הצהרה על ציות לבידוד ביתי – במקרים בהם נדרש אדם לשהות בבידוד ביתי עליו להצהיר כי יש בביתו התנאים המאפשרים בידוד (חדר נפרד וכד' ולכן יש לאפשר אפשרות לכתוב כי אין בביתו התנאים הדרושים לבידוד ביתי), כי הוא מודע לכללי הבידוד וכי הוא מתחייב לפעול לפי הכללים במשך הזמן בו הוא אמור לשהות בבידוד. יש מקום לחייב חתימה על הצהרה כזו מדי יום של בידוד. יש להפוך אי חתימה על הצהרה במקרה כזה לעבירה כשלעצמה כדי למנוע הפרה במחדל.

הצהרה מראש על נסיבות יציאה מהבית – הסיכוי שאנשים יעמדו במגבלות היציאה מהבית, אם יידרשו להצהיר על כך, תגדיל את הסיכוי שיעמדו בכך מרצונם. באופן מעשי, ניתן לפתוח באפליקציית "מגן" אזור ובו ניתן להצהיר על כוונה לצאת לקניות, לסיוע לקשישים, יציאה לעבודה או פעילות אוורור ברדיוס 100 מטר עם בני המשפחה. טרם ההצהרה, ייחשף המצהיר שוב לחשיבות שמירה על הנהלים לטובתו ולטובת הציבור, וכך ישקול שנית את יציאתו. בניגוד לשלוש הקטיגוריות הקודמות במקרה זה, המידע על מטרת היציאה יישמר על הטלפון ולא ישודר למשרד  הבריאות או לכל גורם אחר, באופן שלא ניתן לשנותו, והאנשים יידרשו להראותו אך ורק לשוטר, דבר שישפר את התקשורת שבין האזרחים וגורמי האכיפה. השימוש באפליקציה יביא בחובו יתרון נוסף שכן ניתן יהיה להתאים את סוג הכללים אליהם יחשף האדם לסוג הפעילות ביחס אליה הוא מצהיר כי יצא ולדאוג כי הם מחודדים עבורו סמוך לרגע בו הוא אמור לציית להם. כך למשל לפני יציאה לקניות, הטופס שייפתח באפליקציה ידרוש מן האדם התחייבות ללבישת מסכה, להימנע מהתקרבות מוגזמת לקופות וכד'.

נוסח אפשרי להצהרה:

אני עומד לצאת כעת לקנות מוצרי מזון בחנות X. מדדתי חום בדיוק לפני יציאתי ואין לי כרגע חום. איני סובל משום תסמין ולא הייתי במגע כלשהו המחייב בידוד.  אני מתחייב לשוב לביתי מיד בתום הקניות. אני מתחייב לחבוש מסכה בזמן הקניות, להימנע מהתקהלות או מקרבה של מתחת ל 2 מטר לקונה אחר או לקופאים. אני מודע לכך שווירוס הקורונה מדבק מאד ולכן אי שמירה על כללי משרד הבריאות עשויה לפגוע בבני משפחתי ובקהילה בה אני חי. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי אי עמידה בהצהרה עשויה במקרים מסוימים להיחשב לחלק ממשפחת עבירות המרמה אשר נושאות בצדן עונשים מחמירים במיוחד