סקר מיוחד

מתקשים להשיב: מי שומר הכי טוב על הדמוקרטיה בישראל

| מאת:

סקר דעת קהל מיוחד של מרכז גוטמן בחן מיהם הגופים השומרים על הדמוקרטיה הישראלית, ועד כמה הציבור אופטימי לגבי עתיד הדמוקרטיה. בין התומכים למתנגדים אין כיום הסכמה על שאלות היסוד הנוגעות למהות הבסיסית של חיים בדמוקרטיה

Flash 90

ממצאים:

"מי מהגופים הבאים שומר הכי טוב על הדמוקרטיה בישראל כיום?"

 • הציבור בישראל מתקשה כיום להשיב על השאלה מי שומר הכי טוב על הדמוקרטיה בישראל. למעשה, התשובה הנפוצה במדגם היהודי (31%) ובמדגם הערבי (28%) הייתה "לא יודע"!
 • 15.5% מהיהודים ו-26% מהערבים בחרו בבית המשפט כשומר הטוב ביותר על הדמוקרטיה.
 • במקום השני בקרב היהודים נמצאים הכנסת והיועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (13%). בקרב הערבים במקום השני נמצא היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (13%) ובשלישי התקשורת (12%).

מי מהגופים הבאים שומר הכי טוב על הדמוקרטיה בישראל כיום? (%, יהודים וערבים)

 • פילוח המוסדות שבראש לפי הצבעה בבחירות מעלה הבדלים ניכרים. בקרב מצביעי המפלגות החרדיות תופסים את שני המקומות הראשונים הכנסת והממשלה (יהדות התורה: הממשלה 26%, הכנסת 26%; ש"ס: הממשלה 23%, הכנסת 22%). כך גם בקרב מצביעי מפלגות הימין (הליכוד: הממשלה 18%, הכנסת 18%; ימינה: הכנסת 22%, הממשלה 15%). במרכז ובשמאל נמצאים במקומות הראשונים מערכת המשפט והיועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (כחול-לבן: מערכת המשפט 25%, היועמ"ש והפרקליטות 22%; העבודה-גשר-מרצ: מערכת המשפט 31%, היועמ"ש והפרקליטות 24%; הרשימה המשותפת: מערכת המשפט 27%, היועמ"ש והפרקליטות 17%). תשובות מצביעי ישראל ביתנו קרובות לתשובות מצביעי המרכז והשמאל יותר מאשר לאלה של מצביעי המפלגות החרדיות והימין (מערכת המשפט במקום הראשון- 19%, ובמקום השני היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות והתקשורת 12%).

מי מהגופים הבאים שומר הכי טוב על הדמוקרטיה בישראל כיום? (%, כלל המדגם, לפי הצבעה בבחירות)

  מקום 1 מקום 2
יהדות התורה הממשלה והכנסת (26%)  
ש"ס הממשלה (23%) הכנסת (22%)
ימינה הכנסת (22%) הממשלה (15%)
הליכוד הממשלה והכנסת (18%)  
העבודה-גשר-מרצ מערכת המשפט (31%) היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (24%)
כחול לבן מערכת המשפט (25%) היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (22%)
הרשימה המשותפת הכנסת (27%) היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (17%)
ישראל ביתנו הכנסת (19%) היועץ המשפטי לממשלה (12%)

"מי מהגופים הבאים הכי פוגע בדמוקרטיה בישראל כיום?"

 • ממצא מעניין ביותר הוא כי בעוד שבשאלה לגבי התרומה לדמוקרטיה שיעור הלא יודעים היה גבוה, הרי שבשאלה לגבי הגופים הפוגעים בה שיעור זה נמצא נמוך בהרבה! (יהודים 13.5%, ערבים 22%). במילים אחרות – הכיוון החיובי הוא פחות וודאי לנשאלים מהכיוון השלילי.
 • המוסד שנתפס כהכי פוגע בדמוקרטיה כיום הוא הממשלה (24% מהיהודים ו-28% מהערבים). במדגם היהודי במקום השני נמצאת מערכת המשפט (16%) ובשלישי התקשורת (15%), ואילו במדגם הערבי – המשטרה במקום השני (18.5%) והכנסת בשלישי (18%).

מי מהגופים הבאים הכי פוגע בדמוקרטיה בישראל כיום? (%, יהודים וערבים)

 • לדעת מצביעי המפלגות החרדיות הגוף הפוגע במידה הרבה בדמוקרטיה הישראלית הוא מערכת המשפט (יהדות התורה: 31% ש"ס: 33%). בקרב מצביעי יהדות התורה היועמ"ש והפרקליטות במקום השני (25%) ואילו בקרב מצביעי ש"ס במקום השני התקשורת (28%).
 • מערכת המשפט תופסת את המקום הראשון כהכי פוגעת בדמוקרטיה גם בקרב מצביעי הליכוד (24%) וימינה (33%). במקום השני אצל שתי מפלגות אלה נמצאים כלי התקשורת (הליכוד: 22%, ימינה: 20%).
 • בעיני מצביעי המרכז, השמאל ו"ישראל ביתנו" המוסד שנתפס כהכי פוגע בדמוקרטיה הוא הממשלה (כחול לבן: 42%, העבודה-גשר-מרצ: 41%, ישראל ביתנו: 33%) ובמקום השני הכנסת (כחול-לבן: 24%, העבודה-גשר-מרצ: 24%, ישראל ביתנו: 19%).
 • בקרב הרשימה המשותפת גם כן הממשלה במקום הראשון (34%), אך במקום השני המשטרה (25%).

 • מי מהגופים הבאים הכי פוגע בדמוקרטיה בישראל כיום? (%, כלל הציבור, לפי הצבעה בבחירות)

  מקום 1 מקום 2
יהדות התורה מערכת המשפט (31%) היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (25%)
ש"ס מערכת המשפט (33%) היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות (12%)
ימינה מערכת המשפט (33%) התקשורת (20%)
הליכוד מערכת המשפט (24%) התקשורת (22%)
כחול לבן הממשלה (42%) הכנסת (24%)
העבודה-גשר-מרצ הממשלה (41%) הכנסת (24%)
הרשימה המשותפת הממשלה (34%) הכנסת (18%)
ישראל ביתנו הממשלה (33%) הכנסת (19%)
 • פילוח עמדות המפלגות השונות כלפי בית המשפט מעלה כי בעוד במפלגות השמאל והמרכז בין רבע לשליש מהמרואיינים ציינו כי מערכת המשפט שומרת על הדמוקרטיה, ואחוזים בודדים ממצביעי אותן מפלגות ציינו כי מערכת המשפט פוגעת בדמוקרטיה, הרי שבקרב מצביעי מפלגות הימין והמפלגות החרדיות התמונה הופכית כמעט בדיוק – בין רבע לשליש סבורים שמערכה המשפט פוגעת בדמוקרטיה ואחוזים בודדים שהיא שומרת עליה.

תפיסת בתי המשפט כשומרים וכפוגעים בדמוקרטיה (%, כלל המדגם, חלוקה לפי הצבעה בבחירות)

"לדעתך, האם תנועות המחאה של היום יותר שומרות או יותר פוגעות בדמוקרטיה?"

 • שיעור הסבורים כיום כי תנועות המחאה שומרות על הדמוקרטיה עולה בבירור על שיעורם של אלה הסבורים כי הן פוגעות בה (48% לעומת 37.5%).
 • ממצא מעניין הוא שמצביעי המפלגות החרדיות, שבעצמם מעורבים תכופות במחאות רחוב, הם הסבורים בשיעורים הגבוהים ביותר כי המחאה פוגעת בדמוקרטיה ואינם רואים בה זכות דמוקרטית בסיסית.

תנועות המחאה של היום - יותר שומרות או יותר פוגעות בדמוקרטיה? (%, כלל המדגם, לפי הצבעה)

"האם בעקבות משבר הקורונה יש בדעתך לשנות את הצבעתך בבחירות הקרובות?"

 • כשליש מהמרואיינים ענו שהם בטוחים או חושבים לשנות את הצבעתם בבחירות קרובות בעקבות משבר הקורונה.
 • פילוח לפי הצבעה בבחירות הקודמות לכנסת מעלה כי שיעור אלה שבטוחים או חושבים שישנו את הצבעתם גבוה במיוחד בקרב מצביעי כחול לבן, עבודה-גשר-מרצ והליכוד.

שיעור הבטוחים או חושבים שישנו את הצבעתם בבחירות קרובות בעקבות משבר הקורונה (%, כלל המדגם, חושבים או בטוחים שישנו)

"לדעתך, באיזו מידה נפגע או לא הטיפול של ראש הממשלה נתניהו במשבר הקורונה בגלל הצורך לטפל בענייניו המשפטיים?"

 • רוב המרואיינים (57%) סבורים כי הטיפול של ראש הממשלה נתניהו במשבר הקורונה נפגע בגלל הצורך לטפל בענייניו המשפטיים.
 • פילוח לפי מפלגות מעלה כי גם בליכוד, מפלגתו של ראש הממשלה, שיעור הסבורים כך הוא גבוה מאוד (43%).

סבורים כי הטיפול של ראש הממשלה נתניהו במשבר הקורונה נפגע בגלל הצורך לטפל בענייניו המשפטיים (%, כלל המדגם, לפי הצבעה)

 • הצלבה של התשובות לשתי השאלות האחרונות מעלה כי שיעור השוקלים לשנות את הצבעתם הוא הגבוה ביותר בקרב מי שמעריכים כי תפקוד ראש הממשלה נפגע מאוד בשל עיסוקו בענייניו המשפטיים והנמוך ביותר הקרב מי שמעריכים כי תפקודו לא נפגע כלל בשל כך.

חושבים/בטוחים שישנו את הצבעתם בבחירות (%, כלל הציבור, בחלוקה השפעת ענייניו המשפטים של ראש הממשלה על טיפולו במשבר הקורונה)

סקר בזק ישראל בימי הקורונה 11 נערך על- ידי מרכז גוטמן לחקר דעת קהל והמדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה. בסקר, שנערך באינטרנט ובטלפון (השלמות של קבוצות שאינן מיוצגות כראוי במרשתת) בין התאריכים 11-12/8/2020, רואיינו 620 איש ואשה בשפה העברית ו-150 בשפה הערבית, המהווים מדגם ארצי מייצג של כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל בגילאי 18 ומעלה. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 3.7%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון סמית בהנהלת רפי סמית. לקובץ הנתונים המלא ראו: https://dataisrael.idi.org.il