סקרי קורונה

משבר האמון של הצעירים החרדים

משבר הקורונה מערער את אמונם של החרדים בנבחריהם - 38% מהצעירים החרדים מעריכים כי אמון החרדים בנציגיהם בכנסת נפגע בעקבות המשבר, ו-53% סבורים שהאמון בממשלה נפגע גם הוא. בהנהגה הרבנית, לעומת זאת, רוב גדול מעריך כי האמון לא נפגע כלל, או נפגע במידה מועטה בלבד

Flash 90

"אי הציות הגובר להנחיות בקרב הציבור החרדי מייצג סנטימנט חזק מאוד בקרב אוכלוסייה זו, ומביע אי אמון במדיניות הממשלה ומשתקף בנתוני הסקר שערכנו", כך אומר ד"ר גלעד מלאך, ראש התכנית לחרדים בישראל במכון הישראלי לדמוקרטיה. עוד הוא מציין, כי "חלק ניכר מן האוכלוסייה החרדית מרגיש שהחרדים הופלו ב"גזרות הקורונה", וכי אין דין בית כנסת כדין הפגנה. הפגיעה הקהילתית והדתית באה לידי ביטוי גם בכעס גדול מאוד מצד הבוחרים החרדים כלפי הנציגים החרדים, שבגדו כביכול בתפקידם ולא דאגו מספיק לבוחריהם. חלקים מן הציבור החרדי "מצביעים ברגליים" ואינם קשובים אפילו לנציגות הפוליטית החרדית ולראשי הרשויות החרדיות".

האם בעקבות משבר הקורונה נפגע אמון החרדים במוסדות השונים? (%, כלל המדגם)

אמון החרדים במוסדות השונים נפגע במידה רבה עד רבה מאוד (%, לפי זרם)


הסקר נערך באמצעות הטלפון, בין התאריכים 10-18/8/2020. לצורך כך, רואיינו 484 גברים חרדים בין הגילאים 18 ל-30, המהווים מדגם מייצג לאוכלוסיית המחקר. טעות הדגימה המרבית לכלל המדגם 4.5%± ברמת ביטחון של 95%. עבודת השדה בוצעה על ידי מכון המחקר "אסקריא", המתמחה באוכלוסייה החרדית