סקירה

כל הרשימות המשותפות במקום אחד

| מאת:

אמנם רשימות משותפות אינן תופעה חדשה, אך הדומיננטיות שלהן במערכת הפוליטית גדלה עם השנים, עד שהגיעה לשיא במערכות הבחירות של 2020-2019 (והתמתנה בבחירות 2021). סקירה זו מונה את כל הרשימות המשותפות שנבחרו לכנסת מאז הבחירות הראשונות ב-1949 ועד בחירות 2021, והמפלגות שאותן ייצגה כל רשימה כזו

Flash 90

אמנם רשימות משותפות אינן חדשות – הן ליוו את המערכת הפוליטית בישראל מראשיתה – אבל הדומיננטיות שלהן במערכת הפוליטית גדלה עם השנים, עד שהגיעה לשיא במערכות הבחירות של 2020-2019. בבחירות לכנסת ה-23 שנערכו במרץ 2020, 6 מתוך 8 הרשימות שנבחרו לכנסת היו רשימות משותפות: כחול לבן, הליכוד (שהתמודד ברשימה משותפת עם כולנו), העבודה-גשר-מרצ, ימינה, יהדות התורה והרשימה המשותפת. בבחירות אלה, סוגיות הנוגעות להרכב הרשימות המשותפות זכו לבולטות רבה – הן לפני הבחירות, בין היתר בעקבות "דרמות" כמו החבירה של מפלגת הבית היהודי לרשימת ימינה ממש לפני הגשת הרשימות, והן אחריהן, במיוחד בהקשר של פיצול סיעות משותפות (העבודה-גשר-מרצ, כחול לבן, ימינה). בבחירות 2021 הצטמצמה תופעה זו, ומפלגות רבות דווקא העדיפו לרוץ לכנסת בנפרד ולא לחבור לרשימה משותפת (למשל יש עתיד, העבודה, מרצ, רע"ם וימינה). ימים יגידו אם מדובר בראשיתה של "חזרה לנורמליות" בהיבט זה.

בטבלה להלן מופיעות שמות כל הרשימות המשותפות שנבחרו לכנסת מאז הבחירות הראשונות ב-1949 ועד בחירות 2021, והמפלגות שאותן ייצגה כל רשימה כזו.

נספח: רשימות משותפות שנבחרו לכנסת, 2021-1949

שנת בחירות רשימה מפלגה (שנבחרה לכנסת)בטבלה לא מופיעות מפלגות שאמנם יוצגו ברשימה המשותפת, אך נציגיהן מוקמו במקומות נמוכים מדי ברשימה ולא נבחרו לכנסת מיד לאחר הבחירות
1949החזית הדתית המאוחדתהמזרחי
הפועל המזרחי
אגודת ישראל
פועלי אגודת ישראל
1955

חזית דתית לאומית

המזרחי
הפועל המזרחי
1955
 
חזית דתית תורתית
 
אגודת ישראל
פועלי אגודת ישראל
1959
 
חזית דתית תורתית
 
אגודת ישראל
פועלי אגודת ישראל
1965
 
המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל
 
מפא"י
אחדות העבודה – פועלי ציון
1965
 
גח"ל
 
חרות
המפלגה הליברלית
1969
 
המערך
 
העבודה
מפ"ם
1969
 
גח"ל
 
חרות
ליברלים
1973
 
המערך
 
העבודה
מפ"ם
1973
 
 
 
הליכוד
 
 
 
חרות
המפלגה הליברלית
הרשימה הממלכתית
המרכז החופשי
1973
 
חזית דתית תורתית
 
אגודת ישראל
פועלי אגודת ישראל
1977
 
 
הליכוד
 
 
חרות
המפלגה הליברלית
לע"ם
1977
 
המערך
 
העבודה
מפ"ם
1977
 
מחנה של"י
 
מוקד
מר"י/העולם הזה
1981
 
 
הליכוד
 
 
חרות
המפלגה הליברלית
לע"ם
1981
 
המערך
 
העבודה
מפ"ם
1984
 
 
המערך
 
 
העבודה
מפ"ם
ליברלים עצמאיים
1984
 
הליכוד
 
חרות
המפלגה הליברלית
1984
 
התחיה-צומת
 
התחייה
צומת
1984 מורשה מצ"ד
    פועלי אגודת ישראל
1988
 
אגודת ישראל
 
אגודת ישראל
פועלי אגודת ישראל
1992
 
 
מרצ
 
 
מפ"ם
רצ
שינוי
1992
 
 
יהדות התורה
 
 
אגודת ישראל
דגל התורה
מוריה
1996
 
 
הליכוד-גשר-צומת
 
 
הליכוד
גשר
צומת
1996
 
 
מרצ
 
 
מפ"ם
רצ
שינוי
1996
 
חד"ש-בל"ד
 
חד"ש
בל"ד
1996
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
1999
 
 
ישראל אחת
 
 
העבודה
גשר
מימד
1999
 
מרצ
 
רצ
מפ"ם
1999
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
1999
 
רע"ם
 
מד"ע
רע"ם
1999
 
 
האיחוד הלאומי
 
 
תקומה
מולדת
חרות
1999
 
בל"ד
 
בל"ד
תע"ל
2003
 
העבודה-מימד
 
העבודה
מימד
2003
 
 
האיחוד הלאומי
 
 
ישראל ביתנו
תקומה
מולדת
2003
 
 
מרצ
 
 
מפ"ם
רצ
הבחירה הדמוקרטית
2003
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2003
 
חד"ש-תע"ל
 
מק"י
תע"ל
2003
 
רע"ם
 
מד"ע
רע"ם
2006
 
העבודה-מימד
 
העבודה
מימד
2006
 
 
 
האיחוד הלאומי – המפד"ל
 
 
 
מולדת
מפד"ל
תקומה
ציונות דתית לאומית מתחדשת
2006
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2006
 
 
רע"ם-תע"ל
 
 
רע"ם
תע"ל
מד"ע
2009
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2009
 
 
רע"ם-תע"ל
 
 
רע"ם
תע"ל
מד"ע
2009
 
 
האיחוד הלאומי
 
 
תקומה
התקווה
ארץ ישראל שלנו
2013
 
הליכוד – ישראל ביתנו
 
הליכוד
ישראל ביתנו
2013
 
הבית היהודי
 
הבית היהודי
האיחוד הלאומי-תקומה
2013
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2013
 
רע"ם-תע"ל
 
רע"ם
תע"ל
2015
 
המחנה הציוני
 
העבודה
התנועה
2015
 
 
 
הרשימה המשותפת
 
 
 
מק"י
תע"ל
רע"ם
בל"ד
2015
 
הבית היהודי
 
הבית היהודי
האיחוד הלאומי-תקומה
2015
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2019א'
 
הליכוד
 
הליכוד
אח"י
2019א'
 
 
כחול לבן
 
 
חוסן לישראל
יש עתיד
תל"ם
2019א'
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2019א'
 
חד"ש-תע"ל
 
מק"י
תע"ל
2019א'
 
איחוד מפלגות הימין
 
הבית היהודי
האיחוד הלאומי-תקומה
2019א'
 
רע"ם-בל"ד
 
רע"ם
בל"ד
2019ב'
 
 
כחול לבן
 
 
חוסן לישראל
יש עתיד
תל"ם
2019ב'
 
הליכוד
 
הליכוד
כולנו
2019ב'
 
 
 
הרשימה המשותפת
 
 
 
מק"י
תע"ל
רע"ם
בל"ד
2019ב'
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2019ב'
 
 
ימינה
 
 
הבית היהודי
האיחוד הלאומי-תקומה
הימין החדש
2019ב'
 
העבודה-גשר
 
העבודה
גשר
2019ב'
 
 
המחנה הדמוקרטי
 
 
מרצ
ישראל דמוקרטית
התנועה הירוקה
2020
 
הליכוד
 
הליכוד
כולנו
2020
 
 
כחול לבן
 
 
חוסן לישראל
יש עתיד
תל"ם
2020
 
 
 
הרשימה המשותפת
 
 
 
מק"י
תע"ל
רע"ם
בל"ד
2020
 
יהדות התורה
 
אגודת ישראל
דגל התורה
2020
 
 
העבודה-גשר-מרצ
 
 
העבודה
גשר
מרצ
2020
 
 
 
 
ימינה
 
 
 
 
האיחוד הלאומי-תקומה
הבית היהודי
הימין החדש
2021

הליכוד

הליכוד
עתיד אחד
2021

יהדות התורה

אגודת ישראל
דגל התורה
2021


הציונות הדתית


האיחוד הלאומי-תקומה
עוצמה יהודית
נעם
2021


הרשימה המשותפת


מק"י
תע"ל
בל"ד
2021

תקווה חדשה

תקווה חדשה
דרך ארץ