סקירה

כל הרשימות המשותפות במקום אחד

| מאת:

אמנם רשימות משותפות אינן תופעה חדשה, אך הדומיננטיות שלהן במערכת הפוליטית גדלה עם השנים, עד שהגיעה לשיא במערכות הבחירות של 2020-2019 (והתמתנה בבחירות 2021). סקירה זו מונה את כל הרשימות המשותפות שנבחרו לכנסת מאז הבחירות הראשונות ב-1949 ועד בחירות 2021, והמפלגות שאותן ייצגה כל רשימה כזו

Flash 90

אמנם רשימות משותפות אינן חדשות – הן ליוו את המערכת הפוליטית בישראל מראשיתה – אבל הדומיננטיות שלהן במערכת הפוליטית גדלה עם השנים, עד שהגיעה לשיא במערכות הבחירות של 2020-2019. בבחירות לכנסת ה-23 שנערכו במרץ 2020, 6 מתוך 8 הרשימות שנבחרו לכנסת היו רשימות משותפות: כחול לבן, הליכוד (שהתמודד ברשימה משותפת עם כולנו), העבודה-גשר-מרצ, ימינה, יהדות התורה והרשימה המשותפת. בבחירות אלה, סוגיות הנוגעות להרכב הרשימות המשותפות זכו לבולטות רבה – הן לפני הבחירות, בין היתר בעקבות "דרמות" כמו החבירה של מפלגת הבית היהודי לרשימת ימינה ממש לפני הגשת הרשימות, והן אחריהן, במיוחד בהקשר של פיצול סיעות משותפות (העבודה-גשר-מרצ, כחול לבן, ימינה). בבחירות 2021 הצטמצמה תופעה זו, ומפלגות רבות דווקא העדיפו לרוץ לכנסת בנפרד ולא לחבור לרשימה משותפת (למשל יש עתיד, העבודה, מרצ, רע"ם וימינה). ימים יגידו אם מדובר בראשיתה של "חזרה לנורמליות" בהיבט זה.

בטבלה להלן מופיעות שמות כל הרשימות המשותפות שנבחרו לכנסת מאז הבחירות הראשונות ב-1949 ועד בחירות 2021, והמפלגות שאותן ייצגה כל רשימה כזו.

נספח: רשימות משותפות שנבחרו לכנסת, 2021-1949

1949

החזית הדתית המאוחדת

המזרחי

הפועל המזרחי

אגודת ישראל

פועלי אגודת ישראל

1955

חזית דתית לאומית

המזרחי

הפועל המזרחי

1955

חזית דתית תורתית

אגודת ישראל

פועלי אגודת ישראל

1959

חזית דתית תורתית

אגודת ישראל

פועלי אגודת ישראל

1965

המערך לאחדות פועלי ארץ ישראל

מפא"י

אחדות העבודה – פועלי ציון

1965

גח"ל

חרות

המפלגה הליברלית

1969

המערך

העבודה

מפ"ם

1969

גח"ל

חרות

ליברלים

1973

המערך

העבודה

מפ"ם

1973

הליכוד

חרות

המפלגה הליברלית

הרשימה הממלכתית

המרכז החופשי

1973

חזית דתית תורתית

אגודת ישראל

פועלי אגודת ישראל

1977

הליכוד

חרות

המפלגה הליברלית

לע"ם

1977

המערך

העבודה

מפ"ם

1977

מחנה של"י

מוקד

מר"י/העולם הזה

1981

הליכוד

חרות

המפלגה הליברלית

לע"ם

1981

המערך

העבודה

מפ"ם

1984

המערך

העבודה

מפ"ם

ליברלים עצמאיים

1984

הליכוד

חרות

המפלגה הליברלית

1984

התחיה-צומת

התחייה

צומת

1984

מורשה

מצ"ד

פועלי אגודת ישראל

1988

אגודת ישראל

אגודת ישראל

פועלי אגודת ישראל

1992

מרצ

מפ"ם

רצ

שינוי

1992

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

מוריה

1996

הליכוד-גשר-צומת

הליכוד

גשר

צומת

1996

מרצ

מפ"ם

רצ

שינוי

1996

חד"ש-בל"ד

חד"ש

בל"ד

1996

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

1999

ישראל אחת

העבודה

גשר

מימד

1999

מרצ

רצ

מפ"ם

1999

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

1999

רע"ם

מד"ע

רע"ם

1999

האיחוד הלאומי

תקומה

מולדת

חרות

1999

בל"ד

בל"ד

תע"ל

2003

העבודה-מימד

העבודה

מימד

2003

האיחוד הלאומי

ישראל ביתנו

תקומה

מולדת

2003

מרצ

מפ"ם

רצ

הבחירה הדמוקרטית

2003

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2003

חד"ש-תע"ל

מק"י

תע"ל

2003

רע"ם

מד"ע

רע"ם

2006

העבודה-מימד

העבודה

מימד

2006

האיחוד הלאומי – המפד"ל

מולדת

מפד"ל

תקומה

ציונות דתית לאומית מתחדשת

2006

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2006

רע"ם-תע"ל

רע"ם

תע"ל

מד"ע

2009

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2009

רע"ם-תע"ל

רע"ם

תע"ל

מד"ע

2009

האיחוד הלאומי

תקומה

התקווה

ארץ ישראל שלנו

2013

הליכוד – ישראל ביתנו

הליכוד

ישראל ביתנו

2013

הבית היהודי

הבית היהודי

האיחוד הלאומי-תקומה

2013

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2013

רע"ם-תע"ל

רע"ם

תע"ל

2015

המחנה הציוני

העבודה

התנועה

2015

הרשימה המשותפת

מק"י

תע"ל

רע"ם

בל"ד

2015

הבית היהודי

הבית היהודי

האיחוד הלאומי-תקומה

2015

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2019א'

הליכוד

הליכוד

אח"י

2019א'

כחול לבן

חוסן לישראל

יש עתיד

תל"ם

2019א'

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2019א'

חד"ש-תע"ל

מק"י

תע"ל

2019א'

איחוד מפלגות הימין

הבית היהודי

האיחוד הלאומי-תקומה

2019א'

רע"ם-בל"ד

רע"ם

בל"ד

2019ב'

כחול לבן

חוסן לישראל

יש עתיד

תל"ם

2019ב'

הליכוד

הליכוד

כולנו

2019ב'

הרשימה המשותפת

מק"י

תע"ל

רע"ם

בל"ד

2019ב'

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2019ב'

ימינה

הבית היהודי

האיחוד הלאומי-תקומה

הימין החדש

2019ב'

העבודה-גשר

העבודה

גשר

2019ב'

המחנה הדמוקרטי

מרצ

ישראל דמוקרטית

התנועה הירוקה

2020

הליכוד

הליכוד

כולנו

2020

כחול לבן

חוסן לישראל

יש עתיד

תל"ם

2020

הרשימה המשותפת

מק"י

תע"ל

רע"ם

בל"ד

2020

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2020

העבודה-גשר-מרצ

העבודה

גשר

מרצ

2020

ימינה

האיחוד הלאומי-תקומה

הבית היהודי

הימין החדש

2021

הליכוד

הליכוד

עתיד אחד

2021

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2021

הציונות הדתית

האיחוד הלאומי-תקומה

עוצמה יהודית

נעם

2021

הרשימה המשותפת

מק"י

תע"ל

בל"ד

2021

תקווה חדשה

תקווה חדשה

דרך ארץ

2022

הציונות הדתית

האיחוד הלאומי-תקומה

עוצמה יהודית

נעם

עתיד אחד

ארץ ישראל שלנו

2022

המחנה הממלכתי

תקווה חדשה

חוסן לישראל

2022

יהדות התורה

אגודת ישראל

דגל התורה

2022

חד"ש-תע"ל

מק"י

תע"ל