סקירה

הגיע הזמן לצמצם את מספר משרדי הממשלה

| מאת:

אחרי שממשלת האחדות הביאה לאחת הממשלות המנופחות בתולדות המדינה ולקראת הקמת הממשלה ה-36, הנה מתווה שיביא לצמצום מספר המשרדים באמצעות ביטול משרדים שנחיצותם מוטלת בספק, איחודם ומיזוגם אל משרדים אחרים

מאז הקמתה של מדינת ישראל, ובייחוד במהלך שני העשורים האחרונים, גדל מספר משרדי הממשלה באופן משמעותי. בשנת 1961 פעלו בישראל 18 משרדי ממשלה, ב-2001 פעלו בה 23 משרדים וכיום מספרם מגיע ל-35. מספר זה הוא חריג מאוד בגובהו בהשוואה למדינות בעלות סדר גודל דומה לזה של ישראל.

לריבוי משרדי ממשלה יש מחירים לא מבוטלים. ראשית, הוא מביא לבזבוז כספי ציבור. דו"ח משנת 2015 העריך שצמצום של מספר משרדי הממשלה ל-17 יוביל לחיסכון של למעלה מ-800 מיליון ש"ח על פני השנים 2020-2022. שנית, הוא מסרבל את הליכי קבלת החלטות, מביא, ומתמרץ העברת תחומי מדיניות ממשרד למשרד באופן שפוגע ביציבות הנחוצה להתוויית מדיניות יעילה. מחקרים הצביעו על מתאם חזק בין מספר משרדי הממשלה ליעילות של המגזר הציבורי.

בנקודת הזמן הנוכחית, לקראת השיחות הקואליציוניות שיביאו להקמת הממשלה ה-36 (אחרי בחירות 2021), חשוב לקרוא למקבלי ההחלטות לאמץ מתווה שיביא לצמצום מספר המשרדים. זאת, באמצעות, ביטולם של משרדים אשר נחיצותם מוטלת בספק, איחודם ומיזוגם אל משרדים אחרים.