מדד הקול הישראלי

השלכות הקורונה על החברה החרדית

משבר הקורונה פגע כלכלית במשקי בית רבים, ולא פסח גם על החברה החרדית. בעוד מרבית החרדים מתכננים לצמצם בהוצאות השוטפות, ישנם גם לא מעט משקי בית חרדיים שמתכוונים להגדיל את היקף המשרה של אחד מבני הזוג, ובכחמישית מהם- אחד מבני הזוג שלא עבד עד היום, מתכוון לצאת לעבוד

Flash 90

"מה לדעתך מידת השפעתם הפוליטית של החרדים על מדינת ישראל ביחס לחלקם באוכלוסייה" (%, יהודים ללא חרדים)

"באיזו מידה השפיעה כניסת כוחות צבא ופיקוד העורף ליישובים חרדיים בעת התפשטות הקורונה על יחס החברה החרדית לצה"ל?" (%, חרדים)

"משבר הקורונה פגע מבחינה כלכלית במשקי בית רבים. אם גם משק בית שלכם נפגע, כיצד בכוונתכם להתמודד עם הפגיעה" (%, חרדים) ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת

"משבר הקורונה פגע מבחינה כלכלית במשקי בית רבים. אם גם משק בית שלכם נפגע, כיצד בכוונתכם להתמודד עם הפגיעה" (%, חרדים) ניתן היה לסמן יותר מתשובה אחת

השאלות הן חלק  ממדד הקול הישראלי, אשר נערך על ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 30/4-3/5/2020, רואיינו בשפה העברית 546 איש ואשה יהודים שאינם חרדים ו- 130 חרדים, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית למדגם היהודי ללא חרדים – 4.3%±, טעות הדגימה למדגם החרדי 8.8%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון מדגם.