סקירה

על שולחן הממשלה- המלצות מדיניות לצמצום הפערים בין יהודים וערבים

| מאת:

מהם האתגרים הבוערים שעל הממשלה ה-35 לטפל בהם, על מנת להביא לצמצום הפערים בין האוכלוסייה היהודית לזו הערבית במדינת ישראל?

Flash 90

סבסוד ותמריצים

 • סבסוד לתקופה מוגדרת של 75% משכר העובדים בשכר נמוך בענפים שנפגעו קשה בתקופה זו, לפחות עד שנראה התאוששות מסוימת במשק- ההערכה לקראת קיץ 2021.
 • לשלב אוכלוסיות מחולשות למעגל מקבלי המענקים. למשל עובדים זמניים/עונתיים שעובדים בחקלאות, עובדי קבלן.
 • הענקת דמי אבטלה לצעירים בגילאי 18-20
 • תמרוץ מעסיקים להעסקת נשים בעבודה מלאה מהבית
 • מתן תמריצים להסבה מקצועית מותאמת לשוק העבודה העתידי
 • מתן תמריצים לחברות ואזורי תעשיה לקליטת עובדים בהיקפים משמעותיים.
 • הקלת הקריטריונים לזכאות לבעלי עסקים קטנים וזעירים.
 • עידוד עבודה מרחוק כך ששוק המשרות לאוכלוסייה מהפריפריה יגדל משמעותית.בעיקר משרות תכנות, בדומה למודל של לוטוס בדליית אל כרמל.

מסלולי תעסוקה

חיזוק מערך ההכשרות המקצועיות וקידום תוכניות התמחות בשכר לצעירים בוגרי תואר ראשון בחברות גדולות במשק.

תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים

 • ביטול המגבלות והעיקולים שהוטלו לפני שנת 2017 כתנאי לקבלת הלוואה בערבות המדינה, והתבססות על ההיסטוריה הפיננסית של העסק בשלוש שנים האחרונות.
 • הקמת מערך הלוואת לעסקים קטנים ובינוניים תוך הגדרת פתרונות ממוקדים
 • צמצום הדרישה לביטחונות והעלאת שיעור ערבות המדינה שניתנת להלוואות בקרן ייעודית משיעור של 15% הקיים כיום ל- 30%.

צמצום הפערים הדיגיטליים

 • השוואת תשתיות האינטרנט והסלולר בישובים הערביים
 • תגבור היקף לימודי המדע והטכנולוגיה בבתי ספר בחינוך הערבי תוך דגש על טיפוח מיומנויות טכניות וקוגניטיביות המאפשרות פתרון בעיות בסביבה דיגיטלית.
 • האצת תהליכים של למידה מרחוק.
 • תגבור פרויקט 'מחשב לכל ילד'.

המלצות כלליות בעקבות ניהול משבר הקורונה

ייצוג אזרחים ערבים במוקדי קבלת ההחלטות: עם פרוץ המגיפה הוקם בממשלה מטה חירום ממשלתי בתיאום וריכוז המל"ל. אולם בגוף זה, כמו גם בגופים ומשרדים ממשלתיים רבים אחרים, אין ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית, בייחוד בדרגי הביניים ובדרג הבכיר. החשיבות בייצוגם של האזרחים הערבים במוקדי קבלת ההחלטות חיונית בזמני חירום כמו גם בשגרה:

 • יש לקדם את ייצוג האזרחים הערבים, ונשים ערביות בשלב תהליך גיבוש המדיניות, תכנון יישומה, גיבוש המסרים והנראות הציבורית.
 • יש להקים מנגנוני שיתוף והתייעצות שוטפים עם הגופים הייצוגיים והמקצועיים של החברה הערבית, ובראשם ועד ראשי הרשויות הערביות ומטה החירום להתמודדות עם מגפת הקורונה בחברה הערבית.

בעת משבר הקורונה היה מקום לעצור את הריסות המבנים והשטחים החקלאיים.